Pretraga

Državna matura ili ismijavanje učenika?

A- A+

Ispit državne mature iz fizike prilagođen je za 255 od 9395 učenika elektrotehničkih škola, prenosi Večernji list.

Državnu maturu treba ukinuti ili promijeniti iz korijena. Takav zaključak se može dobiti prema istraživanju dr. Borisa Jokića i dr. Zrinke Ristić Dedić  iz Instituta za društvena istraživanja koji su proveli analizu testova iz izbornih predmeta. Državna matura dobar je antikuruptivni potez u visokom obrazovanju, ali njezin model je izrazito loš i pod hitno ga treba mijenjati.

Učenici koji su svjesni nedostatka znanja biraju osnovnu razinu ispita. Zabrinjavajuća je činjenica da dobri učenici također biraju osnovnu razinu ispita kako bi bili sigurni da će ostvariti maksimalan broj bodova. Upravo zbog toga neki su se fakulteti odlučili tražiti polaganje ispita na višoj razini. Tako je npr. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlučio kako će kanditati za upis morati položiti čak i matematiku na višoj razini. Sve ove odluke ne bi bile toliko sporne da je Ministarstvo obrazovanja odredilo čemu državna matura točno služi, ističu dr. Jokić i dr. Ristić Dedić za Večernji list i dodaju da sve dok se to ne sazna, ne mogu se napraviti dobri ispiti.

 Akademska zajednica koja je sve nezadovoljnija kvalitetom brucoša na taj način je pronašla kompromis između ukidanja državne mature i ponovnog  uvođenja prijamnih ispita. Donesena odluka izazvala je oštre kritike srednjoškolaca. Naime, za upis na određene fakultete potrebna je položena viša razina ispita iz gotovo svih obveznih predmeta.Odluka je podatak da oko 70 posto svih maturanata test iz matematike polaže na osnovnoj razini. Gimnazije podučavaju fiziku na različite načine pa je odlučeno da će se na maturi fizika polagati prema programu jezične gimnazije. Ovom odlukom dolazi do sukoba zdravog razuma i logike, zbog toga što na ispit iz fizike izlazi samo 255 učenika jezičnih gimnazija. Učenici ostalih gimnazija postavljaju si pitanje zašto moraju polagati ispit prema drugom programu, što zahtjeva dodatno učenje nečega što su već radili, ali samo po drugom programu.Najveći apsurd državne mature je taj da su ispiti sadržajno neprilagođeni strukovnim školama, što dokazuje da iz poglavlja moderne fizike učenici elektrotehničkih škola ostvaruju najslabije rezultate i to samo zato što te sadržaje ne uče na nastavi. Neshvatljivo je zašto učenici moraju uzimati dodatne satove poduke ukoliko žele položiti maturu i upisati željene fakultete. Kao potpora ovom pitanju su podaci koji govore da gotovo 30 posto učenika  sturkovnih škola na otvorenim zadacima ne ostvare ni jedan bod, a 51 posto ih ostvari samo 10 posto bodova. Isti rezultat ostvari i do 10 posto gimnazijalaca.

Borba Davida i Golijata se nastavlja, hoće li učenici u cijelom neredu odustati od studiranja ili će se uhvatiti u koštac s ovim problemima? Hrvatskoj je potreban visokoobrazovani kadar, ali treba čekati i vidjeti hoće li Ministarstvo obrazovanja uvidjeti manjkavosti državne mature i napraviti program gdje nijedan učenik neće biti zakinut u pokušaju da upiše željeni fakultet.