Pretraga

[Matura ’17] Provjerite koje su najčešće ocjene na ovogodišnjoj državnoj maturi

A- A+

U konačnim rezultatima ovogodišnje državne mature, ističu se zanimljivi podaci o dobivenim ocjenama po predmetima. Tako imamo dvije krajnosti – manje od 1% maturanata dobilo je ocjenu ‘odličan’ iz Politike i gospodarstva, dok ih je istovremeno manje od 1% dobilo ocjenu ‘nedovoljan’ iz Engleskog jezika na višoj razini. Velik broj maturanata ove se godine žalio na težinu ispita iz Matematike, a u konačnici i ocjene potvrđuju da su im ispiti bili teški. Na obje razine Matematike moćno prevladavaju dvojke, dok je 12% pristupnika na obje razine dobilo ocjenu ‘nedovoljan’.

Raspodjela ocjena iz obveznih predmeta na maturi Foto: NCVVO

Iz konačnih podataka o ovogodišnjoj državnoj maturi, koji su danas predstavljeni u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje, zanimljivi su oni o prosječnoj riješenosti ispita. Na prvih sedam mjesta po prosječnoj rješenosti ispita nalaze se – jezici. To su redom: Francuski jezik (viša razina) – 82,8%, Njemački jezik (viša razina) – 74,7%, Engleski jezik (viša razina) – 74,2%, Talijanski jezika (osnovna razina) – 74,1%, Mađarski jezik – 73,8%, Talijanski jezik (viša razina) – 70,8% i Latinski jezik (osnovna razina) – 69%.

Prvi nejezični predmet koji prednjači po prosječnoj rješenosti jest Glazbena umjetnost (67,3%). Najniža prosječna riješenost zabilježena je u ispitima iz Sociologije (38,5%), Etike (39,3%), Španjolskog na osnovnoj razini (40,8%) te Geografije (42,5%). U samom dnu nalazi se i Fizika (43,7%). Što se tiče obveznih predmeta na maturi, kao što smo već naglasili, najveću riješenost bilježi Engleski na višoj razini (74,2%), dok Engleski na nižoj razini bilježi 64,5% prosječne riješenosti. Slijedi ga Hrvatski jezik (viša razina) s prosječnim postotkom od 62,7% riješenosti ispita. Hrvatski na nižoj razini ima prosječnu riješenost od 52,5%.

Problematična matematika

Kao što smo danas već pisali o konačnim rezultatima državne mature, ovogodišnja generacija maturanata ostvarila je lošije rezultate iz Matematike. Tako je, prema podacima NCVVO-a, prosječna postotna riješenost Matematike na obje razine tek 45%. Istovremeno, čak 54% pristupnika nije riješilo ovaj banalni zadatak s niže razine Matematike. Brojčano, radi se o čak 12.000 maturanata.

O (ne)uspjehu na Matematici govore i podaci o dobivenim ocjenama. Na obje razine uvjerljivo prevladavaju dvojke (43% na nižoj i 44% na višoj), dok je istovremeno 12% učenika dobilo ocjenu ‘nedovoljan’ na obje razine. S druge strane, od 22.155 pristupnika nižoj razini Matematike, tek je njih 2% dobilo ocjenu ‘odličan’, dok je na višoj razini od 12.131 pristupnika tek njih 4% dobilo ocjenu ‘odličan’.

Manje od 1% petica na PiG-u i čak 35% jedinica iz Fizike

Iz Hrvatskog jezika na obje razine prevladavaju trojke, dok je na nižoj razini 20% više maturanata koji su dobili ocjenu ‘dovoljan’. Iz Engleskog jezika na obje razine 34% učenika dobilo je ocjenu ‘dobar’, no na višoj razini, ipak je najviše maturanata s ocjenom ‘vrlo dobar’. Istaknimo i kako je manje od 1% pristupnika višoj razini Engleskog (od njih ukupno 20.007) dobilo ocjenu ‘nedovoljan’, dok se taj postotak na nižoj razini penje na 12% (od ukupno 11.982 pristupnika).

Zanimljivi su i podaci o ocjenama iz najčešće biranih izbornih predmeta. Primjerice, uvijek interesantna Fizika bilježi jedan od najviših postotaka ocjene ‘nedovoljan’. Tako je, od 8.942 pristupnika ispitu Fizike, njih čak 35% dobilo jedinicu. Jedini veći postotak jedinica bilježi se iz Sociologije (38%), no tom je ispitu pristupilo značajno manje maturanata – njih 1.396. Fizika tako bilježi 9% odlikaša na ovogodišnjoj maturi, što je najviše od srodnih predmeta – na Biologiji je2% odlikaša, a na Kemiji 3%.

Raspodjela ocjena iz najčešće biranih izbornih predmeta na maturi Foto: NCVVO

Interesantan podatak dolazi i s ispita Politike i gospodarstva. Naime, manje od 1% pristupnika na PiG-u (od njih 5.854) dobilo je ocjenu ‘odličan’, u najvećem se postotku radi o trojkama (41%) te čak 10% ocjena ‘nedovoljan’. Ocjene iz Psihologije, kojoj je pristupio 4.251  maturant, relativno su ravnomjerno raspoređene. 20% je jedinica, 24% dvojki, 25% trojki, 22% četvorki, dok je petica 10%.