Pretraga

Nastavnici više neće smjeti udaljavati učenike s nastave

A- A+

Prema nacrtu novog pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika kao i prijave svakog kršenja navedenih prava nadležnim tijelima, nastavnici više neće smjeti udaljavati učenike s nastave. Drugim riječima, ometanje nastave, vrijeđanje, psovanje ili drugo neprimjereno ponašanje iziskivat će upozorenje, a zatim kontaktiranje pedagoga ili roditelja.

Problematične učenike koji ometaju nastavu, psuju, vrijeđaju ili se na neki drugi način neprimjereno ponašaju, nastavnici i profesori više neće smjeti udaljavati s nastave. Ministar Željko Jovanović stavio je na javnu raspravu nacrt novog pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, u kojemu je navedeno potonje kao i sankcije koje će se odrediti učenicima koji budu nasilni ili koristili mobitele na nastavi.

Izdvojeni članak

Prosječan srednjoškolac izbjegne dva i pol tjedna nastave

Upozorenje, zatim poziv pedagoga i roditelja

Nedolično ponašanje, prema nacrtu novog pravilnika, nastavnici i profesori će sankcionirati upozorenjem, a ako ih učenici budu ignorirali onda će kontaktirati školskog pedagoga i roditelje. Kad je o pitanju fizičko nasilje koje ne mogu sami smiriti i kontrolirati, imat će pravo pozvati policiju u školu.

Dodatne edukacije za roditelje i učenike

Ako učenici pod školskim satom budu koristili mobitele, bez da im je nastavnik ili profesor to prethodno odobrio, te budu slali poruke ili igrali igrice, uređaj će morati ostaviti na vidljivo mjesto do kraja sata. Odbiju li tako postupiti, predavači će odmah biti dužni pozvati roditelje i pedagoge, no ako pak roditelji odbiju doći na poziv i postupiti u skladu s mjerama koje škola preporuči, morat će se suočiti s centrom za socijalnu skrb.

Učenicima koji budu učestalo kršili kućni red izreći će se pedagoška mjera opomene ili ukora te će škola zajedno s centrom za socijalnu skrb dogovoriti na koji način pomoći učeniku i roditeljima. Ako bude riječ o učestalom divljanju ili nasilju, škola će biti dužna organizirati dodatnu edukaciju za roditelje i njihovu djecu na razini razreda ili čak cijele škole.