Pretraga

Izračunajte bodove za upis u srednju školu

A- A+

Kako je donesena odluka da više neće svi odlikaši imati maksimalan broj bodova pri upisivanju u srednje škole, nova formula izračuna bodova zbunila je ovogodišnje polaznike osmih razreda. Prije ove odluke isti broj bodova ostvarivali su učenici koji imaju sve petice kao i oni s prosjekom 4.7, no zahvaljujući novom izračunu i zaokruživanju na dvije decimale to više neće biti slučaj. Također je odbijen prijedlog o 60 maksimalnih bodova, pa će učenici naviše moći ostvariti 80 bodova za upis u gimnaziju ili 50 bodova za strukovne škole, dok je za umjetničke škole prag 44 boda.

Pratite Upisi u srednje škole putem Facebooka

Dosadašnjim računanjem bodova, pri upisu u srednju školu, u istom su se položaju nalazili odlikaši s prosjecima 5.0 i oni s 4.5. Budući da to nije pravedno prema najboljim učenicima, MZOS je uveo novu formulu po kojoj se računaju bodovi potrebni za upis u gimnaziju ili neku strukovnu školu.

Formula za računanje bodova

Nova formula izračuna bodova izgleda ovako:

Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja

Umjetničke škole (minimalan broj za upis je 44 boda)

Vrednuje se opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole (što je ekvivalent dvama razredima pripremnoga obrazovanja), te u dijelu upisa u programe plesne umjetnosti gdje se vrednuje opći uspjeh iz četvrtoga razreda (što je ekvivalent uspjehu iz pripremnoga razreda).

Strukovne škole (maksimalno 50 bodova):

  • Prosjek zaključnih ocjena četiri zadnja razreda na dvije decimale

  • zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

Strukovna škola: Izračun ocjena četiri razreda

Dodatni predmeti

Gimnazije (maksimalno 80 bodova):

  • Prosjek zaključnih ocjena četiri zadnja razreda na dvije decimale

  • zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

  • zaključne ocjene 7. i 8. razreda triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa

Gimnazija: Izračun ocjena četiri razreda

Dodatni predmeti

Razlikovanje odlikaša od odlikaša

Usvojeni model pravedniji je prema onim odlikašima koji zadnje četiri godine osnovne škole imaju sve predmete zaključene ocjenom pet, jer će sada samo takvi učenici imati maksimalnih 50 ili 80 bodova. Također se uzimaju u obzir četiri godine jer se tako nagrađuje kontinuirani rad i motivira učenike da se trude u petom i šestom razredu, a ne samo zadnja dva razreda kako je do sada bio slučaj.


Više informacija o srednjim školama i njihovo online predstavljanje pogledajte ovdje.

Pratite Upisi u srednje škole putem Facebooka