Pretraga

U Hrvatskoj dominiraju žene: Veći broj ih upisuje i završava fakultete

A- A+

Unatoč upozorenjima stručnjaka da se upisne kvote na fakultetima smanje, u posljednjih nekoliko godina ukupna brojka studenata kreće se uzlaznom putanjom. Počevši s akademskom godinom 2009./2010. usporedili smo broj upisanih na visoka učilišta kao i broj diplomanata te došli do zanimljivog zaključka. U akademskim krugovima godinama dominiraju žene koje u većem broju upisuju pa samim time logično i završavaju fakultete u odnosu na svoje kolege.

Graf 1: Broj upisanih studenata i studentica

Po pitanju stjecanja visokog obrazovanja na državnoj razini, studentice daleko prednjače u odnosu na svoje muške kolege. Prema podacma Državnog zavoda za statistiku, u posljednjih nekoliko akademskih godina javni fakulteti, veleučilišta i druge visoke škole u većem broju popunjavaju pripadnice ženskog spola.

Izdvojeni članak

Kvote za strance na našim sveučilištima su pet posto, a i ove godine će ostati nepopunjene

Studentice prednjače u odnosu na studente

Kretanje ukupnog broja studenata koji su upisali fakultete od 2009. pa sve do prošle akademske godine predočeno je na grafu 1 iz kojega se jasno može iščitati da broj brucoša bilježi konstantan rast. Paralelno s brojem upisanih, raste i udio studentica koje vidljivo dominiraju u odnosu na studente.

Akademske godine 2009./2010. na svim visokim školama upisalo se 145 263 studenta, dok je ta brojka prošle akademske godine iznosila 152 857. Usporedno tome, porastao je i broj studentica koji je s 81 800 skočio na 86 763.

Graf 2: Broj diplomiranih studenata i studentica

S godinama sve više diplomantica

Spomenuti rast udjela studentica na hrvatskim sveučilištima i veleučilištima logično za sobom vuče i to da broj diplomantica također premašuje broj diplomanata. Na grafu 2 možete vidjeti kolika je dominacija žena u akademskim krugovima kao i činjenicu da svake godine na tržište rada izlazi sve veći broj fakultetski obrazovanih Hrvata.

Izdvojeni članak

Obrazovanje u tržišnoj trci: Upisne kvote na fakultetima trebale bi biti znatno manje

Odogovor na pitanje otkud tolika prevlast žena na fakultetima mnogi će vjerojatno
potražiti u popisu stanovništva iz 2011. godine kada je utvrđeno da i u
Lijepoj našoj dominiraju Hrvatice.

Analizirajući podatke iz HZS-a, shvatili smo kako su upozorenja o smanjenju upisnih kvota kao i savjeti o podređenju istih tržišnim potrebama ostala na pukom upozorenju koje nitko ne uvažava. Dio stručnjaka ističe nužnost potonjega zbog situacije na HZZ-u, dok većina rektora i dekana zaziru od pomisli da se studentima oduzme pravo na izbor studija koji doista žele.