Pretraga

Objavljena nova istraživanja o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj: Evo što su pokazala

A- A+

Mreža Cjeloživotno učenje za sve objavila je rezultate novih istraživanja o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj, od rane i predškolske do odrasle dobi. Istraživanja su obuhvatila više od 2.500 anketiranih sudionika. Rezultati su pokazali da je većina odgojitelja i učitelja nezadovoljna zakonskim rješenjima podrške djeci u nepovoljnom položaju, dok su istraživači detektirali problem izostanka podrške od fakulteta za studente koji žele odustati od studiranja.

Učionica

Učionica | foto: Canva

Objavljeni su novi članci i publikacije o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj koje istražuje mreža Cjeloživotno učenje za sve. Ona okuplja više od 60 stručnjaka iz znanosti, obrazovanja i civilnog društva.

U predmetnoj nastavi dominira oslanjanje na podršku stručnih suradnika

– Istraživanja su obuhvatila više od 2.500 anketiranih sudionika i više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua te rezultirala su objavom ukupno 14 različitih radova. Objavljeni radovi pružaju jedinstven pogled u iskustva odgojitelja, učitelja, učenika i studenata koji su suočeni s obrazovnim nejednakostima. Na temelju rezultata istraživanja su izrađene detaljne preporuke za javne politike za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti hrvatskog obrazovnog sustava, poručili su iz mreže Cjeloživotno učenje za sve.

Tako se i rezultati novih istraživanja tiču ranog i predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih. U predškolskom odgoju utvrđeno je da je većina odgojitelja i učitelja nezadovoljna zakonskim oblicima podrške djeci u nepovoljnom položaju. U razrednoj nastavi utvrđena je pretežna usmjerenost na individualne i individualizirane oblike podrške djeci, dok u predmetnoj nastavi dominira oslanjanje na podršku stručnih suradnika.

– Nalazi pokazuju da su svijest o različitosti, otvorenost prema iskustvu, pozitivna školska klima te viši udio učenika manjinskih nacionalnosti u pozitivnoj vezi sa samoefikasnošću nastavnika za poučavanje u socio-kulturno heterogenim razredima, stoji u sažetku istraživanja za srednjoškolsko obrazovanje.

Obrazovne nejednakosti želi smanjiti i Europska unija u svim zemljama

Europsko vijeće, Europski parlament i Europska komisija još u prosincu 2017. godine podržali su donošenje europskog stupa socijalnih prava. Time se naglašava važnost socijalne, obrazovne i kulturne dimenzije politika EU-a u izgradnji zajedničke europske budućnosti, stoji na stranicama Europske unije. Prvo je načelo europskog stupa socijalnih prava da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada. Strategije predlažu da udio osoba u dobi od 18 do 24 godine koje rano napuštaju obrazovanje i osposobljavanje bi trebao biti manji od 10 posto, a najmanje 40 posto osoba u dobi od 30 do 34 godine trebalo bi imati neki oblik visokog obrazovanja.

‘Među ključnim preporukama su osiguravanje primjerene financijske potpore za djecu, mlade i odrasle iz skupina u nepovoljnom položaju’

U visokom obrazovanju istraživači su detektirali tri razloga za odustajanje studenata od studiranja – motivacijski razlozi, zdravstveni razlozi i zaposlenje. Rezultati su ukazali i na izostanak pokušaja fakulteta da zadrži studente na studiju ako žele odustati. Osim toga istraživači su istražili i javne politike obrazovanja te perspektive dionika o obrazovnim nejednakostima.

– Na temelju nalaza istraživanja su izrađene preporuke za javnu politiku koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja. Među ključnim preporukama su osiguravanje primjerene financijske potpore za djecu, mlade i odrasle iz skupina u nepovoljnom položaju, dodatne podrške polaznicima obrazovanja za savladavanje zahtjeva obrazovnih programa, dodatne podrške obrazovnim radnicima za rad sa skupinama u nepovoljnom položaju. Mreža također zagovara donošenje nacionalnog plana za pravičnost i uključivost u cijelom obrazovnom sustavu i provedbu nacionalnog programa za dobrobit u obrazovnim ustanovama, stoji u priopćenju mreže Cjeloživotno učenje za sve.

U našem podcastu krajem prošle godine bili su Thomas Farnell i Eli Pijaca Plavšić koji su, između ostalih, provodili istraživanja o obrazovnim nejednakostima. Kazali su nam da u Hrvatskoj nemaju sva djeca jednake šanse pohađati vrtić, obrazovni materijali nisu jednako dostupni svim učenicima, svi osmaši nemaju jednaku mogućnost upisati željenu srednju niti svi studenti imaju istu šansu završiti studij. Sva istraživanja, među kojima su i ona nova, možete pogledati na poveznicama ispod po područjima:


Projekt je sufinancirao Europski parlament u okviru programa subvencija Europskog parlamenta u području komunikacije. Europski parlament nije sudjelovao u njegovom pripremanju te ni na koji način nije odgovoran za sadržaj objavljenih vijesti.

EU emblem