Pretraga

FER i ove godine nagradio škole koje odgajaju najbolje studente

A- A+

Fakultet elektrotehnike i računarstva je formirao rang listu nagrađenih srednjih škola. Nagrade se osvajaju prema uspjehu, brzinu studiranja i brojnost studenata koji dolaze iz pojedinih srednjih škola. Ove godine je daleko prednjačila XV. gimnazija s osvojenih šest nagrada.

Na Fakultetu elektroteknike i računarstva već se preko 10 godina pravi rang lista nagrađenih srednjih škola. U obzir se uzima uspjeh, brzina studiranja i brojnost studenata koji dolaze iz pojedinih srednjih škola. Dugi niz godina XV. i V. gimnazija zauzimaju prva mjesta na listi nagrađivanih.

www.mioc.hr

Vrednovanje srednjih škola

– Broj nagrada koji pripada pojedinoj školi određuje se na osnovu formirane liste koju donosi Fakultetsko vijeće. Cjelokupan broj nagrada podijeli se između škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te drugih škola u Hrvatskoj koji odgovara omjeru studenata FER-a koji iz njih dolaze. Drugim riječima od ukupno 32 nagrade, 17 ide školama u Zagrebu, gdje se formira posebna rang lista, objasnio nam je prodekan za nastavu na FER-u, Davor Petrinović.

Škole koje su nagrađene dobivaju zahvalnicu na kojoj se navede koliko joj je nagrada pripalo za tu akademsku godinu. Školama se zahvalnice uručuju na Dan Fakulteta te se javno vrednuje rad škola koje ulažu u kvalitetnu pripremu studenata. – Nagrađivane škole se ne mijenjaju znatno jer parametri ostaju isti, tako najveći broj nagrada uvijek dobiju XV. i V. gimnazija, dodao je prodekan Petrinović.

Nagrade

Nagrada se sastoji u pojedinačnom poklon bonu od 400 kuna za Skriptarnicu FER-a, što pokriva komplet udžbenika i nastavnih materijala za cijeli prvi semestar.

Najbolji brucoš iz nagrađene škole dobiva nagradu, a rangira se na osnovu liste razredbenog postupka za upis u preddiplomski studij. Istu nagradu dobivaju i brucoši koji su se upisali na FER putem izravnog upisa na osnovu rezultata na natjecanjima u znanju. Ove će godine tako šest učenika iz XV. gimnazije osvojiti poklon bon.

Nagrađne srednje škole u akademskoj godini 2012./2013.

– FER je, prije uvođenja državne mature, svake godine osiguravao do 8 mjesta za direktan upis učenika iz XV. gimnazije. Kako se sad polaže državna matura oni su tu ponudu preoblikovali u ovu vrstu nagrađivanja. Do sada smo uvijek bili nagrađivani, a jedne smo godine osvojili čak njih 10, rekla nam je ravnateljica Veronika Javor.

www.fer.unizg.hr