Pretraga

Matura: Psiholozi bolji matematičari od ekonomista?

A- A+

Aktualna tema ovih dana je i državana matura, točnije razine traženih znanja osnovnih predmeta na fakultetima. Maturanti ponovno kreću u bitku s fakultetima oko promjena razina, a mi smo, samo za vas, potražili neke apsurdne zahtjeve za razine obaveznih predmeta na najtraženjim fakultetima u Hrvatskoj.

Zanimalo nas je zašto se to učenici bune pa smo odlučili istražiti zahtjeve i promjene razina na fakultetima. Prvo nam na um padne kako svaki budući student uvijek kao opciju stavlja neki od ekonomskih fakulteta. I eto apsurda! Matematika, sama srž svake ekonomije – osnovna razina. Hrvatski i engleski nisu tako ključni pa su oni također osnovna razina. No, sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu i Osijeku za ekonomski fakultet traži samo osnovnu razinu matematike.

Idući fakultet na našem popisu bila je medicina. U Zagrebu i Splitu potrebne su više razine matematike, hrvatskog i engleskog jezika, dok u Rijeci budući studenti trebaju samo položiti osnovnu razinu obveznih predmeta. Zanimljiva je i  činjenica da će potencijalni studenti  medicine za upis željenog fakulteta u Rijeci i Splitu na maturi morati polagati biologiju, kemiju i fiziku koji uvelike utječu na mogućnost upisa. Izborni predmeti na maturi nisu potrebni za sveučilište u Zagrebu, no tamo je uvjet prijemni ispit bez kojeg se medicina u Zagrebu ne može upisati.

Veliki trn u oku su razine predmeta na društvenim fakultetima. Učiteljski fakultet u Zagrebu jedini zahtjeva višu razinu matematike na maturi. Viša razina hrvatskog uvjet je na učiteljskim fakultetima u Splitu, Zadru, Rijeci i Zagrebu. Jedna od posebnosti su i razlike unutar smjerova. Na zagrebačkom Učiteljskom fakultetu traži se viša razina matematike i hrvatskog, ali ne i stranog jezika. Viša razina stranog jezika obavezna je na posebnim smjerovima s pojačanim engleskim ili njemačkim jezikom.

Zanimljiv i tražen smjer svakako je i psihologija, koju svake godine prijavljuje sve više učenika. No, ovogodišnje objave da će se na psihologiji tražiti viša razina matematike podigla je veliku prašinu među maturantima. Mnogi su se zapitali, zašto? Posebno zbog činjenice da ekonomija, koja svoj razvoj duguje upravo matematici, ima obaveznu osnovnu razinu. Upis psihologije i sociologije na Hrvatskim studijima zahtjeva višu razinu svih obaveznih predmeta, baš poput psihologije na Filozofskom fakultetu. No, budući studenti za isti studij u Rijeci trebaju osnovnu razinu svih obaveznih predmeta, dok će za upis u Zadru trebati višu razinu hrvatskog i engleskog jezika, a zadovoljavajuća će biti osnovna razina matematike. 

Nakon svega ovoga svima nam na um pada pitanje, tko je tu lud? Nažalost, fakulteti nisu zadovoljni razinom znanja s kojom učenici dolaze pa su izmjene razina samo pokušaj da oni koj imaju znanje, upišu željeni fakultet. No, neusklađenost istih smjerova na različitim sveučilištima, ali i promjene razina u zadnji tren, dovode učenike u nezavidan položaj. Da, oni žele upisati neki smjer i kako se čini, namučit će se, no ipak, zar nikome na um ne pada da je to malo pretjerano? Posebno zbog činjenice da se nisu svi spremali za više razine nekih predmeta. Kako se čini, problema u obrazovnom sustavu bit će dok god nadležne institucije, fakulteti i budući studenti ne nađu zlatnu sredinu, jednako (ne)povoljnu za sve.