Pretraga

Provjerite na kojim fakultetima je ostalo mjesta za jesenski rok

A- A+

Ljetnom roku državne mature pristupilo je preko 34 482 kandidata, od čega ih 4 710 nije otvarilo pravo na upis fakulteta koje su naveli na svojoj listi prioriteta. Agencija za znanost i visoko obrazovanje na temelju podataka prikupljenih iz NISpVU-a objavila je koliko je ostalo slobodnih upisnih mjesta na kojim sveučilištima te koji su fakulteti popunili upisne kvote.

Pristupnici ljetnog roka državne mature jučerašnjom su objavom konačnih rang lista doznali jesu li ostvarili pravo upisa na željene studijske programe. Na ovom roku ispite mature polagalo je 34 482 kandidata, od čega je njih 29 772 upalo na neki od fakulteta sa svojih prioritetnih lista, objavila je AZVO na temelju prikupljenih podataka iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Izdvojeni članak

Provjerite upisne kvote za izvanredne studente akademske godine 2013./2014.

Šest fakulteta u Zagrebu popunilo kvote na ljetnom roku

Najviše maturanata i drugih pristupnika na mjesto prvog prioriteta u ljetnom roku stavilo je i ove godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Drugim riječima njih čak 1 915 željelo je upisati Ekonomiju u Zagrebu, a u tome naumu nije uspjelo 605 kandidata jer su premašili kvote.

Na Sveučilištu u Zagrebu ostalo je ukupno 1 387 slobodnih mjesta za jesenski rok, a popunjeni fakulteti su:

– Medicinski, Učiteljski, Edukacijsko-rehabilitacijski i Stomatološki fakultet te združeni studiji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina.

U Splitu ostalo svega 500-tinjak slobodnih mjesta

Sveučilište u Splitu za akademsku godinu 2013./014. predvidilo 4 729 upisnih mjesta, a z ajesenski rok ostalo je još mjesta za 503 brucoša.

Sljedeći fakulteti su popunili upisne kvote te njih nećete moći birati na jesenskom roku:

– Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Katolički bogoslovni fakultet, Pomorski, Kemijsko-tehnološki, Filozofski i Medicinski fakultet te Odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni studijski centar za studije mora, kao i združeni studij Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Umjetničke akademije i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Izdvojeni članak

Matura: Što vam je činiti nakon objave rezultata

Upisne kvote na ostalim Sveučilištima

Sveučilište u Rijeci ima još 329 slobodnih mjesta, a popunjeni fakulteti su Učiteljski fakultet i Odjel za matematiku.

Na osječkom Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera za jesenski rok ostalo je još 427 slobodnih mjesta. U ljetnom roku popunjeni su Učiteljski fakultet, Odjel za biologiju i Odjel za kulturologiju.

Sveučilište u Zadru ima 193 slobodna mjesta, a popunjen je jedin Odjel za nastavničke studije u Gospiću.

Puljansko Sveučilište Jurja Dobrile ima još 416 mjesta s tim da nijedan fakultet nije popunio sve kvote na ljetnom roku. U istoj situaciji je i Sveučilište u Dubrovniku gdje su ostala 74 slobodna mjesta, a kvote nije do kraja popunio nijedan fakultet.

Izdvojeni članak

Upisne kvote na sveučilištima i veleučilištima 2013./2014.

Kvote za strane državljane nisu popunjene

Na određenom broju studijskih programa nije ostalo mjesta na kvoti za državljane RH, već samo na kvoti za strane državljane.

Također je do posljednjeg mjesta popunjeno Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu te Veleučilište u Varaždinu.

Prijave za upis na studijske programe u jesenskom roku traju od 22. srpnja do 20. rujna ili do roka koji odredi visoko učilište, priopćio je AZVO.