Pretraga

Što je potrebno da smanjimo nejednakost među učenicima? Provedeno je istraživanje, evo što kažu ljudi iz sustava

A- A+

Novi zakoni, bolja provedba istih, bolja oprema u školama, edukacija za nastavnike, stipendije i besplatni udžbenici. Tek su to neke od mjera koje su dionici obrazovnog sustava prepoznali kao nužne, da bi se barem u nekoj mjeri ublažile nejednakosti u obrazovnom sustavu na svim razinama. Dio je to istraživanja koje provodi mreža Cjeloživotno učenje za sve. Mi smo proučili rezultate tog istraživanja i saželi ono najbitnije.

razred učenici učionica

Foto: Pixabay

Institut za razvoj obrazovanje, točnije njihove mreža Cjeloživotno učenje za sve, osnovana prije dvije godine, provela je istraživanje o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U pet fokus grupa održanih između travnja i lipnja 2021., ukupno 44 ispitanika iz odgojno-obrazovnog sustava dalo je istraživačima uvid, iz svoje perspektive, u izazove i potrebe unutar sustava.


ISTRAŽIVAČKA PITANJA

Istraživači su definirali tri istraživačka pitanja: kako dionici u području obrazovanja percipiraju obrazovne nejednakosti? Koje su trenutne prakse dionika i njihovih institucija za smanjenje obrazovnih nejednakosti? Kako dionici u području obrazovanja vide mogućnosti ublažavanja/otklanjanja obrazovnih nejednakosti?


Problemi se razlikuju, no svi ih razumiju

Svaka razina obrazovanja, ističu istraživači u izvješću, suočava se sa svojim specifičnim setom problema, izazova i potreba. Međutim, postoje brojni zajednički obrasci. Većina skupina u nepovoljnom položaju nalazi se na svakoj razini obrazovanja. To su osobe nižeg socioekonomskog statusa, oni koji žive u udaljenim i ruralnim krajevima, djeca s teškoćama, osobe s otežanom obiteljskom situacijom te osobe s metalnim ili drugim poremećajima. Druge skupine, poput osoba starije životne dobi ili LGBTIQ+ osoba identificirane su na pojedinim, ali ne svim razinama obrazovnog sustava.

– Jedan od najvažnijih nalaza fokus-grupa jest da su dionici na svim razinama obrazovanja suglasni oko postojanja problema obrazovnih nejednakosti i važnosti formulacije mjera za njihovo ublažavanje ili uklanjanje, ali su i pre- poznate mogućnosti prevencije i odgovori na obrazovne nejednakosti, ističu istraživači mreže Cjeloživotno učenje za sve u izvješću.

Dodatno, napominju da su dionici prepoznali kako na obrazovne nejednakosti utječu i isprepleteni faktori; recimo, dijete s poteškoćama u razvoju koje dolazi iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa. Izazove predstavljaju i karakteristike nekih obrazovnih ustanova, manjak materijalnih uvjeta i nepristupačnost, ali i karakteristike obrazovnog sustava u cjelini i neprilagođenih zakona.

Treba donijeti nove zakone, opremiti škole, educirati nastavnike…

Ispitanici u fokus grupama, njih ukupno 44, razgovarali su i o konkretnim mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se obrazovne nejednakosti, kako općenito, tako i na pojedinim razinama obrazovnog sustava, što je više moguće – umanjile. Kako ističu istraživači mreže Cjeloživotno učenje za sve u svojem izvješću, ispitanici su identificirali brojne mjere za ublažavanje nejednakosti, a moguće ih je svrstati u nekoliko kategorija.

U prvom redu mjera je donošenje novih ili izmjena postojećih zakona, pravilnika i strategija preko kojih bi se adresirale potrebe skupina u nepovoljnom položaju. Zatim, jedna od mjera je unaprijediti provedbu postojećih propisa tako da se, primjerice, ujednače materijalni uvjeti u odgojno-obrazovnim ustanovama. Navodi se dalje prikupljanje, integracija i praćenje podataka o skupinama koje se nalaze u nepovoljnijem položaju, kao i provođenje organizacijskih promjena, jačanje stručne podrške, kadrovskih kapaciteta i osiguravanja edukacija za nastavnike koji s rade s ugroženim skupinama.

Osim navedenih, dionici sustava i ispitanici u ovom istraživanju prepoznaju da bi trebalo osigurati i određene financijske instrumente, poput stipendija ili besplatnih udžbenika. Na koncu, trebalo bi informirati i uvjeravati korisnike tog sustava o prednostima i prilikama za daljnje obrazovanje. U tablici ispod možete vidjeti faktore koji utječu na obrazovne nejednakosti kod skupina u nepovoljnom položaju u cjeloživotnoj perspektivi.

tablica obrazovne nejednakosti

Izvor: Cjeloživotno učenje za sve (izvješće)

Izradit će se preporuke za smanjenje obrazovnih nejednakosti

Nalazi fokus grupa sugeriraju da dionici u obrazovnom sustavu, i s ove i s one strane, razumiju kako opće tako i specifične probleme, izazove i potrebe koje se tiču društvenih nejednakosti na svim razinama obrazovanja. Pokazali su, ističu istraživači, i spremnost da surađuju u ublažavanju nejednakosti u sustavu. Održavanje ovih fokus grupa, ističu iz mreže Cjeloživotno učenje za sve, zaista je tek prvi korak u pokretanju nacionalnog dijaloga o ovoj važnoj temi – dostupnom cjeloživotnom obrazovanju za sve.

– U okviru daljnjeg rada Mreže, izradit će se preporuke za unaprjeđivanje javnih politika s ciljem smanjivanja obrazovnih nejednakosti te će se održati strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o pred- loženim mjerama, stoji u zaključku izvješća.

Cijelo izvješće o provedenom istraživanju možete vidjeti u dokumentu ispod. (Napomena: ako vam se dokument ne prikazuje, potrebno je osvježiti stranicu)

Download

Što je potrebno da smanjimo nejednakost među učenicima? Provedeno je istraživanje, evo što kažu ljudi iz sustava
Share via
Copy link
Powered by Social Snap