Čak 10 istih zadataka bilo je zadano na A i B razini Matematike: Iz NCVVO-a pojasnili zašto

Puno bure među maturantima ove je godine izazvao ispit državne mature iz Matematike, a jedan je detalj posebno zapeo za oko pristupnicima osnovne razine tog ispita. Naime, najmanje deset zadataka bilo je identično na višoj i osnovnoj razini ispita. Činjenica je to koja je brojne maturante dovela do pitanja – nastoji li se tako ispit A razine učiniti lakšim, ili onaj na B razini težim?

Read more
1 2 3