Pretraga

Uskoro ćete za kašnjenje vlakova od HŽ-a moći zatražiti odštetu

A- A+

Koliko ste se puta vozili vlakom koji je u polasku ili dolasku kasnio ne nekoliko minuta već više od sat vremena? Nije neobična pojava za Hrvatske željeznice. Izmjenom Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu koji će se uskladiti s direktivama Europske unije, u spomenutim će slučajevima kašnjenja putnici imati pravo na odštetu.

Screenshot: Google Maps

Na javnu je raspravu stavljen prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu. Zvuči komplicirano, ali nije. Naime, kao članica Europske unije Hrvatska je dužna svoje zakone, pa tako i ovaj o željezničkoj usluzi uskladiti s europskim direktivama. A one su pak, dosta stroge kada je u pitanju kašnjenje vlakova – vrlo česta pojava u radu Hrvatskih željeznica.

Novim se Zakonom (o kojemu možete raspravljati i sami, ovdje), uspostavlja pravni okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu. Ta prava kod nas često su zanemarena, ali u Europskoj uniji zapravo su vrlo stroga.

Izdvojeni članak

Bizarna priča s hrvatskih tračnica: Vlak stajao 40 minuta zbog sukoba oko karte

Europska pravila

Upravo će zbog njih stupanjem na snagu novoga Zakona putnici kojima vlak kasni imati pravo na odštetu ukoliko se zna da će vlak kasniti više od 60 minuta.

– Putnik će odmah biti u mogućnosti zatražiti povrat punog iznosa cijene prijevoza po uvjetima po kojima je cijena plaćena, i to za dio ili dijelove putovanja koji nisu ostvareni i za dio ili dijelove koji su već ostvareni ako je u skladu s prvotnim putnikovim planovima putovanja putovanje postalo besmisleno, po potrebi uz povratak do prvog polazišta prvom sljedećom prilikom, stoji u direktivi EU.

Odšteta će putniku neće biti vraćena ako je putnik prije kupnje karte bio obaviješten o kašnjenju. Pravo na odštetu imat će i osobe koje kupuju pokaz.

– Putnici koji imaju pretplatnu kartu za neko razdoblje i kojima se za vrijeme valjanosti te karte uvijek iznova događa da vlakovi kasne ili bivaju isključeni mogu zahtijevati primjerene odštete u skladu s uvjetima za davanje odšteta tog željezničkog poduzeća, piše u direktivi.

Osim toga, pravo na odštetu imat će i putnici koji između polazišta i odredišta navedenih na prijevoznoj karti dožive kašnjenje. Najniži iznos odštete za cijenu prijevoza iznosi kod kašnjenja: 25 posto cijene prijevozne karte kod kašnjenja od 60 do 119 minuta te 50 posto cijene prijevozne karte kod kašnjenja većeg od 120 minuta.

Izdvojeni članak

Student napravio aplikaciju koja vam otkriva kada stiže pojedini HŽ-ov vlak

Putnicima će prijevoznik morati osigurati hranu i piće

No, to nije sve. Ako vlak kasni u polasku ili dolasku, poduzeće ili upravitelj kolodvora moraju putnike informirati o situaciji i procijenjenom vremenu polaska i dolaska, ako raspolažu tim informacijama.

U skladu s tim, ako vlak kasni više od 60 minuta putnicima je prijevoznik ili kolodvor obavezan ponuditi sljedeće: obrok i osvježavajuće piće primjereno vremenu čekanja, onda ako su hrana i piće dostupni u vlaku ili na kolodvoru; smještaj u hotelu ili nekakav drugačiji smještaj i prijevoz između kolodvora i smještaja u slučajevima kad je nužno zadržavanje jednu noć ili više noći ili ako je nužno dodatno zadržavanje; ako je vlak blokiran na pruzi, prijevoz od vlaka do kolodvora, do alternativnog polazišta ili do odredišta usluge prijevoza.

Predviđa se kako će se ove odredbe u Hrvatskoj početi primjenjivati 2019. godine.