Pretraga

Veleučilišta

Veleučilište Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica osnovano je 2003. godine i ima pet stručnih prijediplomskih i tri stručna diplomska studija, koji polaznicima omogućuju kvalitetno usvajanje znanja i vještina, potrebnih za obavljanje djelatnosti za koje postoji stvarna potražnja u Hrvatskoj, ali i izvan njenih granica.

Veleučilište Velika Gorica nudi obrazovne  programe koji se ne mogu pronaći na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj, ali niti u ovom dijelu Europe.

U proteklih nekoliko godina Veleučilište Velika Gorica revidiralo je i poboljšalo studijske programe, uvodeći nove predmete koji donose i nove ishode učenja, kako bi se u obrazovanju mladih ljudi prilagodilo stvarnim potrebama našega društva.

U svom radu Veleučilište je usmjereno na suradnju s gospodarskim sektorom te studenima omogućava i kvalitetnu praktičnu nastavu.

Upravljanje u kriznim uvjetima

Upravljanje u kriznim uvjetima jedini je takav studij u Hrvatskoj, ali i na  području cijele jugoistočne Europe, koji osposobljava buduće stručnjake za potrebe sustava kriznog upravljanja i sustava zaštite i spašavanja. Završetkom studija studenti stječu znanja i vještine za samostalno rješavanje problema kriznog upravljanja za preventivno djelovanje, vođenje procesa prikupljanja i obrade informacija, predlaganje postupaka i rješenja te vođenje procesa upravljanja.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

Kratica: bacc. ing. admin. chris.

ECTS bodovi: 180

Održavanje računalnih sustava

Održavanje računalnih sustava studij je koji trenutno ima pet opremljenih laboratorija za računarstvo. Uskoro će studenti dobiti još tri nove računalne učionice s najmodernijom računalnom opremom integriranom u danas popularno oblačno računalstvo (cloud computing). Održavanje računalnih sustava traži vrsne stručnjake koji bi bili spona između projektanata informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske ili softverske tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava. Studij Održavanja računalnih sustava danas je među najtraženijim profilima računalnog usmjerenja na tržištu u Hrvatskoj i svijetu.

Stručni naziv nakon završetka studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijske tehnologije

Kratica: bacc. ing. techn. inf.

ECTS bodovi: 180

Očna optika

Očna optika prvi je takav studij u jugoistočnoj Europi. Zahvaljujući izvrsnoj suradnji s europskim visokoškolskim ustanovama iz područja optometrije, eminentnim europskim i svjetskim stručnjacima te vrhunskim hrvatskim nastavnicima s područja biomedicinskih znanosti, uspješno je organiziran nastavni proces. Na Veleučilištu Velika Gorica danas se obrazuju budući optometristi iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a otvaranjem specijalističkog studija u Velikoj Gorici će se obrazovati i studenti iz cijele Europe.

Stručni naziv nakon završetka studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka optometrije

Kratica: bacc. ing. opt.

ECTS bodovi: 180

Motorna vozila

Motorna vozila studij je u koraku sa zahtjevima svijeta suvremenih tehnologija te educira stručnjake za uporabu visokosofisticiranih uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila. Zanimanje inženjera motornih vozila je skup poslova koji su svojim sadržajem tehnološki srodni i povezani i koji će društvu biti potrebni biti potrebni u budućnosti za stvaranje nove vrijednosti. Na studiju Motorna vozila studenti stječu primijenjena znanja i vještine s naglaskom na održavanje njihove ispravnosti.

Stručni naziv nakon završetka studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila

Kratica: bacc. ing. mech.

ECTS bodovi: 180

Održavanje zrakoplova

Održavanje zrakoplova stručni je studij koji obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Održavanje zrakoplova kompleksna je djelatnost koja zahtijeva visokostručno poznavanje obilježja i konstrukcije zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova u skladu s međunarodnim standardima.

Stručni naziv nakon završetka studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva

Kratica: bacc. ing. aeronaut.

ECTS bodovi: 180

Krizni menadžment

Upravljanje krizama vrlo je kompleksno i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedinih pravnih osoba, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave, kao i državne uprave. Zato je vrlo važno uspostaviti sustav zaštite koji sprečava nastanak kriza, povećava otpornost na djelovanje štetnih događaja i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica kriza i oporavka nakon kriza. Dobro poznavanje procesa možebitnih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite temeljne su zadaće kriznog menadžmenta. Studij je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave.

Stručni naziv nakon završetka studija: magistar/magistra inženjer/ka kriznog menadžmenta

Kratica: mag. ing. admin. chris.

ECTS bodovi: 120

Logistički menadžment

Logistički menadžment je studij utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. Interdisciplinarni studijski program Logistički menadžment pokriva ukupnu logističku potporu složenim sustavima s okosnicom predmeta tehničke struke. Tijekom školovanja studenti stječu spektar primijenjenih znanja i vještina, kao u zemljama Europe. Kroz cjeloživotno učenje takvi će inženjeri temeljem kvalitetnog predznanja lakše povezati teoriju i praksu, što omogućava kreativnost na poslu.

Stručni naziv nakon završetka studija: magistar/magistra inženjer/ka logistike

Kratica: mag. ing. logist.

ECTS bodovi: 120

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi studij je utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja poslova izgradnje, optimizacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu primjena, kao i stjecanja polaznih znanja za nastavak usavršavanja u projektiranju informacijskih sustava. Sukladno tome, ovaj specijalistički studij namijenjen je osobama koje su, ili će biti zadužene za implementaciju, održavanje i eksploataciju informacijskih sustava, te za sudjelovanje u projektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.

Stručni naziv nakon završetka studij: magistar/magistra inženjer/ka informacijske tehnologije.

Kratica: mag. ing. techn. inf.

ECTS bodovi: 120

Sve o upisima možete saznati na ovoj poveznici.

Veleučilište Velika Gorica

Zagrebačka 5

10 410 Velika Gorica

Tel: 01/62 22 501

Fax: 01/78 97 645

[email protected]

http://www.vvg.hr

Facebook stranica Veleučilišta Velika Gorica

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!