Pretraga

Stigli rezultati probne mature: Maturanti uvjerljivo najlošiji iz matematike

A- A+

Obrađeni su rezultati ovogodišnjih probnih ispita mature koje je u organizaciji Algebre nedavno širom Hrvatske pisalo gotovo 3000 maturanata. Maturanti su u prosjeku, na nacionalnoj razini, najbolje riješili probni ispit iz engleskog jezika na A razini te ispit iz hrvatskog jezika na B razini, dok je najveći izazov, baš kao i svih godina koliko se ovaj projekt provodi, matematika u kojoj postižu najlošije rezultate. Čak četiri probna ispita – obje razine iz matematike i hrvatskog jezika – najbolje su riješili maturanti u Varaždinu.

Probna državna matura u Algebri

Gotovo 3000 maturanata sudjelovalo je nedavno na najvećem probnom testiranju koje prethodi važnom ispitu državne mature – prilika je ovo maturantima da na vrijeme procijene svoja znanja i identificiraju područja gdje ona još nisu zadovoljavajuća. Čak 99 posto maturanata ocijenilo je probno pisanje ispita korisnom aktivnošću, a u ovom trenutku najveći broj smatra kako su spremni ostvariti tek prolazni rezultat na ispitima za državnu maturu dok se tek mali dio maturanata osjeća potpuno spremnim za ovaj ispit.

Tako je 41 posto maturanata svoju trenutačnu spremnost za maturu ocijenilo ocjenom 2 (na skali od 1 do 5, gdje jedinica označava da su nimalo spremni, a petica potpuno spremni), 35 posto svoju spremnost ocjenjuje ocjenom 3, a tek 9 posto maturanata svojoj spremnosti daje ocjenu 4 ili 5. Značajan dio maturanata, njih 16 posto, u ovom se trenutku uopće ne osjeća spremnim za ispit državne mature.

Najveći dio maturanata, njih 48 posto, u ovom trenutku još nije započeo s pripremama za državnu maturu, dok ih se 33 posto priprema od početka drugog polugodišta.

Najveći problem – matematika

Rezultati probnih testiranja na razini su s prošlogodišnjim rezultatima: učenici ponovno ostvaruju najbolje rezultate na ispitu iz engleskog jezika, pri čemu se kod engleskog jezika na B razini primjećuje silazni trend u odnosu na prošlu godinu, dok je uvjerljivo najlošije riješen ispit iz matematike.

Probni ispit iz matematike na višoj razini najbolje su riješili maturanti u Varaždinu, Zagrebu, Osijeku i Puli, dok je ukupna riješenost ispita iz matematike na A razini u nacionalnom prosjeku iznosila 38 posto. Probni ispit iz matematike na osnovnoj razini riješen je tek za jedan postotni bod bolje – nacionalni prosjek iznosi 39 posto – a najbolje su ga riješili maturanti u Varaždinu, Zagrebu, Rijeci, Šibeniku i Dubrovniku.

Probni ispit iz engleskog jezika na višoj razini pokazao je ukupnu riješenost od 69 posto na nacionalnoj razini, što je ujedno i najviši ostvareni rezultat od svih predmeta. Engleski jezik na A razini najbolje su riješili maturanti u Puli, Varaždinu i Zagrebu. Engleski jezik na osnovnoj razini maturanti su riješili znatno lošije – prosječni postotak riješenosti ovog ispita na nacionalnoj razini iznosi tek 52 posto, a najbolje su ga napisali maturanti u Rijeci, Dubrovniku i Šibeniku.

Probni ispit iz hrvatskog jezika na višoj razini najbolje su riješili maturanti u Varaždinu i Zagrebu te prosječna nacionalna riješenost ovog ispita iznosi 57 posto. Riješenost probnog ispita iz hrvatskog jezika na osnovnoj razini u nacionalnom prosjeku iznosi 60 posto, a i ovu su razinu ispita iz hrvatskog jezika najbolje riješili maturanti u Varaždinu, nakon čega slijede maturanti u Dubrovniku i Osijeku.

Pripremljenost za ispit iz Engleskog u porastu

Ovogodišnji su rezultati probnih ispita mature pokazali rezultate koji su u skladu s onima prošlih godina. Svim maturantima najteži je predmet matematika, ali zanimljivo je uočiti da su maturanti u Osijeku, Puli i Zadru bolje riješili ispit na višoj (A) razini matematike, nego na osnovnoj razini (B razina). Učenici iz Varaždina mogu se pohvaliti kako su postigli najbolje rezultate u Hrvatskoj i iz matematike i iz hrvatskog jezika na obje razine.

Prilikom interpretacije rezultata valja uzeti u obzir da su ovogodišnji probni ispiti mature u organizaciji Algebre održani oko mjesec i pol ranije nego prethodnih godina, što može utjecati na pripremljenost maturanata za pojedini ispit. No, unatoč tome, ovogodišnji rezultati na razini su prošlogodišnjih, uz izuzetak probnog ispita iz engleskog jezika na A razini koji je ove godine, u prosjeku, znatno bolje riješen (porast od 11 postotnih bodova), te ispita iz engleskog jezika na B razini koji je riješen osjetno lošije (pad od 13 postotnih bodova).

Usporedba rezultata probnih ispita 2018. i 2019.