Pretraga

Raspisan Erasmus natječaj za Sveučilište u Splitu: Evo gdje možete ići

A- A+

Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima za odlazak na studijski boravak u ljetnom semestru akademske godine 2016/2017. u okviru ERASMUS+ programa.

foto: Sveučilište Split

Izdvojeni članak

42 iskrena razloga zašto želiš ići na Erasmus

Studenti mogu birati između više desetaka sveučilišta u  sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Estonija, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska i Turska.

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Splitu koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini
2016./2017.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog
studija, prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija čiji je prosjek ocjena iznad 3.00.

Prijava treba sadržavati: popunjen prijavni obrazac, životopis na engleskom jeziku (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku, obrazac dostupan u vezanim dokumentima Natječaja), prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične
sastavnice na hrvatskom jeziku, pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano; dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student
posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).

Rok za prijavu je 14. listopad 2016. godine, a sve  informacije možete pronaći ovdje.