Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet (TTF)

Tekstilno-tehnološki fakultet (TTF) je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije u znanstvenom području tehničkih znanosti i umjetničkom području te ima specifičnu poziciju u okviru Sveučilišta u Zagrebu i u cjelokupnoj akademskoj zajednici u Republici Hrvatskoj jer je jedino visoko učilište koje obavlja nastavnu i istraživačku (znanstvenu i umjetničku) djelatnost u tehničkom području, polja tekstilne tehnologije i u umjetničkom području, u poljima modnog dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti. Na TTF-u djeluju znanstvenici i umjetnici čija istraživačka djelatnost pripada različitim područjima: tehničkom, prirodoslovnom, društvenom (polja ekonomija i sociologija), humanističkom (polje povijest umjetnosti), te umjetničkom području (polja: likovna umjetnost, primijenjena umjetnost i polje dizajn). Velikim djelom istraživanja na TTF-u su po svojoj naravi u polju tekstilne tehnologije što obuhvaća tekstilno-mehaničko inženjerstvo, tekstilnu kemiju, odjevnu tehnologiju kao i dizajn tekstila i odjeće.

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održavaju se sljedeći preddiplomski sveučilišni studijski programi:

 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo –TTI(smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

 1. Tekstilni i modni dizajn – TMD(smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

Provjera posebnih sposobnosti (provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) provodi se za studijske programe: 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer: IDTO i  2. Tekstilni i modni dizajn – TMD.

Za studijski program: 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI ne provodi se provjera posebnih sposobnosti.

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 500 bodova
 2. b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Matematika (osnovna razina) – do 360 bodova
  • Kemija, Fizika ili Strani jezik * – do 140 bodova
  * Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.
 3. c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti, 0 bodova
 4. d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
  osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2019. ili 2020. u disciplini Modni dizajn i Tehnologija
  • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije

– IZRAVNI UPIS  (1000 bodova)

Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 300 bodova
 2. b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Matematika (osnovna razina) – do 360 bodova
   Kemija, Fizika ili Likovna umjetnost * – do 140 bodova
  *Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.
 3. c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti: **
  provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti – do 200 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od tri dijela:

 1. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
 2. kreiranja tekstila i
 3. kreiranja odjeće.

Prvi dio traje 3 sata (180 minuta), a drugi i treći dio skupa 3 sata (180 minuta). Razredbeni ispit traje ukupno 6 sati (360 minuta) i provodi se u jednom danu. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti za ovaj studijski program se provodi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

Pribor koji pristupnici trebaju donijeti:

 1. Za crtanje sjedeće figure prema živom modelu:
 • dasku za crtanje ili deblji karton kao podlogu za crtanje,
 • papir dimenzija cca 50 x 70 cm i
 • crtaću tehniku i po potrebi sredstvo za fiksiranje crteža.
 1. Za kreiranje tekstila:
 • podlogu formata A4 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.
 1. Za kreiranje odjeće:
 • papir najmanje formata A4 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a položio je obvezne ispite državne mature osnovne ili više razine, može se upisati na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI ili  preddiplomski stručni studij  3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT.

 1. d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
  osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2019. ili 2020. u disciplini Modni dizajn i Tehnologija
   osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije

– IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 100 bodova (50%).

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD,  smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 200 bodova
 2. b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  Hrvatski jezik (viša razina) – do 100 bodova
   Strani jezik (osnovna razina) – do 50 bodova
   Likovna umjetnost * – do 50 bodova
  * Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.
 3. c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
  provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti – do 600 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:

 1. crtanja mrtve prirode,
 2. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
 3. kreiranja tekstila i
 4. kreiranja odjeće.

Razredbeni ispit traje ukupno 10 sati (600 minuta), a provodi se u dva uzastopna dana. Prva dva dijela provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti provode se tijekom prvog dana, pri čemu svaki dio traje 3 sata (180 minuta), a druga dva dijela skupa u vremenu od 4 sata (240 minuta) drugi dan. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti provodi se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

Pribor koji pristupnici trebaju donijeti:

 1. Za crtanje mrtve prirode i sjedeće figure prema živom modelu:
 • dasku za crtanje ili deblji karton za podlogu za crtanje,
 • papir dimenzija cca 50 x 70 cm i
 • crtaću tehniku i po potrebi sredstvo za fiksiranje crteža.
 1. Za kreiranje tekstila:
 • podlogu formata A4 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.
 1. Za kreiranje odjeće:
 • papir formata A3 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a položio je obvezne ispite državne mature osnovne ili više razine, može se upisati na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI ili  preddiplomski stručni studij 3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT.

 1. d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
  osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2019. ili 2020. u disciplini Modni dizajn i Tehnologija
   osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH u kategoriji Dizajn odjeće ili u disciplini Kolekcija modnog dizajna

– IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova (50%).

prilaz Baruna Filipovića 28a

01 3712 500

[email protected]

oib: 43097527965

https://www.ttf.unizg.hr/

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Tekstilno-tehnološki fakultet
Share via
Copy link
Powered by Social Snap