Pretraga

Što ste prijavili, prijavili ste: Oni koji neopravano izostanu s ispita mature plaćaju ‘kaznu’

A- A+

Proteklog ponedjeljka trebao je i službeno biti okončan naknadni rok za prijave i odjave ispita državne mature, no kako kažu iz NCVVO-a verifikacije te prijave i odjave još uvijek nisu u potpunosti završene. No, prema preliminarnim podacima za ovu godinu ispite je prijavilo 26.286 redovnih učenika, dok je ostalih kandidata 4.851. Oni neopravdano izostanu s ispita platit će novčanu naknadu od 175 kuna.

Foto: srednja.hr

Državna matura sve je bliže – prve ispite učenici pišu već krajem svibnja, a riječ je o ispitima materinskih jezika. Situacija se zahuktava od 2. lipnja, kada se polaže prvi obvezni, ujedno i ispit s većim brojem prijava – Engleski jezik.

Oni koji neopravdano izostanu s ispita, plaćaju troškove od 175 kuna

Učenici su ispite u redovnom roku mogli prijavljivati od prosinca pa sve do 1. veljače. Nakon toga se mogao koristiti naknadni rok prijave i odjave ili promjene ispita. U tom roku ispiti su se mogli prijavljivati samo uz opravdane razloge, poput bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji za vrijeme redovnog roka. Naknadni rok za prijave i odjave ispita državne mature, no kako kažu iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), verifikacije te prijave i odjave još uvijek nisu u potpunosti završene.

Maturanti koji u dosadašnjim rokovima nisu odjavili ispit mature, a na njega ne planiraju izaći, platit će novčanu naknadu.

Naime, kako stoji u Pravilniku o državnoj maturi, ako prijavljeni ispit nije odjavljen, a kandidat mu ne pristupi, o razlozima se mora izvijestiti ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita. Dokazi o opravdanosti izostanka, piše u istom pravilniku, moraju se dostaviti u roku od tri dana nakon održanoga ispita.

Ako se ispit ne odjavi u roku i ne prilože dokazi o opravdanosti izostanka smatra se da je iskorišten ispitni rok te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja ispita, stoji u Pravilniku o državnoj maturi. Ta naknada, potvrđuju iz NCVVO-a, iznosi 175,00 kuna. Jesu li obveznici plaćanja naknade, maturanti će moći vidjeti u sustavu Postani student.

Izdvojeni članak

Orijentacijske liste za upise na fakseve su objavljene, evo koliko je sada prijava za svih 890 studija

Koliko je prijava na svakom od predmeta?

Od NCVVO-a smo tražili i trenutne podatke o broju prijava.

– Ispite državne mature na ljetnome roku prijavilo je ukupno 26.286 redovnih učenika gimnazija te četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih programa. Od toga je 11.022 (42%) učenika gimnazija, a 15.264 (58%) učenika strukovnih škola. Broj pristupnika koji su prijavili ispite državne mature za ljetni rok, a koji su prethodnih godina završili srednje obrazovanje, pristupnici iz obrazovanja odraslih i pristupnici koji su se ove godine po prvi puta registrirali u svrhu polaganja ispita je 4.851, kažu nam iz NCVVO-a.

Kada je riječ o ispitima na koje tradicionalno izlazi nešto više maturanata, nakon naknadnog roka za prijave i odjave smanjen je broj pristupnika.

Najviše maturanata piše A razinu Hrvatskog jezika, 17.506, dok je B razinu tog predmeta prijavilo 8.739 kandidata. Na Matematici je obrnuta situacija pa više maturanata piše B razinu, 16.326, dok je višu razinu tog predmeta prijavilo 9.887 kandidata. Na, A razinu Engleskog, koji je prvi po rasporedu u kalendaru mature, izlazi 16.878 kandidata, a B razinu prijavilo je njih 8.570.

Smanjen je broj prijava i na Fizici, pa sada na taj ispit planira izaći 6.584 kandidata. Politiku i gospodarstvo prijavilo je 4.132 kandidata, a Biologiju njih 4.122. Trenutno stanje prijava po svakom od predmeta možete vidjeti u tablici ispod.

Izvor: NCVVO

Podsjetimo, iako su prijave ispita mature završile, prijave studijskih programa još traju. Tu radnju maturanti, u pravilu, mogu obaviti sve do objave konačnih rezultata mature, što je ove godine 18. srpnja. Iznimka su obično studiji koji imaju neke dodatne provjere za upise, pa bi maturanti trebali češće pratiti web stranice fakulteta koje prijavljuju.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2022. i u grupi Maturanti 2021./2022. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Za maturu se možete pripremati kroz pitanja s prošlih ispita u kvizovi.srednja.hr, gdje smo pokrenuli posebnu grupu za maturante kojoj se možete pridružiti ovdje.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap