Pretraga

Objavljen kalendar državne mature za školsku godinu 2016/2017

A- A+

Na stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljeni je kalednar polaganja ispita državne mature za ljetni i jesenski rok školske godine 2016/17. Provjerite kada se pišu ispiti!

foto: screenshot

Izdvojeni članak

[Državna matura] Popis svih lektira za esej iz hrvatskog jezika

Ljetni ispitni rok

U ljetnom ispitnom roku, ispiti će se polagati u razdoblju između 6. i 28. lipnja. Rezultati će biti objavljeni 12. srpnja a prigovori će se moći poslati do 14. srpnja. Konačni rezultati objavit će se 17. srpnja, a svjedodžbe će se dijeliti 20. srpnja. 

RASPORED POLAGANJA ISPITA

6. lipnja 

PSIHOLOGIJA 9.00 

INFORMATIKA 14.00 

7. lipnja 

KEMIJA 9.00 

SOCIOLOGIJA 14.00 

8. lipnja 

POLITIKA I GOSPODARSTVO 9.00 

LOGIKA 14.00 

9. lipnja

 BIOLOGIJA 9.00 

FRANCUSKI JEZIK A I B 14.00 

12. lipnja 

LIKOVNA UMJETNOST 9.00 

ŠPANJOLSKI JEZIK A I B 14.00 

13. lipnja 

FIZIKA 9.00 

POVIJEST 14.00

 14. lipnja 

NJEMAČKI JEZIK A I B 9.00

 FILOZOFIJA 14.00 

16. lipnja 

ENGLESKI JEZIK A I B 9.00

 19. lipnja

 HRVATSKI JEZIK A I B (esej) 9.00 

20. lipnja 

HRVATSKI JEZIK A I B (test) 9.00

ETIKA 14.00 

21. lipnja 

GEOGRAFIJA 9.00

 TALIJANSKI JEZIK A I B 14.00

 23. lipnja

 GLAZBENA UMJETNOST 9.00 

VJERONAUK 14.00 

26. lipnja 

MATEMATIKA A I B 9.00 

27. lipnja

 Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) 

ČEŠKI JEZIK 9.00

 MAĐARSKI JEZIK 9.00 

SRPSKI JEZIK 9.00 

TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00

 27. lipnja 

GRČKI JEZIK 14.00 

28. lipnja 

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

 ČEŠKI JEZIK 9.00

 MAĐARSKI JEZIK 9.00 

SRPSKI JEZIK 9.00 

TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00 

28. lipnja 

LATINSKI JEZIK A I B 14.00

Izdvojeni članak

[Državna matura] Objavljeni rezultati svih predmeta koji su se pisali prošli tjedan

Jesenski ispitni rok

Rezultati jesenskog ispitnog roka biti će objavljeni 13. rujna, prigovore ćete moći poslati do 15., a konačni rezultati znat će se 19. rujna 2017. godine. Podjela svjedodžba održat će se 21. rujna 2017.godine.

RASPORED POLAGANJA

23. kolovoza 

LOGIKA 9.00 

GLAZBENA UMJETNOST 14.00 

24. kolovoza 

ETIKA 9.00 

GEOGRAFIJA 14.00 

25. kolovoza 

SOCIOLOGIJA 9.00 

FILOZOFIJA 14.00 

28. kolovoza 

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) 

ČEŠKI JEZIK 9.00 

MAĐARSKI JEZIK 9.00

 SRPSKI JEZIK 9.00 

TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00 

28. kolovoza

 GRČKI JEZIK 14.00 

LATINSKI JEZIK A i B 14.00

 29. kolovoza 

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

 ČEŠKI JEZIK 9.00 

MAĐARSKI JEZIK 9.00 

SRPSKI JEZIK 9.00 

TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00

 29. kolovoza 

FRANCUSKI JEZIK A I B 14.00

 30. kolovoza

 HRVATSKI JEZIK A i B (ESEJ) 9.00 

LIKOVNA UMJETNOST 14.00 

31. kolovoza

 HRVATSKI JEZIK A I B (TEST) 9.00

 TALIJANSKI JEZIK A I B 14.00 

1. rujna 

ENGLESKI JEZIK A i B 9.00 

POVIJEST 14.00

 4. rujna 

MATEMATIKA A i B 9.00

 ŠPANJOLSKI JEZIK A I B 14.00

 5. rujna

 NJEMAČKI JEZIK A i B 9.00

 KEMIJA 14.00 

6. rujna

 BIOLOGIJA 9.00

 PSIHOLOGIJA 14.00

 7. rujna
FIZIKA 

9.00
POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

 8. rujna 

INFORMATIKA 9.00

 VJERONAUK 14.00