Pretraga

Ovako se podnosi žalba ili prigovor na rezultate državne mature

A- A+

Polaganje ispita na ljetnom roku ovogodišnje državne mature već je daleko iza pristupnika, a rok za objavu rezultata je 9. srpnja. Konačna rang lista objavljuje se 16. srpnja i tada će maturanti saznati na koji su fakultet upali, no potonjoj prethodi rok za žalbe i eventualne prigovore na rezultate ispita. Pristupnici će imati punih 48 sati za žalbu, no pogledajte na koji način se ista podnosi jer se prigovori poslani putem e-maila neće razmatrati.

www.postani-student.hr

Ljetni rok državne mature prošao je s nekoliko poteškoća, a pristupnici su nakon svakog ispita imali rok od 48 sati za podnošenje žalbe ili prigovora. Budući da se privremeni rezultati ispita mature objavljuju 9. srpnja, omogućen je podnošenje žalbi sve do 11. srpnja, a konačno oformljena rang lista bit će objavljena 16. srpnja – dan nakon zadnjeg roka za promjene na listi prioriteta. Međutim, neće se svaki prigovor poslan putem e-maila razmatrati, stoga provjerite na koji način morate dostaviti svoje eventualne žalbe na objavljene rezultate.

Izdvojeni članak

Važni datumi – jesenski rok 2012./ 2013.

Svaki prigovor poslan e-mailom neće se razmatrati

– Tijekom provedbe ispita državne mature, nakon pisanja ispita, Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adrese pristižu različite vrste žalbi, prigovora, molbi učenika u vezi s ispitnim pitanjima, neprepisivanjem odgovora u list za odgovore, nepravilnim označavanjem točnih odgovora na listovima za odgovore te žalbe na nepravilnosti u provedbi ispita, objavio je NCVVO na internetskoj stranici postani-student.

Međutim dodali su kako se sve te žalbe pristigle e-mailom ne mogu razmatrati jer nisu upućene u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature.

Izdvojeni članak

Važni datumi – ljetni rok 2012./2013.

Na koji način podnijeti žalbu na rezultate mature

Prema spomenutom Pravilniku propisani su način i rokovi podnošenja prigovora koji se odnose na moguće nepravilnosti u provedbi ispita državne mature, kao i na samo ocjene.

Učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj obje vrste prigovora podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga NCVVO-u. Ostali pristupici šalju žalbe u pisanom obliku na adresu Petračićeva 4, 10 000 Zagreb. Dakle žalbe upućene direktno na e-mailove Centra neće se razmatrati.

– Konačnu odluku o prigovoru učenika, odnosno pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora, navodi se člankom 43. Pravilnika o državnoj maturi.

U slučaju da NCVVO utvrdi da je prigovor u svezi s nepravilnostima u provedbi ispita državne mature ili postupcima koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita opravdan, Centar može odrediti ponovno polaganje ispita.