Pretraga

Pogledajte koja je prosječna ocjena na obveznim ispitima mature 2021. u svakoj županiji

A- A+

Početkom prošle godine dosta detaljni statistički podaci vezani uz državnu maturu postali su javno dostupni. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je treću verziju aplikacije Školski e-Rudnik (ŠeR vol. 3), a njena glavna značajka je da je uspjeh na maturi prikazan usporedno sa školskim uspjehom učenika. Ovih dana u Školski e-Rudnik Vol. 3 uneseni su podaci s mature 2021. Iz njih je vidljivo koju su prosječnu ocjenu na obaveznim predmetima imali maturanti generacije 2021. u svakoj županiji, a najbolja je kao i lani – u Međimurskoj.

državna matura ocjena

Foto: Srednja.hr

Ministarstvo obrazovanja ovih je dana u sklopu aplikacije ŠeR – Školski e-Rudnik (Vol. 3) objavilo rezultate državne mature za školsku godinu 2020./2021.

Na nacionalnoj razini najbolje su ocjene na A razini Engleskog

Prema podacima Ministarstva, državnoj maturi u prošloj školskoj godini pristupilo je ukupno 25.779 učenika iz 392 škole. Kada je riječ o obaveznim predmetima – Hrvatskom jeziku, Matematici i stranom jeziku – učenici mogu polagati dvije razine ispita, višu i osnovnu.

Gledano na državnoj razini, prosječna ocjena na A razini obaveznih predmeta u 2021. iznosila je 3,27, a na osnovnoj 2,74. Razlika u odnosu na godinu prije, 2020., nije prevelika. Te je godine prosječna ocjena na A razini Hrvatskog, Matematike i Engleskog bila je 3,33, na B razini istih predmeta iznosila je 2,68.

Od ukupno šest obaveznih ispita, učenici su u 2021. najbolje napisali višu razinu Engleskog na kojoj je prosječna ocjena 3,77. Najlošiju prosječnu ocjenu prošlogodišnji maturanti imaju na B razini Hrvatskog jezika – iznosi samo 2,27. Na grafikonu u nastavku možete vidjeti ocjene na nacionalnoj razini na drugim obaveznim ispitima mature u 2021.

Prosječna ocjena na obveznim predmetima mature u 2021. na nacionalnoj razini| izvor podataka: MZO

 

Međimurci imali najbolje ocjene na obaveznim ispitima

Osim općeg prosjeka na obaveznim predmetima, u aplikaciji je dostupan i podatak o tome koje su prosječne ocjene ostvarivali učenici u svakoj od županija. Podaci su također razdvojeni prema razinama na kojima ih učenici polažu, osnovnoj i višoj.

Prema podacima iz e-Rudnika Ministarstva, isto kao i lani, najvišu prosječnu ocjenu na obaveznim predmetima imaju učenici Međimurske županije –  na A razini ispita iznosila je 3,45, a na B razini 2,96. Slijedi Grad Zagreb čiji su maturanti na višoj razini obaveznih predmeta imali prosjek 3,40, a na osnovnoj 2,91. Najlošiju prosječnu ocjenu na obaveznim predmetima mature u 2021. su imali učenici Ličko-senjske županije, 2,91 na A razini, odnosno 2,35 na ispitima B razine.

U tablici u nastavku možete vidjeti prosjek ocjena na obveznom dijelu mature u ostalim županijama. Plavom bojom označen je prosjek ocjena pristupnika višoj, a crvenom prosjek ocjena pristupnika osnovnoj razini.

Prosječna ocjena na obaveznim predmetima u 2021.| izvor podataka: e-Rudnik MZO-a