Pretraga

Vjeronauk na kraju ili početku rasporeda

A- A+

Osnovne škole će po preporuci ministra Željka Jovanovića pokušati staviti satove vjeronauka na početak ili kraj rasporeda, a ukoliko to nije moguće onda barem osigurati brigu za djecu koja iste ne pohađaju.

Briga za,kako navodi ministarstvo, 15 % onih koji ne pohađaju satove vjeronauka uključivala bi osiguran prostor te osobu koja će za to vrijeme skrbiti o njima, prenosi net.hr.

“Suradnja gospodarstva i obrazovanja ključ je rješenja za sve veći problem nezaposlenosti. Suradnja na svim razinama potrebna je kako bi se obrazovanje približilo tržištu rada, odnosno povezalo obrazovanje i gospodarstvo. Studente treba informirati o mogućnostima zapošljavanja te im time omogućiti da upisuju one studije nakon kojih će se moći i zaposliti”– objasnio je Jovanović na konferenciji za novinare u povodu prvih 100 dana rada ministar znanosti, obrazovanja i sporta . 

Također se pripremaju povećana ulaganja u osnovne škole, od kojih, kako navodi ministar, većina nije osigurana od požara, a posebice je zanimljiva i vijest da se od sljedeće godine ukida ocjenjivanje na polugodištu.

 Zamjenica ministra, Marija Lugarić, istaknula je da se radi na planu o uvođenju e-imenika kako bi roditelji imali uvid u  stanje ocjena u školi.

Osvrnula se i na sastanak s predstavnicima Kontre i Iskoraka te sporne diskriminacijske udžbenike.

“Postoji ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, prema kojemu se nastava vjeronauka izvodi u okviru nastavnoga plana i programa. Nastavne planove i programe katoličkoga vjeronauka za javne osnovne i srednje škole izrađuje Hrvatska biskupska konferencija, na čiji prijedlog nastavne planove i programe donosi ministar prosvjete i sporta”- objasnila je te zaključila kako očekuju da im Kontra pošalje svoju analizu LGBT tematike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima te da će pokušati promijeniti stvari i utjecati na micanje diskriminacijskih sadržaja iz udžbenika.