Pretraga

Visoke škole

Visoko učilište Algebra

O nama :

Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo visokoškolska je institucija koju je 2006. osnovala vodeća IT obrazovna grupacija u zemlji, Algebra, ove će godine upisati svoju šestu generaciju studenata. Visoka škola za primijenjeno računarstvo svoje redovne i izvanredne studente obrazuje kroz tri programa na preddiplomskoj razini – softversko i sistemsko inženjerstvote multimedijsko računarstvotespecijalistički diplomski studij primijenjenog računarstva s čak devet specijalizacija.

Posebnost Visokog učilišta Algebra je i činjenica da studenti tijekom svih studijskih smjerova imaju u cijeni uračunato i polaganje svih relevantnih međunarodnih IT certifikata te se na taj način značajno ističu prilikom procesa zapošljavanja.

Certifikati koji se polažu na prijediplomskim studijima sistemskog i softverskog inženjerstva su: ECDL Core, Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012, MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Windows Applications Development, MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Web Applications Development, Linux Professional Institute – LPIC1, Oracle Certified Associate (OCA), Cisco Certified Network Administrator – CCNA, IT SMF – ITIL Foundation.

Certifikati koji se polažu na prijediplomskom studiju multimedijskog računarstva su: ECDL Core, Microsoft Technology Associate – MTA (Web Development Fundamentals i Software Development Fundamentals), Adobe Certified Associate – (Video Communication with Adobe Premiere Pro i Visual Communication with Adobe Photoshop ), Google AdWords Qualified Individual i IT SMF – ITIL Foundation.

Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo primila je od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) certifikat kojim se potvrđuje da je s uspjehom i visokim ocjenama prošla ovu neovisnu, vanjsku prosudbu, čime je postala prva privatna ustanova u sustavu visokog obrazovanja kojoj je u Hrvatskoj dodijeljen ovakav certifikat.Paralelno s nadzorom sustava osiguravanja kvalitete, AZVO je proveo u 2012. godini i reakreditaciju studijskih programa –prema svim do sada provedenim postupcima i izdanim reakreditacijskim preporukama, Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo, dobila je najbolje ocjene među svim visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj.

Visoka škola je jedina obrazovna institucija na područja računarstva i IT-a u Republici Hrvatskoj kojoj je zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva izdao certifikat “FER odobreno” i koja je osnovana nakon iscrpnih istraživanja o potrebama zapošljavanja IT stručnjaka.

Kroz svoj Centar karijera, kojega je uspostavila među prvima u zemlji, naša ustanova pomaže studentima i onima koji su završili školu da se pravilno usmjere u pogledu svoje karijere, u skladu sa svojim interesima, te surađuje s hrvatskim gospodarstvom i vodećim tvrtkama kako bi studenti lakše našli tvrtku u kojoj će obavljati praksu, a kasnije se i zaposliti.

Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo, prvi dan studija 20

Svečana promocija stručnih prvostupnika Visokog učilišta Algebra

Visoko učilište Algebra, zimska škola – “Mobilnim rješenjima poboljšajmo svijet”

Svečana sjednica Gospodarskog vijeća Visoke škole za primijenjeno računarstvo

Na Visoko učilište Algebra- Visoku školu za primijenjeno računarstvo u šk. godini 2013. / 2014. upisuje najviše:

 • 100 redovnih i 40 izvanrednih studenata na prijediplomski studij primijenjenog računarstva, smjerova sistemsko i softversko inženjerstvo,
 • 100 redovnih i 40 izvanrednih studenata na prijediplomski studij multimedijskog računarstva
 • 35 redovnih i 35 izvanrednih studenata na Specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva s devet specijalizacija iz softverskog i sistemskog inženjerstva i multimedijskog računarstva

Upisni postupak na Visoko učilište Algebra-visoku školu za primijenjeno računarstvo će se u školskoj godini 2013. / 2014. odvijati kroz slijedeće moguće postupke:

1. upis za prelaznike sa drugih srodnih studija

2. upis putem prijamnog ispita

3. upis priznavanjem rezultata ispita državne mature


1. UPIS ZA PRELAZNIKE SA DRUGIH SRODNIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili srednju školu i koji su:

 • upisani na drugo Visoko učilište,
 • ispisani sa drugog Visokog učilišta,
 • diplomirali na drugom Visokom učilištu.

Prelazak studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom u skladu sa ECTS načinom vrednovanja bodova. Studenti prijelaznici oslobođeni su prijemnog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac na stranici Visoke škole. Prilaganjem ovjerenog prijepisa ocjena i nastavnog plana položenih kolegija, pristupnik stječe pravo na priznavanje kolegija koji su u sladu sa nastavnim planom kolegija na našoj Visokoj školi i time stječe mogućnost umanjenja školarine.Upis studenata prijelaznika moguć je neovisno o datumima prijemnih ispita i upisnih rokova do 7 dana prije početka školske godine ili do ispunjenja upisnih kvota. Prijave za upis se predaju isključivo preko elektroničkog sustava prijave na web stranici Visoke škole.

2. UPIS PUTEM PRIJEMNOG ISPITA

 

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

 • završili strukovnu srednju školu u ovoj školskoj godini,
 • maturirali prethodnih godina a ove godine su odlučili pristupiti polaganju prijemnog ispita,
 • srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske,
 • imaju više od 24 godine starosti.

Na prijamnom ispitu se polaže gradivo iz područja matematike i engleskog jezika.
Prijemni ispit traje 3 sunčana sata (180 min). Ispit iz matematike se piše 2 sunčana sata (120 min), dok se matematike piše 1 sunčani sat (60 min).Na prijamni je potrebno donijeti kalkulator i matematičke tablice. Troškovi prijamnog ispita iznose 250,00 kn, a plaćaju se putem predračuna koji se dobiva u referadi Visokog učilišta Algebra.

Upisni postupak i prijemni ispiti će se odvijati u rokovima kako slijedi:

Prvi proljetni upisni rok

Od 02.02.2013. do 03.05.2013. rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici škole). Od 30.04.2013. do 03.05.2013. Visoka škola za sve zainteresirane kandidate provoditi će besplatne pripreme za prijemni ispit iz područja matematike.
Besplatne pripreme nisu obavezne a odvijaju se kroz 4 radna dana u jednom tjednu u poslijepodnevnom terminu kako bi mogli zainteresirani u radnom odnosu prisustvovati pripremama

 • 04.05.2013. održat će se prijemni ispit
 • 07.05.2013. javna objava rezultata prijemnog ispita
 • 07.05.2013. do 17.05.2013. upisi

Prvi ljetni upisni rok

Od 07.05.2013. do 05.07.2013. rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici škole)
Od 02.07.2013. do 05.07.2013. Visoka škola za sve zainteresirane kandidate provoditi će besplatne pripreme za prijemni ispit iz područja matematike. Besplatne pripreme nisu obavezne a odvijaju se kroz 4 radna dana u jednom tjednu u poslijepodnevnom terminu kako bi mogli zainteresirani u radnom odnosu prisustvovati pripremama.

 • 06.07.2013. održati će se prijemni ispit
 • 08.07.2013. javna objava rezultata prijemnog ispita
 • 09.07.2013. do 19.07.2013. upis

Jesenski upisni rok

Od 09.07.2013. do 06.09.2013. rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici škole)
Od 03.09.2013. do 06.09.2013. Visoka škola za sve zainteresirane kandidate provoditi će besplatne pripreme za prijemni ispit iz područja matematike. Besplatne pripreme nisu obavezne a odvijaju se kroz 4 radna dana u jednom tjednu u poslijepodnevnom terminu kako bi mogli zainteresirani u radnom odnosu prisustvovati pripremama.

 • 08.09.2013. održatće se prijemni ispit
 • 10.09.2013. javna objava rezultata prijemnog ispita
 • 10.09.2013. do 14.09.2013. upisi

3. UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

 

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

1) završili četverogodišnju srednju školu ili gimnaziju u ovoj školskoj godini

2) maturirali prethodnih godina a ove godine su odlučili pristupiti polaganju ispita državne mature

Studenti se upisuju u skladu sa propisanim rokovima i procedurama državne mature u srpnju 2013, a prijavljuju se na studij kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr).

Postupak upisa u ljetnom upisnom roku je kako slijedi:

1) 03. 06. 2013. – 11. 06. 2013. Polaganje ispita državne mature.

2) 09. 07. 2013. Rezultati ispita državne mature.

3) do 09. 07 2013. Potvrda liste prioriteta studijskih programa.

4) 17.07.2013. Objava konačnih rang lista za upise na studijske programe.

5) 18.07.2012. Upis na studij.

Ukoliko ostane slobodnih upisnih mjesta, Visoka škola će omogućiti upis studenata putem ispita državne mature i u jesenskom upisnom roku.

POČETAK NASTAVE

23.09.2013. započinje nastava u zimskom semestru za preddiplomski studij Primijenjenog računarstva i Multimedijskog računarstva.

25.02.2014. započinje nastava u ljetnom semestru za Specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva

PRIJAVE ZA UPIS

Podnose se popunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici škole ili u prostorijama škole radnim danom od 09 do 12 sati na adresi Ilica 242, Zagreb za prijelaznike i studente koji pristupaju prijemnom ispitu, te kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr) za studente koji polažu ispite državne mature.

Prosjek svih ocjena nosi 40% bodova prilikom upisa na Visoku školu. Od obveznog dijela državne mature, tražimo hrvatski jezik (10% vrednovanja u pogledu bodova), matematiku (40%) i strani jezik (10%), sve na razini B. Motivacijski je razgovor obavezan i on nosi 10% bodova.

Visoka škola za primijenjeno računarstvo prva je u Hrvatskoj počela priznavati prethodno stečena znanja za koja su pojedinci stekli IT certifikate, što znači da se cijenjeni industrijski stručni certifikati (Microsoft, Cisco, VMware, Oracle, IBM, Sun…) boduju kao ishodi učenja pojedinih kolegija tijekom studija, a što je pak naročito važno onima koji su već počeli raditi u informatičkom sektoru i upisuju Visoku školu kao izvanredni studenti. Visoka škola za primijenjeno računarstvo također priznaje srodne kolegije položene na drugim fakultetima i visokim školama, olakšavajući prijelaz i upis na svoje programe.

Na školi predaju ugledni profesori računarstva i srodnih znanosti, dok praktičnu nastavu, vježbe i konzultacije drže vodeći ljudi iz IT industrije. Mnogi od njih su česti predavači na konferencijama i vrlo istaknuti članovi domaće i regionalne tehnološke zajednice, koji primarno rade u gospodarstvu, na velikim IT projektima. Studenti tako dobivaju kombinaciju teorijskogi praktičnog znanja izpodručja računarstva koja je najbolje prilagođena potrebama stvarnog obavljanja posla nakon dovršetka studija.

Visoka škola koristi snagu svog Gospodarskog vijeća kako bi naši nastavnici i asistenti u stalnom kontaktu sa predstavnicima gospodarstva i tehnoloških kompanija imali priliku dobiti najnovije informacije o razvoju računalne tehnologije. Vrlo često naši nastavnici imaju priliku ne samo prisustvovati na stranim konferencijama nego na njima biti predavači te kroz suradnju sa stručnjacima iz privrede izgrađivati vlastite kompetencije.

Cilj projekta pod nazivom „Stvaranje novih mogućnosti za gospodarstvo utemeljeno na znanju u području ICT-a“ bio je napraviti novi kurikulum i nastavne materijale za program obrazovanja Tehničar za računalstvo. U sklopu tog projekta napisani su sljedeći službeni materijali za učenike srednjih strukovnih škola čiji autori su naši nastavnici:

1. Petričević, Marko dipl. ing: Uvod u objektno orijentirano programiranje (240 stranica; prvo izdanje; 2011 godine)

2. Petričević, Marko dipl. ing: Uvod u baze podataka (202 stranica; prvo izdanje; 2011 godine)

3. Petričević, Marko dipl. ing: Skriptni jezici i web programiranje 1 (208 stranica; prvo izdanje; 2011 godine)

4. Petričević, Marko dipl. ing: Skriptni jezici i web programiranje 2 (202 stranica; prvo izdanje; 2011 godine)
5. mr.sc. Magdić, Krešimir dipl. ing: Računalne mreže 1 (200 stranica; prvo izdanje; 2011 godine)

6. mr.sc. Magdić, Krešimir dipl. ing: Računalne mreže 2 (202 stranica; prvo izdanje; 2011 godine)

7. Ždrnja, Bojan dipl. ing: Sigurnost informacijskih sustava (210 stranica; prvo izdanje; 2011 godine)

U ovom trenutku na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo predaje 9 doktora znanosti, 13 magistara i 20 diplomiranih inženjera.

Za ovogodišnje upise prve godine studija upisnina se kreće od 18.700,00 kn za jednokratnu godišnju uplatu ili kredit banke uz subvenciju gospodarskog fonda,pa do 22.700,00 kn u trogodišnjem modelu plaćanja školarine na četiri rate.

Za sve studente Visoko učilište je u suradnji s osigurala je za svoje studente posebne programe kreditnog financiranja s počekom od čak tri godine, što znači da studenti mogu najprije završiti svoje obrazovanje, a potom otplaćivati kredit nakon što pronađu posao. Na ovaj se način mogu financirati svi troškovi studija, stručne literature, pa čak i prijenosnog računala i smještaja u Zagrebu.

Svake godine provodimo stipendijske natječaje kroz koje najboljim studentima omogućavamo čak i potpuno besplatno studiranje. Sredstva iz našeg Gospodarskog fonda dostupna su svim redovnim i izvanrednim studentima Visoke škole za primijenjeno računarstvo, koji upisuju prvu godinu studija u sljedećoj školskoj godini, a dodjeljuju se za najboljih 25 po rezultatima državne mature i prijamnih ispita. Za studente koji upisuju više godine dostupan je stipendijski program koji također omogućuje umanjenje cijene školarine, ovisno o dotad postignutom rezultatu na studiju.

Visoka škola kao stručna Visokoškolska ustanova u području primijenjenog računarstva nastoji prepoznati svoju širu društvenu odgovornost te angažmanom na stručnom radu i primijenjenim istraživanjima doprinositi prije svega razvoju ovog deficitarnog područja kroz potporu nacionalnim obrazovnim i razvojnim projektima unutar kojih svojim znanjem možemo dati kvalitetni doprinos. U takvim projektima imamo uloge nosioca, partnera ili suradnika.

S druge strane, stručni rad i suradnju sa gospodarstvom na komercijalnoj osnovi izvodimo na dva temeljna načina;

1. Kroz komercijalne aktivnosti na kojima sudjeluju naši zaposlenici i vanjski nastavnici, a koje formalno provodi povezana tvrtka Algebra d.o.o. koja je naš osnivač i koja je registrirana za komercijalnu djelatnost razvoja softverskih i obrazovnih rješenja namijenjenih za tržište i

2. Kroz komercijalne projekte na kojima sudjeluju naši zaposlenici i vanjski nastavnici

Naši stručnjaci su vrlo često pozvani predavači na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, pri čemu nije nevažno istaknuti da predavači s katedre za operacijske sustave već tri godine za redom otvaraju glavnim tehnološkim predavanjem najveću konferenciju u području računarstva i IT-a u regiji – Microsoft Windays, koja okuplja više od 1400 stručnjaka iz ovog područja. Također, naši nastavnici ostvarili su u proteklih nekoliko godinadvadesetak nastupa u emisijama televizijskih kuća sa nacionalnom koncesijom (HRT, RTL i NOVA TV) sa tematikom iz područja primijenjenog računarstva te razvoja obrazovnog sustava.

Pored provedbe visokog obrazovanja koje je naša ključna djelatnost, Visoka škola i njeni nastavnici i suradnici sudjeluju u komercijalnim projektima koji se provode u suradnji sa gospodarstvom te je vrlo često organizator ili suorganizator različitih stručnih skupova i konferencija. Tako je Visoka škola u posljednje tri godina bila službeni organizator međunarodnih konferencija:

1. „Hacking vs Business Security“

2. „Zajednički napori u osiguravanju kvalitete – Gdje se Zagreb, Bruxelles i Hag susreću“

i suorganizator konferencija;

1. Microsoft Windays 2009 – 2013

2. Java dan

3. Mobility Days 2010 – 2012

Pored međunarodnih i domaći konferencija, naši nastavnici objavili su poglavlja u stručnim i znanstvenim knjigama. U cilju izgradnje i unapređenja srednjoškolskog obrazovnog sustava u području računarstva, Visoka škola je potaknula projekt razvoja, a njeni nastavnici su bili autori srednjoškolskih udžbenika (7 komada) u području računarstva.

Aktivno surađujemo u uređivačkom (recenzentskom) odboru stručnog časopisa Međimurskog veleučilišta u Čakovcu; „Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu“, ISSN 1847-702X, (Voditelj katedre za programsko inženjerstvo), te naš Voditelj katedre za računalnu sigurnost objavljuje kolumnu sa temama iz područja računalne sigurnosti u časopisu „BUG“, ISSN 1330-0318, UDK 004 * 007.

Zbog velikog interesa za mobilne tehnologije u suradnji s pet fakulteta u regiji pokrenut je međunarodni studentski projekt “Mobilnim rješenjima poboljšajmo svijet”.

Fakulteti pokretači inicijative uz Visoku školu su Fakultet digitalne ekonomije i informacionih tehnologija Američkog Univerziteta u Bosni iHercegovini, Elektrotehnički Fakultet Univerziteta u Banjaluci i Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Fakultet informacionih tehnologija Metropolitan Univerziteta iz Beograda, Srbija i Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Univerze u Mariboru, Slovenija.

Cilj projekta je bio obučiti i potaknuti najbolje i najperspektivnije studente na izradu modernih rješenja na najnovijoj Microsoftovoj Windows Phone 7 platformi i ponuditi ih stručnoj i poslovnoj međunarodnoj zajednici. Projekt se odvija kroz tri faze: Zimska škola, Mentorirani razvoj rješenja, te Odabir i promocija najboljeg rješenja, a vremenski je usklađen s terminima međunarodnog Microsoftovog studentskog natjecanja „Imagine Cup 2012“ u kojoj redovno sudjeluje preko 300.000 studenata iz više od stotinu zemalja, a čije se finale održava u srpnju 2012. u Australiji, tako da oni najambiciozniji studenti imaju i dodatnu priliku plasirati svoje rješenje direktno na svjetsko tržište.

Naši su timovi studenat također osvajali priznanje i nagrade za najbolja nova i inovativna rješenja prijavljena na natjecanja mladih inovatora – INOVA, u posljednje dvije godine.

Nositelji smo proširene Erasmus sveučilišne povelje (EUCX) koja omogućuje prijavu za financijsku potporu za financiranje međunarodne studentske mobilnosti u svrhu studijskog boravka, aktivnosti međunarodne mobilnosti za nastavno i nenastavno osoblje, za ERASMUS intenzivne programe, multilateralne projekte, mreže, prateće mjere, pripremne posjete i stručne prakse.

Zahvaljujući tome ponudili smo studentima treće godine jedan semestar studija na nekoliko europskih institucija uz pokrivanje svih troškova. Na ovaj način u inozemstvu se studira šesti semestar, nastava je na engleskom jeziku, a pokriveni su svi troškovi studija, prijevoz i smještaj na nekoj od sljedećih lokacija: Maribor, Ljubljana, Graz, Beč, Prag, Varšava ili Zurich. Nekoliko studenata i studentica trenutno se nalazi na studiju u inozemstvu, a ovog proljeća krenulo je i prvih troje profesora na razmjene u sklopu Erasmus programa.

Što se tiče direktne suradnje, ugovore imamo sBern University of Applied Sciences – Engineering and Information Technology, Bern, Switzerland; Hochschule Ostwestfalen-Lippe – University of Applied Sciences, Lemgo, Germany; Hochschule Anhalt – Fachbereich Informatik und Sprachen, Anhalt, Germany; Faculty of Electrical Engineering and Computer Science – University of Maribor, Slovenia; American University in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, BIH; Faculty of Electrical Engineering and Informatics – University of Pardubice, Czech Republic; University of West Bohemia – Faculty of Applied Sciences Plzen, Czech Republic; Gdansk University of Technology, Poland; Yeditepe University Istanbul, Turkey; Bilkent University, Ankara, Turkey.

Uz gore navedeno, Visoka škola punopravna je članica akademskih IT programa kao što su Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), IBM Academic Initiative, Sun Academic Initiative, Cisco Networking Academy i Oracle Academic Initiative, čime studentima omogućavamo besplatno najnovije softvere i stručne dodatne materijale.

Do sada su dva naša nastavnika provela više od godinu dana na uglednim svjetskim sveučilištima; od 2003. do 2007. Bojan Ždrnja bio je voditelj katedre za računalnu sigurnost i radio je kao specijalist za informacijsku sigurnost na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland. dok je Ratka Jurković bila nastavnik na katedri za opće predmete na Norwegian School of Economics and Business Administration (Norveška škola za ekonomiju i poslovnu administraciju) u Bergenu, Norveška, od 2000. do 2005.

Do sada je ostvareno gostovanje / suradnja stranih nastavnika kako slijedi;

1. Sunjay Bavisi, (2009) suosnivač i predsjednik EC-Council-a i EC Council University (New Mexico, SAD) te keynote speaker na konferenciji “Hacking vs. Business security” u Zagrebu, održao je i predavanje za studente Visoke škole za primijenjeno računarstvo.

2. mr.sc. Živana Komlenov, (2010) sa Prirodno–matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, održala je dva predavanja studentima Visoke škole na teme: Data mining na Open Souce način i Magento.

3. Prof.dr.sc. Matjaž Branko Jurič, (2011) voditelj centra za računarstvo u oblaku i primjenjivost SOE Univerze v Mariboru je održao predavanje za studente Visoke škole u području razvoja Java Enterprise aplikacija (Java EE).

4. Jan Pidanic, sa University of Pardubice Education, Faculty of Electrical Engineering and Informatics je surađivao na diplomskom radu “Predikcija pravosudnih presuda” studenta Zlatana Morića na oblikovanju prediktivnog modela. Ostvarena je i suradnja sa istim fakultetom prilikom planiranja i instalacije HPC-a (High-performance computing) sustava te na implementaciji MatLab-a u HPC okruženju.

5. Prof.dr.sc. Roberto Dadda, (2013) nosi titulu profesora web dizajna i dizajna na novim tehnologijama integriranih sustava u NABA sveučilištu u Milanu, talijanskom sveučilištu Laureatre grupe, najvećem lancu sveučilišta na svijetu. Održao je dva jednodnevna seminara za studente Visokog učilišta Algebra u Zagrebu s tematikom “Usability Design Theory”

Visoka škola provodi stručni studij Primijenjenog računarstva s dva smjera – programsko inženjerstvo i sistemsko inženjerstvo. Smjer Programsko inženjerstvo daje izobrazbu u programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i informacijskih sustava. Smjer Sistemsko inženjerstvo nudi izobrazbu u projektiranju i održavanju računalnih sustava i mreža. Dodatno usmjeravanje moguće je putem izbornih predmeta, seminarskog i završnog rada.

Studij Multimedijsko računarstvo osigurava izobrazbu u području izrade multimedijskih rješenja i digitalnog sadržaja, web dizajna i Internet programiranja uz dobru osnovu znanja iz područja računarstva. Dodatno usmjeravanje moguće je kroz 12 dostupnih izbornih predmeta od kojih student bira njih 6. Studij osigurava zapošljivost na radnim mjestima web dizajnera, web programera te multimedijskog inženjera specijaliziranog za mastering i distribuciju digitalnih video i audio sadržaja.

Specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva kroz obvezne kolegije pokriva područje e-poslovanja i temeljne kompetencije na diplomskoj razini, a kroz izborne kolegije omogućuje usmjeravanje i profiliranje prema devet različitih specijalizacija u tri generalna područja računarstva: programsko, sistemsko i multimedijsko. Ukupno je dostupno čak 59 izbornih predmeta od kojih student bira njih 10. Studij osigurava zapošljivost na unutar vrlo širokog spektra radnih mjesta, a izbor specijalizacija ovisiti će prije svega o prethodnim znanjima stečenim na dodiplomskojrazini.

Visoka škola za primijenjeno računarstvo raspolaže sa 6 računalnih laboratorija, tri predavaonice, dvije velike dvorane za predavanja (Nikola Tesla i Aula Magna), knjižnicom i računalno opremljenom studentskom sekcijom, a dio nastave na trećoj godini provodi se kroz praksu u tvrtkama, pri čemu postoje i ugovori s tvrtkama u inozemstvu (već imamo ukupno četrdesetak ugovora o provedbi prakse – popis se nalazi na
http://www.racunarstvo.hr/studij.aspx?id=1376).

Vrlo aktivnom djelovanju našeg Centra karijera  može se zahvaliti što je u prvoj generaciji naših studenata po završetku školovanja njih čak 94 posto već imalo posao! U roku od šest mjeseci nakon dovršetka studija, zaposlili su se i svi preostali prvostupnici Visoke škole za primijenjeno računarstvo. Slična situacija je i s drugom generacijom prvostupnika koja je promovirana u travnju 2013. Ovo dokazuje visoku potražnju za ovakvim stručnim kadrovima na tržištu rada, ali i koliko je dobro Visoka škola za primijenjeno računarstvo usklađena sa stvarnim potrebama poslodavaca koji zapošljavaju informatičke stručnjake.

Oni koji završe stručni studij primijenjenog računarstva – smjer programsko ili sistemsko inženjerstvo – zapošljavaju se kao programeri i drugi stručnjaci za razvoj softvera, odnosno kao sistemski i mrežni administratori te administratori baza podataka. Završene studente multimedijskog računarstva očekuje karijera na radnim mjestima web developera, stručnjaka za kreiranje multimedijskih sadržaja, specijalista za internetski marketing ili poduzetnika u kreativnim tehnologijama.

Visoka škola za primijenjeno računarstvo početkom svake godine provodi istraživanje o konkretnim potrebama koje, u smislu kadrova, imaju najveći hrvatski poslodavci koji zapošljavaju IT stručnjake te kroz svoje Gospodarsko vijeće usklađuje obrazovne programe sa stvarnim potrebama tržišta rada i poslodavaca. Smatramo da zbog toga studenti koji završe naše studije izlaze iz škole posve spremni za preuzimanje radnih dužnosti.

Unatoč općenito visokoj nezaposlenosti na tržištu, stručnjaci za računarstvo u prednosti su nad ostalim kvalificiranim stručnjacima jer za njima i dalje vlada potražnja. Pokazalo je to i ovogodišnje, redovno istraživanje Visoke škole za primijenjeno računarstvo o potrebama hrvatskih tvrtki za novim ICT stručnjacima.

Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice)

tel. +385 (0)1 2222 182

faks. +385 (0)1 2222 183

ž.r. 2360000-1102036972

OIB 14575159920

email [email protected]

www.racunarstvo.hr

Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo nalazi se u kampusu u Ilici 242 (ulaz iz Domobranske ulice).

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!