Pretraga

Jedna od najpopularnijih srednjih škola u Zagrebu objavila što morate naučiti za prijemni

A- A+

Zbog velike navale osmaša s prosjekom 5.0, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga u Zagrebu prije par je godina uvela prijemni ispit za upis smjera prirodoslovne gimnazije. Prema podacima Ministarstva, riječ je o jednom od najpoželjnijih srednjoškolskih programa u Hrvatskoj prošle godine. Prijemni se piše i ove godine 1. srpnja 2021. u 9.00 sati, a škola je objavila koji sadržaji će se naći u tom ispitu.

Foto: Pixabay

Prema Pravilniku o provođenju upisa u prvi razred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu, osim zajedničkog elementa prilikom upisa vrednuje se i dodatni koji uključuje prijemni ispit.

Ispituje se znanje iz tri predmeta

Ta provjera posebnih znanja provodi se iz predmeta biologija, kemija i fizika i nije eliminacijska, a škola je na svojoj web stranici objavila koje se gradivo 7. i 8. razreda može naći u ispitu:

Biologija

 • raznolikost živoga svijeta: virusi, bakterije, protoktisti (alge i praživotinje), gljive, biljke i životinje
 • stanične diobe
 • građa i funkcija ljudskoga organizma: spolni sustav, sustav organa za pokretanje, živčani sustav i osjetila, srce krvožilni sustav, imunološki sustav, dišni sustav, probavni sustav, koža, žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, sustav organa za izlučivanje
 • osnovna načela nasljeđivanja
 • evolucija

Fizika

 • fizička veličina, duljina, površina i volumen, masa, gustoća
 • međudjelovanje, elastična sila, gravitacijska sila, sila teža, uzgon, pritisna sila, sila trenja, poluga, tlak, hidrostatički tlak, atmosferski tlak
 • energija (gravitacijska i elastična potencijalna, kinetička), rad, snaga, zakon očuvanja energije
 • svojstva tijela, građa tvari, agregacijska stanja, toplinsko širenje tijela, temperatura i mjerne ljestvice
 • unutarnja energija, toplina, rad, specifični toplinski kapacitet tvari, prijenos topline
 • električni naboj, električna sila, električna struja, električni napon, elektromagnetska indukcija
 • električni strujni krug (jednostavni, serijski spoj trošila i paralelan spoj trošila), električni napon, električna struja, učinci električne struje, magnet, magnetska sila, električna energija
 • električni otpor trošila, ovisnost električne struje o električnom naponu, Ohmov zakon
 • jednoliko i nejednoliko gibanje, brzina, akceleracija, tromost tijela

Kemija

 • tvari i njihova svojstva
 • atom
 • kemijski element, njihova građa i označavanje
 • jednadžba kemijske reakcije, zakon o očuvanju masu, energetske promjene pri reakcijama
 • relativna atomska i molekulska masa
 • fizikalna i kemijska svojstva metala i nemetala
 • svojstva kiselina i lužina i dobivanje soli
 • maseni udio elemenata u spoju i formula spoja (empirijska i molekulska)
 • fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika i organskih spojeva s kisikom (alkoholi, karboksilne kiseline i esteri)

60 minuta za 20 zadataka

Dodatno se u obavijesti škole navodi i kako je za provjeru ovih znanja potrebno je razumijevanje i primjena osnovnih procesa bez usvajanja suvišnih pojmova i definicija, a literatura za učenje su školski udžbenici za 7. i 8. razred.

Kao i prethodnih godina, provjera posebnih znanja u Prelogu sastoji se od pisanog ispita u trajanju od 60 minuta. Ispit se sastoji od 20 zadataka višestrukog izbora i kratkih odgovora, konkretno, učenicima će biti zadano po šest zadataka iz biologije, šest iz fizike, šest iz kemije te dva međupredmetna zadatka. Svaki zadatak bodovat će se s 0,25 bodova i kandidat, dakle, može ostvariti najviše pet bodova koji se izražavaju na dvije decimale.


Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.