Evo u kojim područjima u obrazovanju u Hrvatskoj dominiraju žene

Danas se obilježava Međunarodni dan žena u kojem slavimo postignuća žena. Žene su nadmašile muškarce kada se radi o stupnju obrazovanja, a provjerili smo kakvi su točno podaci za Hrvatsku, to jest u kojim područjima u obrazovanju dominiraju žene, kako u srednjim školama, tako i na visokim učilištima.

unsplash.com @scienceinhd

Dan žena obilježava se svake godine na današnji datum, 8. ožujka, kada se slave postignuća žena te se podsjeća i na činjenicu da žene još nisu u potpunosti ravnopravne s muškarcima.

Od 90-ih godina prošlog stoljeća u Hrvatskoj je konstantno veći broj studentica nego studenata

Jedna od razina na kojoj su žene izrazito “napredovale” jest i razina obrazovanja. U Hrvatskoj su 90-ih godina žene prestigle muškarce u visokom obrazovanju na način da je tih godina broj studentica postao viši u odnosu na broj studenata.

Osječanke koje rasturaju: One su 'samo obične učenice', ali istovremeno i sjajne robotičarke

Od akademske godine 2010./2011. do 2017./2018. prema podacima Državnog zavoda za statistiku, postotak studentica uvijek je bio viši od studenata. U 2017./2018. akademskoj godini studentica je bilo 53%, a studenata 43%.

Međutim, veći broj žena na studijima nije u svim područjima znanosti. Tako je u Hrvatskoj 2017./2018 godine  više žena nego muškaraca studiralo u području prirodnih znanosti (64.8%), biomedicine i zdravstva (74.7%), biotehničkih znanosti (61.7%), društvenih znanosti (66.3%), humanističkih znanosti (71.4%) te ih je bilo više i u umjetničkim područjima (61%).

Muškarci kao studenti dominiraju jedino u tehničkim znanostima gdje ih je 72.9% u odnosu na 27.1% žena.

Više žena završilo prirodne znanosti, muškarci i dalje dominiraju u tehničkom području

Što se tiče završavanja studija, i tu su žene u prednosti. Prema podacima o popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj je bilo 16,7% žena s visokim obrazovanjem dok je visoko obrazovanih muškaraca bilo 16%.

Prema broju diplomiranih u 2018. godini, žena je bilo više od muškaraca ponovno u prirodnim znanostima (60%), biomedicini i zdravstvu (72%), društvenim znanostima (58.7%), humanističkim znanostima (75%). Te je godine u području biotehničkih znanosti diplomiralo više muškaraca, njih 57.1%, te ih je više diplomiralo i u području tehničkih znanosti (59.1%).

U gimnazijama dominiraju učenice, u industrijskim/obrtničkim školama učenici

Kada je riječ o srednjoškolskom obrazovanju, i tu postoji razlika među spolovima. Podaci Državnog zavoda za statistiku za školske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. pokazuju slične brojke, bez značajnih odstupanja.

Tako je u školskoj godini 2017./2018. u gimnazijama bilo 62.3% cura i 37.7% dečkiju. U srednjim školama tehničkog i srodnih područja bilo je 48.5% djevojaka, a 51.5% dečkiju. U industrijskim i obrtničkim školama također je bilo više dječaka, njih 65.6% u odnosu na 34.4% učenica.

*Svi podaci preuzeti su iz publikacije Žene i muškarci u Hrvatskoj 2019., Državnog zavoda za statistiku.

Odgovori