Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku

O nama Upisi Preddiplomski studij Diplomski studij Kontakti
Odjel za talijanistiku utemeljen je 1956. godine. Smješten je u zgradi Sveučilišta na Obali kralja Petra Krešimira IV. Odjel raspolaže s dvije vlastite predavaonice, a nakon adaptacije potkrovlja zgrade Sveučilišta raspolaže s još 4 kabineta i jednom predavaonicom s odgovarajućom opremom. Odjel ima bogatu knjižnicu iz područja talijanske književnosti i jezikoslovlja. Na Odjelu je zaposleno 19 nastavnika te jedna strana lektorica. Odjel uspješno surađuje s ostalim talijanistikama u Republici Hrvatskoj te priređuje brojna gostovanja uvaženih hrvatskih i stranih talijanista. Osobito je uspješna suradnja Odjela s talijanistikom Sveučilišta u Padovi. Na temelju posebnog sporazuma svake godine četiri padovanska profesora gostuju u Zadru, te sudjeluju u izvođenju nastave, a u okviru ove suradnje svake godine Odjeli zajedno organiziraju međunarodni simpozij “Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana” – “Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico”.
 Na tri paralelna studijska programa upisano je oko 400 studenta. Jedan dio studenata sudjeluje u radu filodramske grupe Odjela.
Studijski programi
 Do akademske godine 2005/2006. na Odjelu se provodio program četverogodišnjeg studija talijanskog jezika i književnosti na kojemu je od osnutka Odjela do danas diplomiralo više stotina profesora talijanskog jezika.
Od akademske godine 2005/2006. na Odjelu se provode dva nova studijska programa na preddiplomskom studiju – Studij talijanskog jezika i književnosti i Prevoditeljski studij talijanskog jezika, te program jednopredmentnog i dvopredmetnog dvogodišnjeg diplomskog studija iz Suvremene talijanske filologije. 
Na preddiplomskim studijima budući prvostupnici talijanskog jezika i književnosti i prvostupnici prevoditelji usvojit će znanja iz talijanskog jezika i književnosti koja će im omogućiti zapošljavanje na hrvatskom i europskom tržištu rada u okviru novinstva, izdavaštva, uredništva, kulturnih i gospodarskih institucija, diplomatskih i konzularnih predstavništava, turističkih agencija, kao i mogućnost jezičnog posredovanja u višejezičnim i višekulturalnim kontekstima te mogućnost stručnog prevođenja u institucijama europskih integracija, sudstvu i sl.
Nakon završenog trogodišnjeg studija studenti mogu nastaviti daljnje usavršavanje na dvogodišnjem diplomskom studiju iz Suvremene talijanske filologije. Ovaj studij će profilirati kadrove za profesorska mjesta u osnovnim i srednjim školama te znanstveni kadar za održanje tradicije i visokog stupnja hrvatske talijanistike u europskim i svjetskim okvirima. Studij suvremene talijanske filologije nudi cjelovit uvid u povijesna prožimanja talijanske i hrvatske uljudbe i kulture, sagledava projekciju budućih odnosa u okviru Europske zajednice. Završetkom studija student stječe stručni naziv magistra Suvremene talijanske filologije.

Što se tiče talijanskog jezika, Odjel za talijanistiku primit će samo one učenike koji su prethodno učili talijanski jezik i to minimalno dvije godine u srednjoj ili osnovnoj školi. Ukoliko ga niste imali u školi, možete imati i diplomu s završenog drugog stupnja tečaja talijanskog izvan škole.

Adresa Odjela
Obala kralja Petra Krešimira IV, 2
23 000 Zadar
Hrvatska
Pročelnica Odjela: Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić
Telefon: +385/23/200-581
Fax: +385/23/200-611
E-mail: nbalic@unizd.hr
Zamjenik Pročelnice Odjela i ECTS koordinator: Doc. dr. sc. Valter Tomas
Telefon: +385/23/200-565
Fax: +385/23/200-611
E-mail: vtomas@unizd.hr
Tajnica: mr. sc. jur. Marjana Botić, dipl. oec.
Telefon: +385/23/200-721
Fax: +385/23/200-751
E-mail: mbotic@unizd.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 2.13
Kvaliteta nastave 3
Opremljenost učionica 4
Knjižnica 4
Izvannastavne aktivnosti 1
Dostupnost interneta 1
Prostori za druženje 1
Mogućnosti zapošljavanja 2
Preporuka upisa 1

Pregled ocjena za prijašanje akademske godine

2017/2018 Glasova: 1 Ocjena: 2.88
2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 3.44

Odgovori