Pretraga

Čak 90% seksualno zlostavljane djece ne prijavi zločin: Pravobraniteljica traži da se donese novi zakon

A- A+

Danas se, osim sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, održava Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Pravobraniteljica za djecu uputila je apel predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i Ministarstvu pravosuđa da izrade poseban zakon koji će za cilj imati zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja.

Foto: Pixabay

Dan se obilježava s ciljem podizanja javne svijesti o važnosti prijavljivanja, bilo saznanja ili sumnje na seksualno zlostavljanje ili iskorištvanje djece. Osim toga, želi se potaknuti kontinuirani provođenje programa prevencije i osnaživanja djece. Tom prigodom pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pozvala je na donošenje posebnog propisa.

‘Društvo nerijetko zakazuje’

Premijeru Plenkoviću i Ministarstvu pravosuđa pravobraniteljica je uputila preporuku o donošenju posebnog propisa kojim bi se, uz druge mjere zaštite, trebala propisati obvezna provjera prethodne osuđivanosti osoba koje dolaze u kontakt s djecom u svim područjima u kojima se organiziraju aktivnosti s djecom, te sankcije za one koji tu obvezu ne provode. U tom bi kontekstu predlaže i osnivanje nadzornog tijela. Time bi se, ističu iz Ureda pravobraniteljice, izbjegla neujednačenost kriterija u pojedinim područjima te bi se osiguralo da bez iznimke budu pokrivena sva područja u kojima je nužna zaštita djece.

– Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje među najtežim su oblicima kršenja prava djeteta, koji ostavljaju neizbrisiv trag u djetetovu sjećanju i razvoju. Prema podacima Vijeća Europe svako peto dijete žrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja, ali u čak 90 posto slučajeva djeca ne prijavljuju takve slučajeve. Kako bismo smanjili tamne brojke neotkrivenih slučajeva i prekinuli lanac zlostavljanja, važno je ohrabriti djecu na prijavu nasilja, a da bi se to postiglo, moramo jamčiti djeci da će reakcija nadležnih tijela nakon prijave biti snažna, brza, učinkovita i podržavajuća za dijete. Međutim, u tom segmentu društvo nerijetko zakazuje: dopušta se da se počinitelji seksualnog nasilja nad djetetom brane sa slobode, dijete-žrtva nije na odgovarajući način zaštićeno od počinitelja, ne dobiva primjerenu pomoć i podršku, a nerijetko doživljava i osudu okoline, stigmatizaciju te narušavanje privatnosti, ponekad i kroz senzacionalističko izvještavanje medija, stoji u priopćenju pravobraniteljice Pirnat Dragičević.

Traumatiziranje žrtve, dodaju, pojačava se kroz kazneni postupak koji traje i po nekoliko godina, a kad konačno dođe do presude, za počinjenje spolnih delikata na štetu djece izriču se vrlo blage kazne. To sa sobom povlači i kraći rok čuvanja podataka u kaznenoj evidenciji i brži nastup rehabilitacije, te omogućuje da seksualni predator bez zapreka radi na poslovima koji uključuju kontakt s djecom pa i da posvoji dijete ili mu bude udomitelj.

– Kako bi se to spriječilo, pravobraniteljica za djecu zalaže se za izricanje sigurnosnih mjera, koje su predviđene Kaznenim zakonom kao mogućnost, ali ih sudovi vrlo rijetko izriču. Seksualni predatori nakon izdržane zatvorske kazne nisu pod nadzorom nadležnih tijela ako im nije izrečena posebna sigurnosna mjera zaštitnog nadzora, ali ni ta se mjera ne izriče, stoji u priopćenju pravobraniteljice.

Izdvojeni članak

Otac ju je silovao sve četiri godine srednje škole, a nitko u razredu to nije primijetio

Pravobraniteljica već godinama ukazuje na probleme

Na sve ove probleme, kako dalje navode, Ured pravobraniteljice za djecu ukazuje godinama. Još od 2006. se zauzima za unapređivanje sustava zaštite djece od seksualnog zlostavljanja, poziva na stvaranje normativne podloge za odgovarajuće procesuiranje, sankcioniranje i nadziranje počinitelja seksualnog nasilja nad djecom.

– Unatoč određenim značajnim pomacima u kaznenom zakonodavstvu pooštravanjem sankcija, možemo zaključiti da sustav zaštite djece od seksualnog nasilja još nije kvalitetno uspostavljen, osobito u pogledu zaštite djece od pravomoćno osuđenih počinitelja seksualnog nasilja nad djecom, tvrde u priopćenju.

Na takvu zaštitu djece Hrvatsku obvezuje Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. Ti europski propisi obvezuju državu da onemogući prethodno osuđivanim seksualnim prijestupnicima nad djecom da, primjerice obavljanjem određenih poslova, dođu u kontakt s djecom.

– Prethodna osuđivanost za određena kaznena djela, propisana je kao zapreka za obavljanje poslova u pojedinim područjima, poput odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, udomiteljstva, sporta, volonterstva i dr. Svaki sustav na različit način regulira ove zapreke pa postoje pravne praznine koje omogućuju da osuđeni počinitelji seksualnih delikata i dalje dolaze u kontakt s djecom. S druge strane, postoje područja u kojima uopće nisu regulirane zapreke ni potreba prethodne provjere u Kaznenoj evidenciji, primjerice, rad udruga čiji su korisnici djeca, piše u nastavku priopćenja pravobraniteljice.

U tom smislu, naglašava, neregulirano područje su i različite usluge za djecu, poput organizirane igre i čuvanja djece, sportskih i glazbenih igraonica, poduke za djecu, dječjih kampova. Takve aktivnosti također ne podliježu provjeri prethodne osuđivanosti pa teoretski postoji mogućnost da seksualni prijestupnici dođu u kontakt s djecom. Roditelji čija djeca koriste takve usluge, napominje, to uglavnom ne znaju te im povjeravaju djecu uvjereni da je riječ o djelatnostima koje su pod nadzorom države.

– Stvaranje sigurnih i zdravih uvjeta za odrastanje, u kojima će djeca biti zaštićena od seksualnih zlostavljača, jedan je od važnih nužnih koraka koje smo dužni poduzeti kako bismo svakom djetetu jamčili učinkovitiju zaštitu, zaključuje pravobraniteljica za djecu.