Pretraga

Visoke škole

RRiF Visoka škola za financijski menadžment

RRiF Visoka škola za financijski menadžment jedna je od rijetkih visokih škola koja provodi stručni studij usmjeren ka  obrazovanju stručnjaka iz područja računovodstva, poreza i prava.

Po završetku ovog studija brzo se pronalazi zaposlenje. Potrebu za ovakvim kadrovima imaju  ne samo velike korporacije, banke, osiguravajuća društva već i brojni mali i srednji poduzetnici.

 • Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.
 • Redoviti studenti ostvaruju  studentska prava kao i studenti na državnim visokim učilištima.
 • Također, studij je prilagođen studentima koji studiraju uz rad.

U 1. godinu stručnog studija RRiF Visoka škola upisuje:
a. pristupnike koji su položili državnu maturu (osnovna B razina)
b. pristupnike koji su završili srednju strukovnu školu i položili završni ispit
c. pristupnike koji su u 2008/09. (i ranije) završili gimnaziju i položili maturu
d. pristupnike koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske.

Više informacija o upisima:

http://www.rvs.hr/upisi-2/upis-na-temelju-drzavne-mature/

Predavači RRiF Visoke škole su ugledni znanstvenici i stručnjaci iz prakse.
Sudjeluju u donošenju odluka od javnog interesa te su  članovi brojnih strukovnih tijela. Često se pozivaju  od strane medija na komentiranje odluka donesenih u sferi javnog interesa i davanje stručnih mišljenja iz područja njihova djelovanja – posebice poreza.

 1. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

 

Cijena školarine za akademsku godinu 2017/18. iznosi 28.000,00 kn.

Informacije o načinima plaćanja i popustima: http://www.rvs.hr/studij-3/preddiplomski-studij/skolarina/

 

Školarina uključuje:

 • Predavanja i vježbe prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu
 • Kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu
 • Literaturu (knjige i udžbenike u izdanju RRiF plus d.o.o.)
 • Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.)
 • Korištenje Knjižnice RRiF Visoke škole
 • Uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, i sl.)
 • Uporabu informatičkog sustava RRiF Visoke škole EduNet-a (intranet)
 • Korištenje multi-medijskog centra RRiF Visoke škole
 • Troškove upisa i vođenja administracije studenata tijekom cijelog studija
 • Mentorstvo
 • Dopunsku nastavu u slučaju potrebe ( na temelju odluke dekana )

 

Upisom na RRiF Visoku školu studenti ostvaruju  pogodnosti unutar cijele  RRiF Grupe:

 • Internet pretplatu na časopis Računovodstvo, revizija i financije tijekom studija
 • Mogućnost besplatnog sudjelovanja na izabranim RRiF-ovim seminarima
  Studenti koji diplomiraju na preddiplomskom i/ili specijalističkom studiju na RRiF Visokoj školi mogu u svrhu stručnog usavršavanja i dalje posuđivati aktualnu literaturu u Knjižnici RRiF VŠ.

 

 1. SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE

 

Cijena školarine za akademsku godinu 2017/18. iznosi 29.000,00 kn.

Informacije o načinima plaćanja i popustima: http://www.rvs.hr/studij-3/diplomski-studij/skolarina-2/

 

Školarina uključuje:

 • Predavanja i vježbe prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu
 • Kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu
 • Literaturu (knjige i udžbenike u izdanju RRiF plus d.o.o.)
 • Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.)
 • Korištenje Knjižnice RRiF Visoke škole
 • Uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopi i sl.)
 • Uporabu informatičkog sustava RRiF Visoke škole EduNet-a (intranet)
 • Korištenje multi-medijskog centra RRiF Visoke škole
 • Troškove upisa i vođenja administracije studenata tijekom cijelog studija
 • Mentorstvo
 • Dopunsku nastavu u slučaju potrebe ( na temelju odluke dekana )

 

Upisom na RRiF Visoku školu studenti ostvaruju  pogodnosti unutar cijele  RRiF Grupe:
Internet pretplatu na časopis Računovodstvo, revizija i financije tijekom studija

 • Mogućnost besplatnog sudjelovanja na izabranim RRiF-ovim seminarima

 

Studenti koji diplomiraju na preddiplomskom i/ili specijalističkom studiju na RRiF Visokoj školi mogu u svrhu stručnog usavršavanja i dalje posuđivati aktualnu literaturu u Knjižnici RRiF VŠ.

Studenti se mogu prijaviti za dodjelu Dekanove nagrade koja se dodjeljuje za izniman uspjeh i aktivnost studenata.

RRiF Visoka škola surađuje s mnogim visokim učilištima u Europi, od Slovenije, Slovačke, Poljske  pa do Portugala, Španjolske  i Litve. Studenti se potiču da se putem programa Erasmus+   uključuju u  međunarodnu razmjenu.

Informacije o studiju

NAZIV STUDIJA: Računovodstvo i financije

VRSTA STUDIJA: Trogodišnji preddiplomski stručni studij

TRAJANJE STUDIJA: Preddiplomski stručni studij  Računovodstvo i financije izvodi se u trajanju od šest semestara odnosno tri akademske godine. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

ECTS BODOVI: 180

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM TROGODIŠNJEG STUDIJA:  Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječe se naziv: stručni prvostupnik (baccalauerus) / stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije – BACC.OEC.

Adresa:  Martićeva 29, Zagreb
Telefon: 01/4699-735
Faks: 01/4699-736
mail: [email protected]
OIB: 83402443227
link: www.rvs.hr

http://www.visoka-skola-rrif.hr/index.php/hr/sadrzaj/lokacija

 

RRiF Visoka škola smještena je u samom centru Zagreba u Martićevoj ulici nadomak Trga bana Josipa Jelačića.

Citati studenata o iskustvu studiranja

KREŠIMIR VUKIĆ:
Krešimir tvrdi da će osoba koja ulaže u svoje znanje i stručnost uvijek biti prepoznata na tržištu rada. Dodaje kako ga je njegovo visoko obrazovanje zbog kvalitetnog programa i odličnih profesora formiralo za tržište. Čim je završio studij, zaposlio se u jednoj od vodećih konzultantskih firmi u odjelu računovodstva.

– U trenutku kada sam bio spreman za tržište rada, shvatio sam koliko sam u prednosti pred ostalima. Upravo je  stručnost  bila ta koja je uvelike doprinijela mom prvom zapošljavanju. Poslodavci su prepoznali moje znanje tijekom procesa zapošljavanja  – kaže Krešimir.

MIRJANA PATAČIĆ:

Upisala je  preddiplomski stručni studij Računovodstvo i financije u ak. god. 2006/07. kao izvanredni student koji studira uz rad, diplomirala 2010. godine.  Zaposlena je u vlastitom računovodstvenom servisu i kako sama kaže: „ smatra da joj je studij na RRiF- VŠ  donio praktično znanje a time i sigurnost, i uvelike pridonio kvaliteti usluga koje pruža svojim komitentima“.

Informacije o studiju

NAZIV STUDIJA: Korporativne financije

VRSTA STUDIJA: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij (razina stručnog magisterija)

TRAJANJE STUDIJA: Specijalistički diplomski stručni studij Korporativne financije izvodi se u trajanju od četiri semestra odnosno dvije akademske godine.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

ECTS BODOVI: 120

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM DVOGODIŠNJEG STUDIJA:

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija (120 ECTS bodova) stječe se stručni naziv:

stručni/a specijalist/specijalistica korporativnih financija – STRUČ.SPEC.OEC.

Mogućnosti zapošljavanja nakon fakulteta

RRiF grupa – čija je članica i RRiF Visoka škola, u suradnji sa poslodavcima partnerima pomaže svojim studentima  kod pronalaska zaposlenja,  a tvrtke partneri imaju mogućnost već tijekom studija pratiti rad uspješnih studenata i odabrati ih za svoje pripravnike.

CENTAR ZA SAVJETOVANJE I RAZVOJ KARIJERA RRiF VŠ  pomaže studentima u pronalaženju posla već tijekom studija – kroz radionice, predavanja i savjetovanja. Centar objavljuje ponudu poslova koje dostavljaju poslodavci koji žele zaposliti i traže baš naše studente.

 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Završetkom studija studenti  će biti osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga trgovačkih društava, obrta i neprofitnih organizacija, stručne poslove u okviru računovodstveno-financijske struke velikih poduzetnika te za preuzimanje organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno-financijske  poslove u bankama i osiguravajućim društvima.

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE

Student će završetkom specijalističkog diplomskog studija biti osposobljen za obavljanje visokostručnih poslova iz područja korporativnih financija, računovodstva i poreza, te za rukovoditeljske aktivnosti na razini srednjeg i višeg menadžmenta u korporacijama.

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap