Pretraga

Mapa Hrvatske: Evo gdje su najobrazovaniji stanovnici

A- A+

Institut sinergije znanosti i društva u sklopu projekta HRstat objavio je interaktivnu mapu s podacima o obrazovnoj strukturi stanovništva. Iz spomenutih mapa se jasno može iščitati kako je obrazovanje Hrvata po regijama dosta neujednačeno. Pogledajte mape te doznajte na kojim područjima žive najobrazovaniji i najviše neobrazovanih stanovnika.

Mapa 1: Osnovna ili bez osnovne škole (stariji od 19)

Prema najnovijim mapama koje su u sklopu projekta HRstat objavili s Instituta sinergije znanosti i društva ,obrazovanje u našoj državi je izuzetno neujednačeno. Primjerice, u nekim dijelovima regije gotovo da i nema visokoobrazovanog stanovništva, dok je njihova koncentracija u Zagrebu dvostruko veća od prosjeka cijele države.

Pri proučavanju mapi, trebate imati na umu da je tirkizna boja oznaka za najmanji broj, dok sve nijanse prema crvenoj boji označavaju veći udio stanovnika po određenom kriteriju.

Izdvojeni članak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa najrastrošnije u 2013.

Mapa 1: Osnovna ili bez osnovne škole

Prva mapa prikazuje udjele stanovništva starijeg od 19 godina koji od obrazovanja imaju samo završenu osnovnu školom ili, pak, nemaju završenih osam razreda osnovne škole po općinama i gradovima. Od ukupnog stanovništva u Hrvatskoj 27.4 posto građana od 19 godina ima samo osnovni stupanj obrazovanja.

Pogledom na mapu vrlo lako ćete uočiti da je spomenuti udio nejednoliko raspoređen po zemlji, kao i to da postoji znatan broj ruralnih sredina u kojima se taj udio penje i preko 50 posto.

Mapa 2: Srednja škola (svi tipovi)

Mapa 2: Srednja škola (stariji od 19)

Na mapi 2 prikazana je distribucija udjela stanovništva sa završenom srednjom školom, s tim da su uključeni svi tipovi škola: industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole te gimnazije.

U Hrvatskoj se 54.8 posto stanovništva starijeg od 19 godina našlo u ovoj skupini. Kao što je bio slučaj i s osnovnom školom, i po srednjoškolskom obrazovanju udio stanovnika je nejednoliko rasprostranjen po državi.

Mapa 3: Visoko obrazovanje

Mapa 3: Visoko obrazovanje (stariji od 19)

Zatim slijedi prikaz udjela stanovnika starijih od 19 godina koji su završili visoko obrazovanje. U ovu kategoriju uključeni su svi stručni, sveučilišni i doktorski studiji. Od cijele populacije koja nastanjuje Hrvatsku, njih 17.6 posto starijih od 19 godina imaju završen fakultet.

Vidljiv je veći udio visokoobrazovanih u urbanim sredinama, gdje se posebno ističe glavni grad Zagreb koji nastanjuje 30.8 posto visokoobrazovanih. Uži centar grada je, pak, najobrazovanija sredina u Hrvatskoj. Najveći udio zabilježen je u Gornjem gradu-Medveščak s čak 52.9 posto visokoobrazovanih stanovnika starijih od 19 godina.

Kad raščlanite ovu kategoriju, na razini cijele Hrvatske stručni studiji su doprinjeli s 35.6 posto visokoobrazovanih, sveučilišni studiji sa 62.4 posto, a doktori svega dva posto.

Mapa 4: Visoko obrazovanje – stručni studiji

Mapa 4: Visoko obrazovanje – stručni studiji (stariji od 19)

Stručni studiji obuhvaćaju sve više škole, prvi stupanj fakulteta te stručne studije po bolonji. Zanimljivo je da u usporedbi s idućom mapom, koja prikazuje sveučilišno obrazovanje, kod stručnih studija je zastupljen i zamjetan broj stanovnika iz ruralnih područja.

Mapa 5: Visoko obrazovanje – sveučilišni studiji 

Mapa 5: Visoko obrazovanje – sveučilišni studiji (stariji od 19)

Pod udjelom stanovnika starijih od 19 godina sa sveučilišnim diplomama spadaju svi tipovi fakulteta, umjetničke akademije, sve sveučilišne studije po bolonji te magistarske znanstvene, stručne i umjetničke studije.

Gledajući mapu odmah ćete uočiti kako je koncentracija takvog stanovništva najveća u urbanim područjima, a pogotovo u Zagrebu.

Mapa 6: Visoko obrazovanje – doktorati

Mapa 6: Visoko obrazovanje – doktori znanosti (stariji od 19)

Posljednja mapa pokazuje udio stanovnika s doktoratima u populaciji starijoj od 19 godina, to jest udio najobrazovanijih Hrvata. Taj dio stanovnika gotovo je u potpunosti koncentriran u veće gradske sredine.

Pritom treba istaknuti da na grad Zagreb otpada 60 posto doktorata, dok u ukupnoj populaciji iznad 19 godina, Zagreb doprinosti sa svega 18.7 posto.

Sredina s najvećim udjelom doktorata ponovno je Gornji grad – Medveščak na koji otpada čak 3.6 posto stanovnika starijih od 19 godina s doktoratom.