Pretraga

Zamislite samo da vam plaćaju da idete u školu

A- A+

Neobična priča ovih dana dolazi iz jedne srednje škole u Ohiu. U tu je školu uveden poseban program kroz koeg plaćaju učenicima da dolaze u školu i lijepo se ponašaju. Novčana nagrada za dolazak na nastavu uvedena je kako bi se povećalo postotak učenika koji maturiraju i završavaju školu. Tako će učenici viših razreda srednje škole dobivati 25 dolara na tjedan, dok će učenici nižih razreda dobivati 10 dolara. Osim što im plaćaju, dodatnih 5 dolara za svaki dobro odrađeni tjedan ide u štednju koju će učenici dobiti nakon mature.

Iako se svakom normalnom učeniku ovaj scenarij čini kao san, šef administracije The Dohn Community srednje škole ističe kako su novci učenicima škole najbolja motivacija, budući da je to područje poznato po visokoj razini siromaštva. Ovaj posebni program izazavao je cijeli val pobuna kod pedagoga i psihologa koji smatraju da plaćanje učenicima i nije najbolja metoda privlačenja djece u školu. No, iz škole ističu da su već sve ostalo pokušali, no upravo novac najbolje motivira učenike da dolaze i budu pristojni. Ovaj program podržalo je i Ministarstvo obrazovanja, budući da je samo 14% učenika u školskoj godini 2010/2011 maturiralo, a njegov glavni cilj je upravo povećati postotak učenika koji završavaju školu.

Ovo nije jedina škola s takvim pristupima. Škole u New Yorku, Illinoisu, Pennsylvaniji i Texasu također imaju program plaćanja učenicima. U Virginiji škole daju 100 dolara učenicima koji imaju odlične ocjene iz završnih ispita. Na taj način učenici se više trude, imaju bolje ocjene, ali i zarađuju.

Sigurno ne postoji učenik koji ne bi bio sretan da mu plaćaju za sedam sati sjedenja na ponekad dosadnoj nastavi. Motivacija je izvrsna, zarada odlična, a koliko je to dobro za učenike, tek će se vidjeti. U svakom slučaju, američki učenici dobivaju novac za nešto što se u ostatku svijeta podrazumjeva, smatra se odrazom kulture i odgoja. Pitanje koje se nameće je je li plaćanje dolaska na nastavu odlična metoda učenja ili samo još jedna američka izmišljotina?