Pretraga

Čak 126 učenika u školi je imalo pet iz nekog predmeta i iz istog na A razini mature dobilo jedinicu

A- A+

Još svega par tjedana traju prijave ispita državne mature, a ove srijede u Školski e-Rudnik stigli su podaci o uspjehu učenika na maturi 2023. godine. Među ostalim, vidljivo je kako je čak 126 učenika u školi imalo pet iz nekog predmeta i iz istog na A razini mature dobilo jedinicu. Ukupno 329 učenika dobilo je peticu iz sva tri obvezna predmeta, a najbolju prosječnu ocjenu učenici su ostvarili na A razini Engleskog.

maturant

Foto: Duje Kovačević; Ramona Šćuric/srednja.hr

U prošloj školskoj godini državnoj maturi pristupilo je 25.749 maturanata iz 401 škole. Na A razini obveznih ispita ostvarili su prosječnu ocjenu 3,28, a na B razini 2,46. Ove srijede Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u Školskom e-Rudniku detaljnije podatke o uspjehu učenika na maturi 2022./23.

Čak 126 učenika imalo je peticu u školi, a palo ispit na A razini

Da se ocjene na maturi od onih zaključnih u školi u većini slučajeva značajno razlikuju, više nije nikakva tajna. No, u prošloj godini čak 126 učenika imalo je u školu zaključenu peticu iz nekog predmeta, a onda na A razini tog predmeta ili jedinstvenoj razini Hrvatskog dobilo – nedovoljan. Takvih je 87 slučajeva na Hrvatskom jeziku, 37 na Matematici i troje na Engleskom jeziku. Usporedbe radi, istoj situaciji 2022. bilo je 72 učenika.

Njih 776 imalo je peticu u školi, a na maturi A razine iz istog predmeta dobilo dvojku

Tek u mrvicu boljoj situaciji našlo se 776 odlikaša. Naime, toliko je na maturi 2023. bilo onih koji su na nekom školskom predmetu imali zaključnu ocjenu odličan, a onda iz tog istog predmeta A razine mature ili jedinstvenoj razini Hrvatskog dobili – dvojku. Čak 416 takvih slučajeva bilo je na Matematici, 274 na Hrvatskom te 105 na Engleskom. Pretprošle je godine ovakvih slučajeva bilo 577.

Izdvojeni članak
ispitna knjižica s državne mature i udžbenik za predmet politika i gospodarstvo

Kalendar državne mature u 2023. I 2024. godini

Bilo je i onih koji su prošli s dvojkom, a na maturi dobili peticu

Podaci u Školskom e-Rudniku otkrivaju i da je bilo obrnutih situacija – čak 15 učenika imalo je u školi zaključeno dovoljan iz nekog predmeta, a onda su na A razini ili jedinstvenoj razni Hrvatskog dobili odličan. Sedmero ih je to postiglo na Matematici, petero na Hrvatskom i troje na Engleskom. U 2022. je takvih učenika, koji su na maturi imali pet, a u školi tek dovoljan, bilo 19.

U odnosu na 2022. pao broj onih koji su dobili peticu iz tri predmeta A razine

Već smo vam proteklog ljeta predstavili neke od najboljih maturanata koji su ispite mature rješavali sa stopostotnim rezultatom ili su nagrađeni za najviši postignuti postotak na obveznim predmetima  A razine. Prema podacima u Školskom e-Rudniku, u 2023. je 329 učenika dobilo odličan na svim obveznim predmetima A razine i jedinstvenoj razini Hrvatskog. Godinu ranije, 2022., to je postiglo 403 učenika.

Velike razlike u ocjenama u školi i izbornim ispitima

Odstupanje školskih od ocjena na maturi vidljivo je i na obveznim i na izbornim predmetima. Već je ranije poznato kako je ‘najpopularniji’ izborni predmet, Fiziku, u 2023. pao svaki drugi maturant. Ono što bi posebno trebalo zabrinuti škole i donositelje obrazovnih politika je da je prosječna zaključna ocjena iz Fizike u 4. srednje lani bila 4,15, a na maturi tek 1,95. Na Biologiji je prosječna zaključna ocjena maturanata bila 4,51, a prosjek tih istih učenika na maturi iz Biologije 2,64. U tablici ispod možete vidjeti podatke za još neke od izbornih predmeta mature.

Prosječne školske i ocjene na maturi po predmetima u 2023. | izvor: MZO, Školski e-Rudnik

Najviša prosječna ocjena na A razini Engleskog

Situacija s prosječnim ocjenama na obveznim predmetima ne razlikuje se značajnije od one prijašnjih godina. Maturanti su najbolje, s prosječnom ocjenom 3,81 napisali A razinu Engleskog jezika, a najlošije B razinu Matematike, s prosječnom ocjenom 2,27. Prosjek na novom, jedinstvenom ispitu iz Hrvatskog bio je 3,10.

 

Prosječna ocjena na obveznim predmetima mature | izvor: MZO

Kada je riječ o izbornim predmetima, najbolje rezultate maturanti postižu na ispitima iz jezika, ali trena naglasiti kako te predmete piše mali broj pristupnika.

Prosječna ocjena na izbornim predmetima mature | izvor: MZO

Razlika u ocjenama po spolu

Maturi je lani pristupilo više maturantica (56,56 posto) nego maturanata (43,44). Prema podacima dostupnima u Školskom e-Rudniku, muški pristupnici su postigli bolje ocjene na Engleskom i Matematici, dok su ženske pristupnice postigle bolje rezultate na Hrvatskom.

Prosječna ocjena na obveznim ispitima po spolu | izvor: MZO


Za sve koji će na državnu maturu izaći u 2023./2024. godini pokrenuli smo novu Facebook grupu, Maturanti 2023./2024., učlanite se kako biste se povezali s vršnjacima i kako ne biste propustili najvažnije vijesti o maturi. Najnovije informacije o maturi možete doznati i putem našeg Facebook pagea Maturanti 2024. i Instagram profila Državna matura, dok kalendar mature za 2024. detaljno možete proučiti na linku. U sustavu kvizovi.srednja.hr možete rješavati pitanja s prijašnjih rokova mature.