Pretraga

[Ideja godine ’21] AZOO: Od nastavnika se očekuje da stvore poticajno okruženje za učenje kroz simulaciju poslovnih situacija

A- A+

Nedavno smo prenijeli kako su Mate Rimac, Albert Gajšak i Ivan Mrvoš, redom mladi poduzetnici, osvanuli u udžbenicima iz Tehničke kulture. Nisu oni jedini – udžbenik Svijet tehnike sada ilustrira inspirativne priče mnogih hrvatskih poduzetnica i poduzetnika. Sve se više prepoznaje da je ključno pokazati mladima da to mogu biti i oni, a u čemu škola igra najvažniju ulogu.

Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje | Foto: Dora Kršul, srednja.hr

Zato smo razgovarali s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje, dr. sc. Dubravkom Brezak Stamać, o poduzetništvu koje se nedavno pojavilo u školama kao međupredmetna tema. Agencija je podržala i našu Ideju godine, natjecanje u kojem tražimo najbolju srednjoškolsku poslovnu ideju, na koje se još stignete prijaviti jer se rok zatvara 18. travnja (prije prijave provjerite često postavljanja pitanja i pravila).

Zašto je za učenike važna tema poduzetništva?

Prema definiciji koje su EU parlament i EU vijeće naveli u svojim preporukama, poduzetništvo predstavlja sposobnost pojedinca da pretvori ideje u djelo. Poduzetništvo je dio svakodnevnog privatnog i poslovnog života, potiče svjesnost o važnosti rada i djelovanja te razvija sposobnost iskorištavanja prilika, klime na globalnom tržištu. Sve to podrazumijeva kreativnost, inovativnost, sposobnost preuzimanja rizika, planiranja, organiziranja te vođenja projekata, postavljanja i postizanja zadanih ciljeva. Poduzetništvo je znanje kako poslovne funkcije staviti u službu proaktivnog, kreativnog i inovativnog ponašanja.

Stjecanjem poduzetničkih znanja i vještina, učenike osposobljavamo za aktivno sudjelovanje u životu zajednice te razvijanju osobnih životnih planova.

Poticanje poduzetništva znači i imati viziju, planirati budućnost.

Koliko su za razvoj poduzetništva kod mladih bitne izvannastavne aktivnosti kao što je i Ideja godine?

U projektima poput Ideja godine podrazumijeva se povezivanje škole s gospodarstvom, tržištem rada lokalnom/regionalnom zajednicom u kojima se naglasak stavlja na mentorski rad i iskustveno učenje. Kroz takve projekte kod učenika se razvija osjećaj za inicijativu, stječu poduzetnička znanja, vještine i stavovi koje učenici primjenjuju na konkretnim primjerima.  Kroz takve projekte učenici se osnažuju i potiču na proces usvajanja poduzetničkog mišljenja i djelovanja.

Koja su znanja i vještine ključne za mlade poduzetnike koja im se kroz obrazovanje želi prenijeti?

Svjetski ekonomski forum: Top 10 vještina do 2025 godine

  • analitičko razmišljanje i inovativnost;
  • aktivno učenje;
  • rješavanje kompleksnih problema;
  • kritičko mišljenje i analiza;
  • kreativnost, originalnost i inicijativa;
  • liderstvo i socijalna uključenost;
  • korištenje tehnologije;
  • programiranje;
  • fleksibilnost, upravljanje stresom;
  • rasuđivanje, idejnost.

U skladu s gore navedenim vještinama kroz međupredmetnu temu Poduzetništvo tijekom odgojno-obrazovnog procesa kod učenika se razvijaju: poduzetnički načina promišljanja i djelovanja u svakodnevnom životu i radu, stjecanje radnih navika, odgovornost, samostalnost, marljivost, inicijativu, kreativnost, inovativnost, sposobnost donošenja odluka, samopouzdanje, odlučnost u djelovanju, spremnost na rizik i upravljanje rizicima, mobilnost, fleksibilnost i dr.

Iz vaše perspektive, mislite li da je moguće da učenici pokreću vlastite poslovne ideje još u srednjoj školi?

Prema kurikulumu međupredmetne teme Poduzetništvo, u nižim obrazovnim ciklusima iskustva učenja imaju naglasak na razumijevanju cjelovitog ciklusa od ideje do rezultata. Realiziraju se s pomoću jednostavnih primjera iz neposrednog okružja učenika te jednostavnim praktičnim aktivnostima (igra, projekt, primjeri, razgovor, predstava i dr.).

U višim ciklusima teme se produbljuju i učenik usvaja znanja i vještine planiranja, vođenja, komuniciranja i timskog rada. Pojačava se suradnja s lokalnom zajednicom, gospodarskim subjektima i državnim ustanovama. Koriste se aktivni oblici učenja i poučavanja (projekt, prezentacija, simulacija, studija slučaja).

Komplementarno s ovim kurikulumom, kompetencije vezane uz poduzetništvo mogu se kvalitetno nadograditi izbornim, fakultativnim programima i izvannastavnim aktivnostima (npr. učenička zadruga, vježbovna tvrtka).

U našim školama ima registrirano oko 650 učeničkih zadruga koje uključuju na stotine učenika gdje učenici imaju mogućnost na praktičnim primjerima učiti o poduzetništvo te razvijati vlastite ideje I proizvode.

Koliko su pri tome važni profesori mentori, posebno na natjecanjima kao što je Ideja godine? Koja je njihova uloga?

Učitelji i nastavnici u realizaciji međupredmetne teme Poduzetništvo imaju prvenstveno ulogu koordinatora i mentora. Oni odabiru odgovarajuće sadržaje te primjenjuju aktivne metode učenja i poučavanja (radionice, projektni rad, stvaranje i učenje stvaranjem).

Od učitelja i nastavnika se očekuje da stvore poticajno okruženje za učenje i rad primjenjujući različite metode simulacije stvarnih životnih i poslovnih situacija. Primjenjuje se aktivna suradnička nastava kroz “oluje ideja”, metode igranja uloga, istraživanje, simulacije, studije slučaja, organizacije različitih događanja poput sajmova, smotri, natjecanja.

___________________________________________________________________________

Ideja godine je srednjoškolsko poslovno natjecanje u organizaciji portala srednja.hr, a zlatni partner projekta je EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište. Srebrni partneri projekta su Hrvatska zajednica županija, Medijska platforma Poduzetnik Končar. Pokrovitelji projekta su Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje te Zagrebački inovacijski centar – ZICER. Često postavljana pitanja i odgovore o projektu pronađite ovdje. Pratite sve novosti na Facebook stranici Ideja godine, na stranici srednja.hr/Ideja-godine ili nas pitajte putem maila [email protected].

Ako želiš redovno primati specijalizirane vijesti iz svijeta obrazovanja s portala srednja.hr, pretplati se na naš newsletter ispunjavanjem obrasca u nastavku.