Pretraga

Veleučilišta

Veleučilište Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica osnovano je pr2003. godine i danas ima oko 1 500 studenata na pet preddiplomskih stručnih i tri specijalistička diplomska stručna studija, koji polaznicima omogućuju kvalitetno usvajanje znanja i vještina, potrebnih za obavljanje djelatnosti za koje postoji stvarna potražnja u Hrvatskoj, ali i izvan njenih granica.

Vizija Veleučilišta Velika Gorica je biti renomirana i tehnološki suvremena obrazovna ustanova s jedinstvenim studijskim programima na području jugoistočne Europe. Razviti vlastiti nastavni kadar koji će pružati studentima visokostručno specifično obrazovanje te cjeloživotno usavršavanje. Integrirati sa gospodarstvom kao sastavnim dijelom obrazovanja i biti fleksibilna obrazovna ustanova spremna na konstantno prilagođavanje potrebama u gospodarstvu i pomagati njegovom razvoju.

Primjeren broj studenata po pojedinim studijima i stavljanje studenata u centar obrazovnog procesa, uvođenje fleksibilnih studijskih programa te njihovo prilagođavanje stvarnim potrebama u gospodarstvu, kao i mnoštvo drugih noviteta, smisao je i vodilja po kojoj Veleučilište Velika Gorica razvija svoj nastavni proces.

Temeljem navedenog, a u skladu sa strategijom razvoja Veleučilišta Velika Gorica, posebno bitne odrednice Veleučilišta su pitanja od interesa za studente s naglaskom na osiguranje kvalitete studija. Cilj Veleučilišta je da znanja, koja kroz svoj studij studenti stječu, budu primjerena najnovijim spoznajama i tehnologijama današnjeg svijeta znanosti i struke.

Upis na Veleučilište Velika Gorica obavlja se temeljem natječaja za upis, koje u javnosti i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Veleučilište te rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebnoj Odluci Veleučilišta o provedbi razredbenog postupka.

Osnovni uvjeti za pristup razredbenom postupku i upisu na neki od studija Veleučilišta je završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno srednje stručno obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno, u inozemstvu.

Razredbeni postupak odvija se preko Središnjeg prijavnog ureda ili direktno preko Veleučilišta Velika Gorica.

Razredbeni postupak koji se provodi izravno na Veleučilištu obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature i pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu ili ispit državne mature.

Pristupnicima koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se izravno na Veleučilište, razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama srednje škole (OUG) – 40% bodova i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature (UDM) – 60% bodova.

Pristupnicima koji nisu položili državnu maturu ili ispit državne mature, razredbenim postupkom putem Veleučilišta valorizira se prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama u srednjoj školi (OUG) i ocjene na maturi (OUM) – 40% bodova te uspjeh u srednjoj školi iz nastavnih predmeta: Matematika (P1) – 25% bodova, Hrvatski jezik (P2) – 20% bodova, Strani jezik (P3) – 15% bodova.

Za strane državljane umjesto Hrvatskog jezika valorizira se materinji jezik.

Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za upis na neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica.

Nakon upisa studenti imaju mogućnost podnošenja zamolbe za priznavanjem položenih ispita na drugim visokim učilištima.

Na Veleučilištu Velika Gorica predaju predavači zaposleni u stalnom radnom odnosu, vanjski predavači (sveučilišta, visoke škole, instituti, zavodi), predavači iz gospodarstva s praktičnim iskustvom (tvrtke u području studija), inozemni predavači (Engleska, Irska, Njemačka, Češka, Slovenija, Austrija).

Organizacija međunarodnih konferencija važan su dio rada i aktivnosti Veleučilišta, naravno, uključujući i njegove studente koji sudjeluju u svim procesima organizacije i same realizacije konferencija. To je potvrdio i veliki uspjeh održane 2. međunarodne optometrijske konferencije srednje i jugoistočne Europe za koju se posebno pozitivan osvrt našao i na stranicama uglednog engleskog stručnog časopisa. Optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe okuplja 400-tinjak optičara, optometrista, oftalmologa kao i drugih interesnih skupina iz čak 20 zemalja svijeta.

Krizne situacije naša su svakodnevica, a kojima Veleučilište Velika Gorica posebnu pažnju posvećuje, ne samo kroz svoje studijske programe, nego i kroz organizaciju Međunarodne konferencije Dani kriznog upravljanja. Ove godine, 17. i 18. svibnja održat će se 8. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Dani kriznog upravljanja sa sudjelovanjem oko 200-tinjak sudionika iz 10-ak zemalja Europe i svijeta.

Veleučilište Velika Gorica je učinilo značajan iskorak u približavanju najmodernijih razvojnih tehnologija, usluga i koncepata iz područja razvojnog informacijskog inženjerstva vlastitim studentima kao i zainteresiranim studentima ostalih visokoobrazovnih ustanova. Kao jedina visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj koja ima ovakav oblik i nivo dostupnosti informacija i prijenosa znanja svojim studentima, izvan okvira osnovnog obrazovnog plana i programa studija Održavanja računalnih sustava, organizira Dane Microsofta na Veleučilištu Velika Gorica za zainteresirane sudionike potpuno besplatno. Na posljednjem skupu prezentirana je usluga Windows Azure te su prezentirani razvojni koncepti za Windows Phone aplikacije i objavu na Windows Phone Marketplace-u.

Veleučilište Velika Gorica je među prvim visokoškolskim ustanovama iz Hrvatske koje je počelo izvoditi stručne studije te jedino privatno tehničko visoko učilište, a Erasmus sveučilišnu povelju je steklo 2011. godine. Sveučilišna povelja omogućava međunarodnu razmjenu studenata i profesora. U okviru programa ERASMUS+ Veleučilište sudjeluje izuzetno aktivno. Do sada je Veleučilište Velika Gorica potpisalo niz ugovora s europskim zemljama o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja (Velika Britanija, Irska, Malta, Poljska, Češka, Njemačka, Grčka, Italija, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Bugarska, Portugal…)

U sklopu Erasmus programa na VVG-u trenutno studiraju studenti iz Rumunjske, a Erasmus program prošlo je četvero čeških studentica te dvoje studenata iz Poljske. U inozemstvo je do sada otišlo više od 20 studenata Veleučilišta Velika Gorica. Ovo je tek početak razvoja međunarodne mobilnosti studenata, a cilj je kontinuirano povećanje broja odlazaka studenata na studijski boravak ili praksu u inozemstvo te povećanje broja dolazaka stranih studenata na Veleučilište Velika Gorica.

Upravo na vrednovanju tih rezultata i drugih međunarodnih aktivnosti Veleučilište je prošle godine potpisalo novu sveučilišnu ERASMUS+ povelju za razdoblje 2014-2020.

Studenti Veleučilišta Velika Gorica Tomislav i Nikola Karnas, osvojili su 1. i 2. mjesto u kategoriji do 81 kilogram na 14. studenskom prvenstvu Hrvatske u judu, održano sredinom siječnja 2015. godine u Zagrebu.

U međusobnim dvobojima sudjelovalo je 62-je natjecatelja sa sedam sveučilišta i veleučilišta iz cijele Hrvatske.

-Izuzetno nam je drago što smo nastupali za naše Veleučilište te ga na najbolji način promovirali u hrvatskom judu-,rekli su nam Tomislav i Nikola, koji su tako uspješno branili boje VVG-a. Inače, dvojica braće treniraju judo u velikogoričkom JK Pinky već 13 godina.
Studenti Veleučilišta Velika Gorica sudjelovali su i na 2. europskom sveučilišnom taekwondo prvenstvu, održanom u Bragi u Portugalu, koje je Veleučilište u potpunosti financiralo, kao što financijski pomaže i mnoge druge sportske aktivnosti, poput malonogometnih turnira i drugih sportskih natjecanja na kojima naši studenti aktivno sudjeluju.

  • Upravljanje u kriznim uvjetima
  • Održavanje računalnih sustava
  • Očna optika
  • Održavanje motornih vozila
  • Održavanje zrakoplova

Upravljanje u kriznim uvjetima jedini je takav studij u Hrvatskoj, ali i na području cijele jugoistočne Europe, koji osposobljava buduće stručnjake za potrebe sustava kriznog upravljanja i sustava zaštite i spašavanja. Završetkom studija studenti stječu znanja i vještine za samostalno rješavanje problema kriznog upravljanja za preventivno djelovanje, vođenje procesa prikupljanja i obrade informacija, predlaganje postupaka i rješenja te vođenje procesa upravljanja.

Održavanje motornih vozila studij jeu koraku sa zahtjevima svijeta suvremenih tehnologija te educira stručnjake za uporabu visokosofisticiranih uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila. Studenti stječu znanja iz konstrukcije vozila i njegovih uređaja, organizacije i tehnologije održavanja vozila, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja vozila u skladu s normama. Potreba za zapošljavanjem inženjera održavanja motornih vozila postoji u različitim područjima rada.

Održavanje zrakoplova stručni je studij koji obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Održavanje zrakoplova kompleksna je djelatnost koja zahtijeva visokostručno poznavanje obilježja i konstrukcije zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova u skladu s međunarodnim standardima.

Održavanje računalnih sustava studij je koji trenutno ima pet opremljenih laboratorija za računarstvo. Uskoro će studenti dobiti još tri nove računalne učionice s najmodernijom računalnom opremom integriranom u danas popularno oblačno računalstvo (cloud computing). Održavanje računalnih sustava traži vrsne stručnjake koji bi bili spona između projektanata informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske ili softverske tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava. Studij Održavanja računalnih sustava danas je među najtraženijim profilima računalnog usmjerenja na tržištu u Hrvatskoj i svijetu.

Očna optika prvi je takav studij u jugoistočnoj Europi. Zahvaljujući izvrsnoj suradnji s europskim visokoškolskim ustanovama iz područja optometrije, eminentnim europskim i svjetskim stručnjacima te vrhunskim hrvatskim nastavnicima s područja biomedicinskih znanosti, uspješno je organiziran nastavni proces. Na Veleučilištu Velika Gorica danas se obrazuju budući optometristi iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a otvaranjem specijalističkog studija u Velikoj Gorici će se obrazovati i studenti iz cijele Europe.

  • Krizni menadžment
  • Upravljanje logističkim sustavima i procesima
  • Informacijski sustavi

Krizni menadžment je studij namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave. Završetkom studija stječu se specijalistička znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Upravljanje logističkim sustavima i procesima je studij utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. U strukovnim vojnim, policijskim i sličnim krugovima je uvriježen pojam logistika za praćenja operacija u zemlji i inozemstvu. Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logističkog menadžmenta javlja se kao odgovor na složenost sustava logistike i njegovih nužnih procesa optimizacije. Studij logistike obrazuje polaznike za primjenu suvremenih metoda upravljanja i provedbe.

Informacijski sustavi studij je utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja poslova izgradnje, optimizacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu primjena, kao i stjecanja polaznih znanja za nastavak usavršavanja u projektiranju informacijskih sustava. Sukladno tome, ovaj specijalistički studij namijenjen je osobama koje su, ili će biti zadužene za implementaciju, održavanje i eksploataciju informacijskih sustava, te za sudjelovanje u projektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.

Veleučilište Velika Gorica kontinuirano radi na opremanju svojih predavaonica i nastavničkih kabineta suvremenom opremom za kvalitetno izvođenje nastave. Od rujna 2014. godine Veleučilište po prvi puta cijeli nastavni proces provodi u svom sjedištu bez unajmljivanja vanjskih nastavnih prostorija.

Ovakvo poboljšanje infrastrukturnih kapaciteta Veleučilište je postiglo zahvaljujući izgradnji i opremanju 1400 m2 dodatnih nastavnih i nastavničkih kapaciteta te sada ukupno ima 18 učionica, od kojih je 8 računalnih učionica i jedan laboratorij očne optike. Veleučilište ima i 3 konferencijske dvorane, vijećnicu, 10 nastavnih kabineta, prostor za arhivu te opremljene sanitarne čvorove.

Sve dvorane opremljene su i sustavom za kontrolu prisutnosti nastavnika i studenata čime je omogućeno praćenje redovitosti pohađanja nastave te redovitost izvedbe nastave od strane nastavnika. Sve predavaonice opremljene su s kompletnom opremom za multimedijsko praćenje i izvođenje nastave. Od ukupno 8 računalnih učionica 3 su (s ukupno 110 studentskih radnih mjesta) opremljene i najnovijom tehnologijom oblačnog računalstva (engl. Cloud Computing) s mnogo fleksibilnijim mogućnostima u pogledu korištenja i prilagođavanja različitim razinama korisnika s naprednim sustavom upravljanja i održavanja samog sustava.

Izgradnjom novih nastavnih prostorija stvoreni su i preduvjeti za stvaranje novih suvremeno opremljenih laboratorija za fiziku te električna i elektronička mjerenja.

Veleučilište Velika Gorica u svom obrazovnim sustavu ima programe koji su vrlo traženi na tržištu rada pa studenti nakon završetka studija u relativno kratkom vremenskom roku pronalaze zaposlenje. Tome pridonosi i povezanost Veleučilišta s gospodarskim sektorom pa studenti i za vrijeme studentske prakse često pronalaze svoje buduće radno mjesto.

U prilog ovim konstatacijama ide i činjenica da je neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica do sada završilo oko 1 500 studenata, a prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje krajem 2013. godine posao su tražile samo 102 osobe sa završenim studijem na Veleučilištu Velika Gorica što prema statistikama Veleučilište Velika Gorica svrstava u visokoškolske ustanove čijim završetkom se uspješnije dolazi do prvog posla nakon završetka studija.

Veleučilište Velika Gorica surađuje s brojnim državnim ustanovama i institucijama, lokalnom zajednicom i privatnim tvrtkama te je postalo poželjan partner u rješavanju problema u područjima znanstvenog i stručnog istraživanja, visokog obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog usavršavanja, organiziranja i provedbe stručne nastave i studentske prakse, organiziranja seminara i tečajeva. Upravo zbog svih tih činjenica potpisani su posebni sporazumi i ugovori o poslovnoj, znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj suradnji s brojnim tvrtkama i ustanovama, kojima se studentima omogućuje kvalitetno stručno napredovanje, ali i lakše zapošljavanje nakon završenog studija.

Iskustvo studentice- Danijela Sekulić

Dulji niz godina profesionalno sam se bavila područjem sigurnosti u jednom velikoj tvornici i moji su interesi bili usmjereni uvijek istom cilju – zaštita i sigurnost ljudi, imovine, objekata, infrastrukture.

Izbor studija zaista je bio lak zadatak, a studij Upravljanje u kriznim uvjetima u potpunosti je opravdao moja očekivanja i moj izbor – shvatila sam da je moje dosadašnje praktično iskustvo doista vrijedno, ali moje znanje u nekim segmentima struke nepotpuno ili čak površno. Područje kojim se bavim zahtijeva usavršavanje tijekom čitavog radnog vijeka – a moj izabrani studij i kolegiji koje slušam omogućiti će mi uspješan razvoj i efikasan rad.

Iskustvo studenta-Ante Bunoza

Što kao budući student mogu očekivati na studiju održavanje motornih vozila, kakve su mogućnosti zapošljavanja, što se nauči? To su bila neka od pitanja koja sam se zapitao prilikom donošenja odluke o upisu na stručni preddiplomski studij Održavanje motornih vozila. Tijekom vrlo dinamične tri godine studija na svim stručnim kolegijima smo imali terensku nastavu te smo sve što smo naučili na nastavi vidjeli i u praksi, posjetili smo nekoliko servisa, remontnih zavoda, centar za ispitivanje motornih vozila…. na kraju, mogu samo reći da sam vrlo zadovoljan studijem, te da svima neodlučnima preporučujem upis na zanimljiv, dinamičan i nadasve traženi studij.

Iskustvo studenta-Mihael Đevenica

Koji je bio „okidač“ za moj upis na Veleučilište Velika Gorica? Odgovor je: u ubiti bila su dva razloga. Prvi je bio taj da sam preko prijatelja koji je u doba mog upisa završavao prvu godinu studija, čuo o jedinstvenosti studija, praktičnoj nastavi, zanimljivim i pristupačnim profesorima. Drugi je bio kada sam pogledao popis predmeta, koji su me jako zainteresirali kao ljubitelja zrakoplova, letenja, konstrukcije i održavanja zrakoplova. Konačnu odluku sam dugo donosio, i na kraju sam se odlučio za Održavanje zrakoplova. Danas sam kao student druge godine izrazito zadovoljan i znam da nisam pogriješio. Oni željni adrenalina i izrazito stručnog obrazovanja nikako ne smiju propustiti priliku za upisom na Održavanje zrakoplova.

Iskustvo studenta-Tomislav Hubak

Stručni studij održavanja računalnih sustava primijenjen je kao što i samo ime kaže održavanju računalnih sustava, od automatizacije poslovanja do različitih održavanja mreža, industrijskih programa i aplikacija, te baza podataka.

Ovaj studij osposobljava studente za relativno specifične sektore tržišta rada, tako da je i sam studij, te ostali studiji Veleučilišta jedni od zasebnih u regiji. Tržište rada sve više i više traži takva specifična znanja. Ukoliko smo motivirani i uspješni u svom radu, svaki predavač će nas uputiti i preporučiti poslodavcu, te nam pomoći kod zaposlenja.

Iskustvo studentice- Diana Marija Perić

Odlučila sam upisati studij Očne optike na VVG-u jer sam u Tehničkoj školi Ruđer Bošković završila smjer očne optike. Na studiju sam očekivala nova znanja iz područja optometrije u smislu da znam, bez problema, ustanoviti refrakcijsku pogrešku klijenta … također sam očekivala da ću naučiti razlučiti kada klijent treba kod liječnika, odnosno, prepoznati očne bolesti. Osim toga, željela sam naučiti i osnove iz anatomije oka. Motiv moga upisa bio je što sam poznavala više zadovoljnih završenih studenata koji su svi redom zaposleni i imaju dobar posao.

Redovni studenti Veleučilišta ostvaruju sva prava kao i svi drugi studenti koji se obrazuju na fakultetima i visokim učilištima pa tako i korištenje studentske x-ice za subvencioniranu studentsku prehranu. Veleučilište vrlo aktivno radi na ostvarenju još jednog cilja u poboljšanju studentskog standarda, a to je prehrana za naše studente i u Velikoj Gorici sa studentskim x-icama. Do tada studenti po cijeni od 15 kuna mogu u obližnjem restoranu dobiti kompletan topli obrok.

Veleučilište Velika Gorica

Zagrebačka 5

10 410 Velika Gorica

Tel: 01/62 22 501

Fax: 01/78 97 645

info@vvg.hr

http://www.vvg.hr

Facebook stranica Veleučilišta Velika Gorica

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!