Pretraga

Najviše nezaposlenih među roditeljima studenata na stručnim fakultetima

A- A+

Prema rezultatima istraživanja Eurostudent provedenog u lipnju 2010. godine na hrvatskim visokim učilištima, najviše nezaposlenih roditelja su očevi i majke studenata na stručnim fakultetima. Što se tiče samog upisa fakulteta, u najvećoj mjeri studiraju djeca od bolje obrazovanih roditelja, a upisuju biomedicinske ili zdravstvene studije.

Prikaz radnog statusa roditelja iz 2010. godine

Hrvatska je prije četiri godine po prvi put sudjelovala u istraživanju Eurostudent koje je obuhvatilo 4 664 studenta. Spomenuto istraživanje iz 2010. godine dijelom se baziralo na socijalni profil studenata, a samim tim i na obrazovanje te radni status njihovih roditelja. Rezultati su pokazali kolikom postotku studenata stručnih i sveučilišnih studija rade oba roditelja, jedan roditelj je nezaposlen ili su i otac i majka bez posla. Također je u hrvatskom nacionalnom izvješću  Eurostudenta navedeno čime se roditelji bave kao i koji stupanj obrazovanja imaju završen.

Gdje zaposleni roditelji rade

Očevi studenata najčešće su inženjeri i tehničari (26 posto), a majke su u većini zaposlene u uslužnim i trgovačkim, službeničkim zanimanjima te kao stručnjaci.

Očevi češće rade od majki

Više puta su istraživači dokazali kako socioekonomski status obitelji utječe na odluku pojedinca o nastavku školovanja na fakultetskoj razini kao i na njihove uvjete studiranja. Stoga se jedno od poglavlja Eurostudenta iz 2010. godine baziralo na prikazivanje osnovnih informacija o socijalnom profilu studenata i njihovih obitelji.

Analizom podataka o radnom statusu roditelja studenata vidljivo je da je najveći broj, oko polovica, očeva i majki studenata zaposleno na puno radno vrijeme. Prve razlike se uočavaju među očevima i majkama u onim situacijama u kojima je samo jedan roditelj zaposlen. Drugim riječima očevi su češće samozaposleni nego majke, a žene su u većoj mjeri u mirovini ili imaju kućne obveze. Bitno je istaknuti i da oko četiri posto očeva te sedam posto majki ne radi, ali traži posao.

Izdvojeni članak

Ove riječi ne biste smjeli uputiti nezaposlenim prijateljima

Čak 16 studenata imaju oba nezaposlena roditelja

Nova varijabla kreirana na osnovi podataka o radnom statusu oba roditelja te podjelom studenata u tri skupine, prikazuje kako čak 16 posto studenata stječe visoko obrazovanje unatoč činjenici da su im oba roditelja bez posla.

Kod nešto više od polovice studenta, točnije 51 posto, zaposleni su i otac i majka , a trećini studenata u trenutku ispunjavanja upitnika bez posla je bio jedan od roditelja.

Usporedite li radni status roditelja studenata na sveučilišnim naspram stručnih studija, uočit ćete kako studenti na sveučilištima u najvećoj mjeri, oko 56 posto, imaju oba zaposlena roditelja. Taj postotak na stručnim studijima iznosi je znatno manji te iznosi 39 posto.

Istraživanje pokazuje i činjenicu da većinom studentima starijima od 30 godina otac i majka nemaju radno mjesto, ali isto tako ti studenti češće imaju vlastiti posao, to jest zahvaljujući vlastitim prihodima ne ovise o roditeljima.

Prikaz stupnja obrazovanja roditelja iz 2010. godine

Najviše roditelja studenata završilo četverogodišnju srednju školu

S obzirom na stupanj obrazovanja, najviše roditelja studenata imaju završenu četverogodišnju srednju školu, točnije 49 posto majki te 41 posto očeva. Fakultetsku naobrazbu je steklo nešto više očeva (35 posto) od majki (30 posto), a najrjeđe su zastupljeni roditelji sa završenom osnovnom školom. Deset posto majki i šest posto očeva studenata od obrazovanja imaju samo primarnu naobrazbu ili nisu završili ni osnovnu školu.

Izdvojeni članak

EU deklaracijom potiče internacionalizaciju visokog obrazovanja


Na privatnim fakultetima djeca fakultetski obrazovanih

Na javnim stručnim studijima 27 posto studenata ima barem jednog roditelja s tercijarnim obrazovanjem, dok je na privatnim stručnim studijima znatno veći postotak od 48 posto. Prema upisanoj instituciji, djeca roditelja s nižim stupnjem obrazovanja češće upisuju javna veleučilišta ili visoke škole nego što upisuju sveučilišta ili privatne studije. Iz ovih podataka vidljivo je i to da su djeca od fakultetski obrazovanih roditelja najčešće na biomedicinskim i i zdravstvenim studijima (68 posto), a najmanje upisuju studije iz društvenih područja (46 posto).

Zajednički prikaz stupnja obrazovanja i oca i majke kreiran je na način da je uzet u obzir najviši stupanj obrazovanja roditelja i ukoliko je barem jedan od roditelja studenta visokoobrazovan, taj student je uključen u grupu studenata roditelja s visokim obrazovanjem. Isti način korišten je pri srednjoj i osnovnoj školi te neobrazovanim roditeljima.

Udio studenata s neobrazovanim roditeljima ili onima koji imaju primarno obrazovanje je vrlo nizak, ukupno njih 3 posto, a u toj skupini neznatno prednjače studenti stručnih studija. Među njihovim roditeljima sedam posto je roditelja koji spadaju u ovu kategoriju.

Kad je u pitanju tercijarno obrazovanje, znatno je viši postotak među studentima sveučilišnih studija – 51 posto, dok je među studentima stručnih studija visokoobrazovnih roditelja 31 posto.