Pretraga

Pokušajte riješiti pitanja s prijemnog na Filozofskom

A- A+

Za upis na većinu studija Filozofskog fakulteta u Zagrebu obavezni predmeti državne mature su hrvatski, matematika i strani jezik. Osim ‘državne’ važan je i uspjeh na testu intelektualnih sposobnosti, koji donosi čak 30 posto bodova. Taj prijemni na Filozofskom sastoji se od tri dijela. Prvi čine Ravenove progresivne matrice, drugi logičko-matematički problemski zadaci, a u trećem dijelu se ispituju jezične sposobnosti kandidata.

www.iqtest.dk

Prijemni ispit na Filozofskom fakultetu u Zagrebu oduvijek je bio poseban. Većini potencijalnih studenata najteže pada što moraju satima gnječiti svoje moždane vijuge kako bi postigli što bolji rezultat.

Konkurencija je velika pa nije lako izboriti mjesto pod suncem. Pokušajte riješiti par zadataka i provjeriti jeste li vi bez pripreme spremni za upis na Filozofski. Dosta pitanja je zaista univerzalno, a dobar dio srednjoškolaca se s nečim sličnim već susrelo pa će svima biti zanimljivo.

Na ovom linku provjerite kako vam idu Ravenove progresivne krivulje, a ispod se okušajte u logičko-matematičkim i jezičnim zadacima.

Uživajte u  logičko-matematičkim problemima:

Stipe je tijekom sata na klupi napisao neparne prirodne brojeve manje od 2012, zatim je Goran iz fore obrisao među njima sve višekratnike broja 3. Koliko je brojeva ostalo na klupi?

Eh taj zločesti Goran!

Majka je starija od sina 3 puta, a sin je stariji od sestre 3 puta. Koliko je godina majci, ako zbroj njegovih i kćerkinih godina iznosi 50?

Tko, s kim, s čim!?!

Na kvizu je 50 pitanja. Ekipi se bodovi računaju tako što im se udvostručeni broj netočnih odgovora odbija od broja točnih odgovora. Ekipa je otvorila sva pitanja i dobila 35 bodova. Na koliko je pitanja odgovorila netočno?

Pa mogli su jednostavno dijeliti po bod za svako pitanje i gotovo. A ne sad ovako, više ni organizatori ne znaju koliko je tko odgovorio.

U nekom razredu ¾ svih srednjoškolaca uči engleski, a 2/5 talijanski jezik. Ako svaki srednjoškolac tog razreda uči barem jedan strani jezik, izrazi u postocima broj srednjoškolaca koji uče oba strana jezika, i talijanski i engleski.

Ti bokca, ovi svi neke poliglote.

U nekom gradu na planeti X ima 12000 stvorenja sa surlom, 15000 s repom i 20000 bez ijedne dlake. 8000 njih sa surlom imalo je rep, 6000 s repom bilo je dlakavo, 5000 dlakavih imalo je surlu, dok je njih 1000 bilo i dlakavo i repato i surlato. Koliko je grad imao stanovnika?

1000 dlakavih slonova!

Evo poslastice i za one koji su se učili lingvistici:

Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje riječi konvencija:

a) skupština

b) pravilo

c) poslušnost

d) sporazum

Odredite riječ koja najbolje opisuje značenje riječi ezoteričan:

a) poseban

b) specijalan

c) skrovit

d) specifičan

Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih:

a) plauzibilan

b) istinit

c) probabilan

d) prihvatljiv

Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih:

a) recesija

b) propadanje

c) nazadovanje

d) degeneracija

Pridružite pojmu ESKALACIJA odgovarajuće značenje:

a) cijepanje

b) bijeg

c) konsenzus

d) rast

e) vrenje