Pretraga

Sveučilište u Zadru

Odjel za psihologiju

Studij psihologije u Zadru započeo je akademske godine 1978/79. na tada osnovanom Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Studij je od samog početka bio koncipiran i organiziran kao jednopredmetni sveučilišni studij u trajanju od četiri godine. Plan i program studija od početka su bili koncipirani po uzoru na studije znanstvene psihologije u Europi i svijetu, što mu je ostalo trajnom karakteristikom do današnjih dana.
Adresa Odjela
Odjel za psihologiju
Krešimirova obala 2
23000 Zadar

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!