Pretraga

Poznata rješenja ispita državne mature iz Logike

A- A+

Ispitom iz Logike utvrđuje se stupanj ovladavanja znanjem i dosegnuta razina vještine na kraju srednjoškolskog obrazovanja. Njegova je svrha doprinijeti usavršavanju općenitih akademskih sposobnosti pristupnika potrebnih za nastavak obrazovanja te za život i rad u suvremenom društvu. Ovogodišnji je ispit na državnoj maturi prijavilo 134 kandidata.

Ispitu državne mature iz Logike, kao i prethodnih godina, nije pristupilo mnogo kandidata; njih samo 134 prijavilo je ovaj ispit.

Od toga je 81 gimnazijalac, 37 učenika strukovnih škola i 16 ostalih pristupnika.
Prošle godine za ocjenu dovoljan bilo je potrebno riješiti 28 posto ispita, za ocjenu dobra najmanje 47 posto, za ocjenu vrlo dobar 67 posto, a za ocjenu odličan najmanje 85 posto ispita. Najviše učenika lani je dobilo ocjenu dobar.

Ispit je trajao ukupno 120 minuta, a riješiti se moralo 20 zadataka različitog tipa: zadaci alternativnog izbora, zadaci dopunjavanja, zadaci kratkog odgovora i zadaci produženog odgovora. Maksimalno je na ovom ispitu moguće ostvariti 60 bodova.

Kako su izgledala pitanja te koji su točni odgovori na njih, provjerite u dokumentima u nastavku.

LOG Ispitna Knjižica

LOG Ključ Za Odgovore

LOG List Sa Odgovorima

Pogledajte ostala rješenja s ovogodišnje Državne mature:

Biologija

Vjeronauk

Likovna umjetnost

Geografija

Psihologija

Informatika

Fizika