Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Informacijski i poslovni sustavi

Studijski program Informacijski i poslovni sustavi pruža temeljna znanja potrebna za razvoj i implementaciju informacijskih sustava, oblikovanje baza podataka i programiranje. Specifičnost studijskog programa je interdisciplinarnost koja tehnička znanja kombinira sa stjecanjem poslovnih vještina važnih za upravljanje poslovnim procesima. Studijski program traje tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS. Nakon završetka studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica informatike.

Ekonomika poduzetništva

Studijski program Ekonomika poduzetništva upoznaje studente s novim ekonomskim i informatičkim spoznajama, konceptima i poslovnim modelima poduzetništva koje je utemeljeno na znanju i stvaralaštvu. Uspješni studenti imat će temeljna znanja iz ekonomskih disciplina, prava i informatike kojima će unaprijediti poslovne procese u organizacijama iz privatnog i javnog sektora, a odličan su preduvjet i za pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata. Studijski program traje tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova. Nakon završetka studijskog programa studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ekonomije.

Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)

Stručni studijski program Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP) (stari naziv: Primjena informacijske tehnologije u poslovanju – PITUP) osposobljava studente za rad na poslovima koji uključuju primjenu, uvođenje i unaprjeđenje poslovanja korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Studijski program omogućuje poznavanje i razumijevanje pojedinih ekonomskih metoda, metoda upravljanja organizacijom te metoda razvoja informacijskih sustava, što čini dobar preduvjet za brzo napredovanje u karijeri. Studijski program traje tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova. Nakon završetka studijskog programa studenti stječu naziv stručnog prvostupnika/prvostupnice poslovne informatike.

Više informacija o preddiplomskim studijima pronađite ovdje.

Fakultet organizacije i informatike | promo

Diplomski studij informatike

Diplomski studij informatike omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje najsloženijih problema iz područja razvoja i primjene IKT te povećanja učinkovitosti suvremene organizacije. Na FOI-ju se izvode četiri studija informatike: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS), Baze podataka i baze znanja (BPBZ) i Informatika u obrazovanju (IO) . Diplomski sveučilišni studij informatike traje dvije godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 120 ECTS bodova.

Završetkom diplomskog studija informatike studenti stječu akademski naziv magistar/magistrica informatike.

Ekonomika poduzetništva

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva osposobljava studente za rad u malim, srednjim i velikim poduzećima, te klasičnim obiteljskim poduzećima za koje je karakterističan prijenos vlasništva na mlađe generacije. Studij traje dvije godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 120 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija Ekonomika poduzetništva studenti stječu akademski naziv magistar/magistrica ekonomije.
Više informacija o diplomskim studijima pronađite ovdje.

Informacijski i poslovni sustavi

35 % bodovi temeljem ocjena iz srednje škole
15 % Hrvatski jezik
35 % Matematika (A razina)
15 % Informatika (nije obavezno)

Ekonomika poduzetništva

45 % bodovi temeljem ocjena iz srednje škole
25 % Hrvatski jezik
30 % Matematika (B razina)

Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)

50 % bodovi temeljem ocjena iz srednje škole
20 % Hrvatski jezik
30 % Matematika (B razina)

Adresa visokog učilišta
FOI Varaždin
Pavlinska 2, Varaždin

Broj telefona
Referada FOI
+385 42 390 818 (FOI 1)
+385 42 201 983 (FOI 2)

Mail kontakt
[email protected]
OIB
02024882310
web stranica

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!