Pretraga

Veleučilišta

Veleučilište u Bjelovaru

Veleučilište u Bjelovaru nastalo je 30. listopada 2017. godine donošenjem odluke Grada Bjelovara o promjeni naziva Visoke tehničke škole u Bjelovaru u Veleučilište u Bjelovaru. Visoka tehnička škola u Bjelovaru osnovana je 2007. godine odlukom Grada Bjelovara koji je jedini osnivač ustanove.

Veleučilište je ustrojeno kao privatno veleučilište, a djeluje kao javna ustanova. Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja te ustrojava i izvodi sljedeće preddiplomske stručne studije u skladu sa Zakonom:

  • preddiplomski stručni studij Mehatronika,
  • preddiplomski stručni studij Sestrinstvo i
  • preddiplomski stručni studij Računarstvo.

U strogom centru grada, a istovremeno mirnom i sigurnom okruženju na udaljenosti od 80 km od glavnog grada, studenti mogu studirati u suvremeno opremljenim nastavnim prostorima i laboratorijima.

Uz suvremenu izvedbu nastave, na Veleučilištu djeluje Studentski inkubator u kojem studenti u izvannastavnim aktivnostima stječu dodatna znanja iz novih tehnologija i poduzetništva.

Veleučilište u Bjelovaru

Veleučilište u Bjelovaru

1. ZAPOŠLJIVOST

92 % naših studenata zaposli se u roku od tri mjeseca od završetka studija.

2. PRAKTIČNA ZNANJA I VJEŠTINE

Značajan dio nastave odvija se u suvremeno opremljenim laboratorijima gdje studenti stječu praktična znanja i vještine koje poslodavci prepoznaju.

3. BRZA PRILAGODBA

Studijski program mijenjaju se i moderniziraju, a metode i načini izvođenja nastave brzo se prilagođavaju situaciji. Tehnički resursi omogućavaju nastavu uživo i nastavu na daljinu.

4. MOGUĆNOST STUDIRANJA U INOZEMSTVU

Studenti sudjeluju u međunarodnoj razmjeni što znači da dio obrazovanja i/ili stručne prakse mogu odraditi na nekom od partnerskih učilišta ili poduzeća u Europi.

5. DODATNE KOMPETENCIJE

U Studentskom inkubatoru studenti razvijaju svoje poduzetničke, tehnološke i inovativne ideje uz mentoriranje nastavnika.  Naši studenti dobitnici su brojnih medalja za inovativne ideje na prestižnim domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Pravo prijave za upis na pojedini preddiplomski stručni studij Veleučilišta u Bjelovaru imaju osobe s prethodno završenom odgovarajućom srednjom školom u trajanju od 4 (četiri) ili 5 (pet) godina te koje ispunjavaju uvjete propisane Natječajem za upis studenata.

Pristupnici ostvaruju pravo upisa na stručni studij u okviru upisnih kvota. Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Veleučilište u Bjelovaru, a objavljuje se na internetskoj stranici Veleučilišta i Središnjem nacionalnom prijavnom uredu AZVO-a.

Upis je u okviru upisnih kvota, moguće ostvariti na sljedeće načine:

  1. upis na redoviti studij ostvaruje se isključivo putem sustava državne mature
  2. upis na izvanredni studij moguće je ostvariti putem putem sustava državne mature te putem razredbenog postupka

Upis na studije Veleučilišta u Bjelovaru temelji se na bodovanju uspjeha iz srednje škole, uspjehu na državnoj maturi i dodatnih kriterija definiranih javnim natječajem.

Pravo upisa na stručni studij ostvaruju pristupnici koji su prešli razredbeni prag i ostvarili dovoljan broj bodova za upis, a prema objavljenoj rang listi pristupnika ili putem objavljenih rezultata državne mature središnjeg prijavnog ureda AZVO RH (www.postani-student.hr).

O Veleučilištu

Erasmus video

Mehatronika

Sestrinstvo

Računarstvo

Veleučilište u Bjelovaru možete pratiti i na Facebooku.

Veleučilište u Bjelovaru

Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar

tel: 043 241 201

e-mail: [email protected]

OIB: 16575582886

www.vub.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Veleučilište u Bjelovaru
Share via
Copy link
Powered by Social Snap