Pretraga

Izbor članova za Savjet mladih grada Zagreba

A- A+

Iskoristite priliku i postanite dio Savjeta mladih grada Zagreba!

Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba osnovan je Savjet mladih Grada Zagreba kao savjetodavno tijelo Gradske skupštine kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba. Mladi, u smislu te odluke, osobe su s prebivalištem na području Grada Zagreba, u dobi od 15 do 29 godina života.

Savjet mladih ima petnaest članova. Članovi se imenuju na dvije godine.

Pozivaju se: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski   zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih da podnesu obrazložene prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zagreba.

Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata.

Prijedlog se podnosi na propisanoj prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr. te se dostavlja na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.

Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave poziva.

Download prijavnice