Pretraga

Četiri hrvatska sveučilišta objavila upisne kvote za godinu 2017./2018.

A- A+

Nakon Rijeke, Splita i Zagreba, upisne kvote za nove studente objavila su i sveučilišta u Puli, Dubrovniku, Osijeku i Sveučilište Sjever. Provjerite koliko će se novih studenata upisivati na pojedine studije tih sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.

Sveučilište u Osijeku na svoje će preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije ukupno upisivati 2.499 novih redovnih studenata, te 775 izvanrednih i 57 studenata stranih državljana, što bi značilo da je ukupna upisna kvota za ove dvije vrste studija 3.331 studenata. Najviše će ih moći biti upisano u područje društvenih znanosti, njih 772, od čega najviše na tamošnji Ekonomski fakultet, njih 430.

Na preddiplomske stručne studije ukupno će se upisivati 3.889 novih studenata, od čega 2.944 redovnih, 875 izvanrednih, te 70 studenata stranih državljana. I u ovoj vrsti studija, najviše će se studenata, njih 130 upisivati na Ekonomski fakultet.

Posebne upisne kvote odnose se na studente iznad 25 godina, a na Sveučilištu u Osijeku 2017./2018. će ih se moći upisati ukupno 53 redovnih i 110 izvanrednih studenata.

Kvote za pojedine studije Sveučilišta u Osijeku možete vidjeti u nastavku.

Sveučilište u Osijeku_ Upisne Kvote 2017_18 by srednja.hr on Scribd

Natječaj za upis i upisne kvote za akademsku godinu 2017./2018. objavilo je i Sveučilište u Puli. Ukupno će se ondje upisivati 1.363 nova studenta na preddiplomske, integrirane i struče studije, od čega 933 na redovni,
390 na izvanredni studij, a 40 je kvota za strane državljane. Najviše će studenata, nijh 1.036 moći biti upisano na sveučilišni studij, od čega najviše na Fakultet ekonomije i turizma ‘dr. Mijo Mirković’, gdje je kvota 456 novih studenata. 

Upisne kvote za pojedine studije Sveučilišta u Puli, kvote za diplomske studije, te sve uvjete iz natječaja možete vidjeti u dokumentu u nastavku.

Sveučilište u Puli_Upisne kvote 2017-18 by srednja.hr on Scribd

Najmlađe hrvatsko Sveučilište Sjever upise za akademsku godinu 2017./2018. na preddiplomskoj razini provodit će na devet svojih studija. Ukupno će se ondje upisivati 791 student, od čega 282 u redovnom, a ostali u izvanrednom statusu.Najviše studenata, njih 177 moći će se upisati na studij Sestrinstvo, od čega njih 27 redovno, a ostali izvanredno. 

Uvijete upisa i upisne kvote za diplomske studije provjerite u dokumentu u nastavku.

Sveučilište Sjever_upisne Kvote 2017-18 by srednja.hr on Scribd

Senat Sveučilišta u Dubrovniku je donio Odluku kojom se raspisuje upisna kvota od ukupno 579 upisnih mjesta.
Veći dio, njih 420 je rezervirano za redovne studente, 20 za strane državljane, a 139 za izvanredne studente.
Najviše studenata, njih 50, moći će se upisati na studij Mediji i kultura društva te njih 50 na studij Nautika.

Uvjete iz natječaja provjerite, kao i postupak provođenja prijemnog ispita pogledajte u dokumentu u nastavku.

Sveučilište u Dubrovniku_upisne Kvote 2017-18 by srednja.hr on Scribd