Pretraga

Srednja škola

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek svake školske godine upiše do 450 učenika u programe osnovne glazbene i plesne škole, pripremnih razreda. kao i srednje glazbene škole. S tim učenicima predano i kvalitetno radi 50-ak nastavnika, a rezultati uloženog truda i rada svake se godine dokazuju i oživotvoruju brojnim nagradama osvojenim na regionalnim (županijskim), državnim i međunarodnim natjecanjima. Brojkom od preko 600 nagrada s punim se pravom mogu ponositi kako učenici, tako i brojni bivši i sadašnji nastavnici ove škole, jer su njihovi pedagoški rad i ljubav kao neizostavni dio ugrađeni u svaki postignuti pojedinačni uspjeh. Škola svojim nastavnicima omogućava redovito sudjelovanje na stručnim seminarima i sama organizira taj vid stručnoga usavršavanja na kojima su predavači priznati glazbeni pedagozi iz Hrvatske i inozemstva, a prisustvuju im nastavnici i učenici kako naše, tako i drugih glazbenih škola.

Škola u okviru svoje djelatnosti izvodi nastavni plan i program: srednjeg školstva u području rada glazbena umjetnost za programe glazbenik – klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, tamburaš, flautist, klarinetist, oboist, fagotist, saksofonist, rogist, trubač, trombonist, tubist, pjevač, tamburaš, udarljkaš i teorijski smjer; pripremne naobrazbe za programe: kontrabasist, gitarist, tamburaš, flautist, klarinetist, oboist, fagotist, saksofonist, rogist, trubač, trombonist, tubist, pjevač, tamburaš, udarljkaš i teorijski smjer; osnovnog glazbenog školstva za programe – klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, rog, truba, trombon, harmonika, tambura, udaraljke, suvremeni ples i pripremni program za osnovno glazbeno školovanje (početnički solfeggio).

U školi djeluju sljedeći odjeli:

  • Odjel za teorijske glazbene predmete
  • Odjel za klavir i harmoniku
  • Odjel za gudaće instrumente
  • Odjel za puhaće instrumente
  • Odjel za solo pjevanje
  • Odjel za gitaru i udaraljke
  • Odjel za suvremeni ples
  • Odjel za općeobrazovne predmete

Glazbeno školstvo je pokrenuto u Osijeku 1831. godine, osnutkom glazbene škole koja je do 1921. godine djelovala s povremenim kraćim prekidima. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek provodi kontinuirano glazbeno obrazovanje u gradu Osijeku od 1921. godine, pod nazivima: Muzička škola, Gradski konzervatorij i Gradska glazbena škola. Škola će šk. Godine 2021/22. obilježavati proslavu stote obljetnice neprekinutog rada. Od 1961. godine škola nosi ime prvog hrvatskog glazbenog povjesničara, muzikologa i etnomuzikologa Franje Kuhača. U razdoblju od 1977. do 1985. godine integracijom s osječkim gimnazijama škola je djelovala kao radna jedinica u okviru Centra za usmjereno obrazovanje “Braća Ribar” Osijek, da bi se 1985. godine ponovno osamostalila kao Centar za glazbeno i plesno obrazovanje “Franjo Kuhač” Osijek. Pod sadašnjim nazivom Glazbena škola Franje Kuhača Osijek djeluje od 1993. godine. Sljedeće godine škola obilježava svoj veliki jubilej – 100 godina postojanja. Ravnatelji škole su bili Makso Unger, Lav Mirski, Zvonimir Stopić, Dita Kovač, Vojko Kiš, Vanda Kiš, Julija Gorenšek, Gordana Gojković, Vjekoslav Burić i Josip Uglik, a od 1. svibnja 2016. godine na čelu škole je prof. Sunčana Bašić, diplomirana muzikologinja.

foto: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

foto: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

Adresa škole: Trg Svetog Trojstva 1, 31 000 Osijek

Broj telefona: 031/ 211-422 (Tajništvo)

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 30022528489

Link na web stranicu škole: https://gsfk-osijek.hr/

Škola ostvaruje uspješnu i plodnu suradnju s Hrvatskom glazbenom mladeži iz Osijeka, Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku, Hrvatskim pjevačkim društvom ,,Lipa”, Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića u Osijeku te brojnim osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima u Osijeku. Posebno njeguje suradnju s glazbenim školama sa šireg područja Slavonije i Baranje. S prijateljskim glazbenim školama – Glazbenom školom Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke, Glazbenom školom Vatroslava Lisinskog iz Zagreba i Muzičkom školom iz Subotice škola tradicionalno i redovito razmjenjuje gostovanja i nastupe. Osim sudjelovanja na natjecanjima i održavanja tradicionalnih koncerata u okviru Glazbenoga tjedna, Dana škole, Uskrsa i Božića, učenici i profesori Glazbene škole tijekom svake školske godine ostvaruju veliki broj javnih nastupa u gradu i široj okolici. Takvih nastupa bude oko stotinu godišnje, a vezani su uz otvaranje izložbi, promocije knjiga, književno-poetske večeri, razne skupove i simpozije, posjete uglednih osoba, obilježavanja raznih obljetnica i druge slične prigode. Zahvaljujući uređenosti i opremljenosti, škola je bila domaćin nekoliko županijskih i državnih natjecanja učenika glazbe. Godine 1999. škola je bila organizator i domaćin I. EPTA međunarodnog natjecanja mladih pijanista. Nakon uspješno organiziranog i provedenog natjecanja Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek ponuđeno je da postane trajni domaćin ove međunarodne manifestacije, čime je grad Osijek dobio svoje stalno mjesto na pijanističkoj karti svijeta. Do danas je održano ukupno 11 EPTA natjecanja, a od 2019. godine natjecanje nosi ime svjetski poznate hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Osim svoje redovne djelatnosti Glazbena škola je proteklih godina bila i jedan od glavnih nositelja koncertnoga života u gradu Osijeku, a od samih početaka najuže je povezana s organizacijom Memorijala Franjo Krežma i Darko Lukić.

foto: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

foto: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

foto: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

Osim već spomenutih sudjelovanja na natjecanjima i održavanja tradicionalnih koncerata u okviru Glazbenoga tjedna, Dana škole, Uskrsa i Božića, učenici i profesori Glazbene škole tijekom svake školske godine ostvaruju veliki broj javnih nastupa u gradu i široj okolici. Takvih nastupa bude oko 100, a vezani su uz otvaranje izložbi, promocije knjiga, književno-poetske večeri, razne skupove i simpozije, posjete uglednih osoba, obilježavanja raznih obljetnica i druge slične prigode. Nastavnici škole sudionici su brojnih simpozija kao predavači, a zajedno sa svojim učenicima uključuju se aktivno u organizaciju i provedbu većih i manjih projekata. Jedan od takvih je Božić s Kuhačevcima.

foto: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

foto: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

Na Odjelu za teorijske glazbene predmete Glazbene škole Franje Kuhača Osijek zaposleno je više nastavnika, a nastava je zastupljena na svim stupnjevima glazbenog obrazovanja, od početničkog solfeggia do završnog razreda srednje glazbene škole. Predmeti koji se poučavaju su: Solfeggio, Teorija glazbe, Harmonija, Polifonija, Povijest glazbe, Glazbeni oblici, Čitanje i sviranje partitura te Dirigiranje. Provode se i različiti oblici dodatne nastave kao što je Jazz harmonija, a osim grupne nastave teorijskih glazbenih predmeta, učenici skupno muziciraju u tri školska zbora.

Osim održavanja redovite nastave, nastavnici Odjela za teorijske glazbene predmete zajedno sa svojim učenicima redovito sudjeluju u pripremi i realizaciji različitih aktivnosti škole. One uključuju izradu edukativnih plakata, odlaske na organizirane posjete koncertima i predstavama u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku ili drugim koncertnim dvoranama, poput Kodaly centra u Pečuhu (Mađarska), organizaciju školskog natjecanja iz solfeggia (Tonika), sudjelovanje na koncer-tima i nastupima učenika, kao i organizaciju i provedbu manjih i većih projekata.

Veliki broj nagrada i posebnih priznanja osvojeno je na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razi-ni natjecanja u disciplinama ZBOR i SOLFEGGIO te smo ponosni dobitnici čak 10 Oskara znanja, od kojih 9 pripada školskim zborovima. Visoki rezultati postignuti su kao rezultat predanog i stru-čnog rada nastavnika, koji se redovito stručno usavršavaju, a isto tako svoja znanja nesebično dijele među sobom, na seminarima i radionicama u školi i izvan nje.

Učenici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek uspješno upisuju i završavaju visoke studije u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Oni koji se odluče za Teorijski smjer naše škole u budućnosti se mogu kandidirati za upise na studijima glazbene pedagogije, teorije glazbe, muzikologije, kompozi-cije, dirigiranja, ali i na mnoge neglazbene studije, jer kroz školovanje u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek dobivaju i kvalitetan temelj općeobrazovnih sadržaja.

Najveći broj učenika naše škole svira klavir, te je tako klavirski odjel najbrojniji odjel škole u osnovnoj glazbenoj školi te učenika srednjoškolskog obrazovanja. Na odjelu djeluje 17 profesora klavira.

Klavirski odjel postoji od samih početaka rada Glazbene škole, često kao glavni nositelj razvoja glazbenog školstva u gradu Osijeku. Od samog osnutka škole na odjelu je djelovao niz priznatih i cijenjenih glasovirskih pedagoga koji su stvorili temelj za buduće naraštaje. Stalnim razvojem odjela i podizanjem nivoa kvalitete poduke odjel je dao generacije glazbenih pedagoga i koncertnih umjetnika, pa i najvećih imena klavirskog svijeta Hrvatske (Darko Lukić).

Naslijeđena tradicija i ugled odjela i škole nastavlja se sve do danas.

Nastava na odjelu odvija se prema propisanom nastavnom planu i programu RH pokrivajući sadržaje: klavir kao glavni predmet, klavir kao obligatni instrument, klavir za učenike teorijskog odjela, komorna glazba i korepeticija u suradnji sa drugim odjelima glazbene škole.

Nastavnici i učenici odjela permanentno usavršavaju svoje znanje kroz stručne aktive i seminare, koncerte i festivale u organizaciji MZOŠ-a, HDGPP-a, i samostalno. Vrlo često na odjelu kao predavači gostuju najeminentniji klavirski pedagozi kako domaći, tako i strani.

Učenici klavirskog odjela tijekom školske godine nastupaju na internim i javnim priredbama, na svim važnijim manifestacijama grada Osijeka, na gostovanjima u drugim školama i gradovima, u manjim i većim projektima škole ili udruga i institucija.

Izuzetno nadareni učenici sudjeluju svake godine na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima mladih glazbenika te postižu vrlo zapažene rezultate.

S ponosom ističemo da je ovaj odjel škole jedan od glavnih nositelja u organizaciji velikog međunarodnog natjecanja EPTA – Dora Pejačević, od samih početaka održavanja natjecanja. Osim toga, na samom natjecanju školu su uvijek dostojno i vrlo uspješno predstavljali učenici odjela.

Dugogodišnja tradicija rada klavirskog odjela, njegova nastojanja i želja za učenjem i napredovanjem, izuzetna suradnja s Muzičkom akademijom Zagreb te Akademijom za umjetnost i kulturu Osijek zasigurno su izvrsni preduvjeti za nastavak kvalitetnog rada i unapređenja djelatnika ovog odjela, a što će nastaviti rezultirati stvaranjem uspješnih generacija mladih glazbenika. U sklopu klavirskog odjela djeluje i odjel za Harmoniku

Na Odjelu za gudaće instrumente Glazbene škole Franje Kuhača Osijek zastupljeni su instrumenti violina, viola, violončelo i kontrabas. Odjel danas broji ukupno nekoliko desetaka učenika u osnovnoj iu srednjoj glazbenoj školi, a zaposleno je 3 nastavnika u stalnom radnom odnosu. Osim individualne nastave instrumenta, učenici skupno muziciraju u dva gudačka orkestra (osnovnoškolskom i srednjoškolskom), kao i u različitim komornim sastavima.

Odjel za gudaće instrumente škole ima dugogodišnju tradiciju jednog od najaktivnijih i najuspješnijih odjela škole. Učenici i nastavnici Odjela za gudaće instrumente redovito sudjeluju u svim aktivnostima škole, a posebno se ističe veliki broj nagrada osvojenih na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, kako u solo disciplinama tako i u kategoriji komornih sastava, u kojoj je osvojen i 1 Oskar znanja. Rezultat je to predanog i stručnog rada nastavnika koji se redovito stručno usavršavaju, a isto tako svoja znanja nesebično dijele na seminarima i radionicama u školi i izvan nje.

Rijetki su Memorijali Franje Krežme u Osijeku bez nastupa učenika naše glazbene škole, što je njima veliko priznanje. Orkestri osnovne i srednje škole ostvaruju uspješnu suradnju sa svim odjelima na školi. Sredjoškolski gudački orkestar aktivno nastupa na koncertima i projektima u organizaciji škole i izvan nje. Jedna takva izuzetno uspješna suradnja je ostvarena s Umjetničkom školom u Osijeku, a jedan od zapaženih nastupa bio je i pred predsjednicom RH povodom proslave Dana Osječko-baranjske županije.

Mnogi bivši učenici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek uspješno su upisali i završili Muzičku akademiju u Zagrebu, kao i druge visoke studije te se sada bave pedagoškim radom ili djeluju kao važni segmenti profesionalnih orkestara i ansambala u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Na puhačkom odjelu zastupljeni su sljedeći puhački instrumenti klarinet, saksofon, flauta, oboa, fagot i rog, odjel je združen s odjelom solo pjevanja, a od školske godine 2019./20. na školi djeluju dva profesora solo pjevanja tako da odjel broji 9 nastavnika (7 na puhačkom i dva na pjevačkom odjelu) , tri nastavnika (oboe, fagota, roga) vanjski su suradnici stalno zaposleni u Hrvatskom Narodnom Kazalištu u Osijeku. Osim održavanja redovite nastave odjel je aktivan u svim područjima rada škole.

Učenici puhačkog odjela i odjela solo pjevanja kao i njihovi nastavnici nastupaju na brojnim otvorenjima izložbi, nastupima za Dan škole, promocijama. Učenici flaute, klarineta, saksofona, oboe i roga bili su dio združenog orkestra Božića s Kuhačevcima tri godine za redom a učenice solo pjevanja nastupale su kao solistice.

Najrecentniji je projekt u našoj školi naziva Dahom do flaute koji je osmislila i provodi Tomislava Karačić Šoljić, prof. mentorica. Naziv projekta nastao je prema istoimenoj knjizi Ane Domančić Krstulović, redovite profesorice na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. U projekt su uključeni učenici flaute prvoga i drugoga razreda srednje škole, a provodio se tijekom prvoga polugodišta ove školske godine.

Nastavnici puhačkog odjela i odjela solo pjevanja sudjelovali su kao predavači na simpozijima i županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima, kao i predavači na masterclassovima predstavljajući tako svoj rad, ali i rad odjela i škole.

Odjel redovno sudjeluje na brojnim regionalnim, državnim , međunarodnim natjecanjima i smotrama, kao solisti ali i u komornim sastavima te osvaja zapažene rezultate te brojne državne i međunarodne nagrade. Unazad 10 godina osvojio je i oskare znanja iz discipline fagot, klarinet, komorna glazba.

Povjerenstvo za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika izabralo je 510 izvrsnih pojedinaca koji su omogućili kvalitetno obrazovanje učenicima u školskoj godini 2018./19., među njima je bila i mr. art V. Coufal – Jaić, prof. savjetnica koja u našoj školi predaje solo pjevanje.

Mnogi bivši učenici puhačkog i pjevačkog odjela, uspješno upisuju Muzičku Akademiju u Zagrebu ali i brojne akademije izvan granica Hrvatske. Brojni od njih su priznati mladi glazbenici u Hrvatskoj ali i diljem Europe, neki od njih odlučili su se i za pedagoški rad te čine nove mlade snage kako puhačkog tako i pjevačkog odjela.

Na gitarističkom odjelu Glazbene škole Franje Kuhača Osijek održava se nastava gitare i komorne glazbe u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi. Nastava se odvija kao individualna i grupna i nastoji se prilagoditi svakom učeniku posebno, njegovim interesima, sposobnostima i radnim navikama. Sve učenike se nastoji motivirati da se rado bave sa glazbom, trude savladati zadano gradivo i ostvare svoj puni glazbeni potencijal. Važan je i rad sa talentiranim i marljivim učenicima koji se često upućuju na sudjelovanje na natjecanjima. Dosta naših učenika je nastupilo na regionalnim i državnih natjecanjima gdje su ostvarili zapažene rezultate. Kao primjer može se navesti dvije osvojene I. nagrade na državnim natjecanjima komornih sastava 2018. i 2019. kada je u kategoriji dua nastupila i učenica gitare srednje glazbene škole.

Osim nastave na odjelu se odvijaju i brojne druge aktivnosti. Jedne su vezane uz javnu djelatnost glazbene škole, kao što su nastupi učenika na javnim satima odjela, nastupi na Danu škole, Glazbenom tjednu, projektu “Božić s Kuhačevcima” te nastupi na gostovanjima kod prijateljskih škola.

Drugi dio aktivnosti odjela, sve od njegovog osnutka pa do danas, vezan je uz nastupe učenika na mnogim kulturnim događanjima u gradu u koje se izvedba na gitari, relativno tihom instrumentu, suptilne sonornosti i senzibiliteta jako dobro uklopila. U tom smislu brojni su uspješni nas-tupi na različitim školama, fakultetima, galerijama, muzejima, knjižnicama, knjižarama i sl.

Zadnjih godina odjel je preko glazbene škole uključen i u projekte kao što su “Dani Drave”, „Noć muzeja“, “Festival cvijeća”, “Advent u Tvrđi” i “Stara pekara” u sklopu kojih nastupaju i njegovi učenici. Od 2017.g. na odjelu djeluje i gitaristički orkestar kojeg čine bolji učenici osnovne i srednje glazbene škole. Orkestar je do sada uspješno nastupio na dvama završnim koncertima orkestara glazbene škole.

Nastavnici glazbene škole se redovno stručno i pedagoški usavršavaju i prisustvuju stručnim vijećima i seminarima gitarista. Za učenike i nastavnike se na školi svake godine organizira barem jedan glazbeni seminar renomiranog prof. gitare pa su tako dosada na školi svoje seminare održali Ante Čagalj, Maroje Brčić, Xevdet Sahatxija i Julia Trintschuk u sklopu projekta suradnje sa Euros-trings Guitar festivalom.

Na odjelu suvremenog plesa zaposlene su tri nastavnice Nikoola Livančić, mag.cult,( pročelnica odjela, nastavnica suvremenog plesa i ritmike), Martina Terzić, univ. bacc. educ. art. (nastavnica suvremenog plesa i ritmike), Laura del Carmen Velasco Farrera, diplomirani scenski umjetnik na području plesa (nastavnica klasičnog baleta).

Odjel suvremenog plesa u školi djeluje od 1985. godine, a učenici se redovito natječu u disciplinama ples solo i plesne skupine i u pravilu donose nagrade sa svih natjecanja na kojima sudjeluju. U posljednjih 15 godina osvojeno je preko 100 nagrada na natjecanjima regionalne, državne i međunarodne razine. Odjel se osobito ponosi Oskarom znanja koji je u školskoj godini 2014./2015. kao priznanje za izvrsnost u svim kategorijama discipline suvremeni ples – solo osvojila učenica osječke Glazbene škole. Plesačice također, unatrag deset godina imaju jednu do dvije godišnje predstave Odjela na kojima se široj publici predstavljaju sve polaznice toga programa, od najmlađih do najstarijih. Kulturnu i javnu djelatnost škole učenice Plesnog odjela obogatile su i sudjelovanjem u predstavama Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku („Orašar“, „Vragolasta djevojka“ i „Mali princ“ koji je realiziran u suradnji s ansamblom Europaballett St. Pölten), kao i suradnja s lokalnom zajednicom i institucijama u kulturi te suradnja s Plesnom mrežom Hrvatske. Program suvremenog plesa koncipiran je tako da kroz plesno obrazovanje djecu uči njegovati kulturno umjetnički sadržaj, a ne samo plesnu umjetnost. Suvremeni ples je taj koji ih osvještava o najnovijim dostignućima u području kulture. Provode se aktivnosti s ciljem razvoja publike u kazališnim, ali i drugim kulturno-umjetničkim područjima. Cilj ovih aktivnosti je razviti publiku koja zna cijeniti angažman izvođača i umjetnika, a oni sami kroz izvedbe predstava i programa doprinose kulturi grada i županije. Kroz školovanje se ne podučava samo vještina, već i kreativno izražavanje. Razvija se analiza, refleksija kako na obrađene sadržaje u nastavi tako i na sadržaje koji se odnose na kulturu u gradu Osijeku. Uz navedeno, izvodi se i izvanučionična nastava, odnosno učenike se redovito vodi na predstave, filmove, predavanja i događaje vezane uz kulturu kako bi im se što više proširili vidici. Također se njeguje i sociološki aspekt kroz grupnu nastavu, ali i individualne zadatke, poučava ih se kako se nositi s javnim nastupima, kako surađivati, biti „timski igrač“ te se nastoji što bolje pokriti i prostorni aspekt koji je vrlo dobra podloga za one koji se odluče obrazovati u polju arhitekture, što se i pokazalo u praksi kao jedna od indirektnih dobrobiti programa. Uz već navedene aspekte njeguje se umjetnički koji je okosnica, ali i fizički aspekt, kako bi se polaznici razvijali sistematizirano i metodički, jer u plesnoj umjetnosti postoji još jedno iznimno značajno područje, a to je vizualnost, odnosno estetika tijela. Kada se navedeno uzme u obzir vidljiv je kompromis između funkcionalnosti i estetike, odnosno provodi se holistički pristup, koji je bitan zbog sljedećih razloga: učenici moraju kognitivno znati što se radi, važna je fizička, ali i emocionalna sposobnost, jer su emocije bitan segment u plesnoj umjetnosti, one su te koje utječu na tonus mišića, a samim time i na prikaz izražavanja tijelom. Oblik rada koji se koristi u nastavi je evaluacijski oblik rada tijekom nastave, za razliku od, na primjer, nastave instrumentalista koji imaju mentorski oblik rada na nastavi. Zbog takvog oblika rada satnica plesača je velika i samim time oduzima puno vremena te iziskuje puno uloženog truda i rada.

Nastavnice Odjela za suvremeni ples GŠ Franje Kuhača Osijek, Nikoola Livančić, mag.cult. i Martina Terzić, univ.bacc.educ.art.: 6.12.2019. održale su predavanje i radionicu na temu: “Pokret i ples kao izostavljene karike u učenju i poučavanju. Na 1. Međunarodnoj umjetničkoj i znanstvenoj kon-ferenciji “Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Nastavnice Odjela suvremenog plesa Nikoola Livancic i Martina Terzić, održale su radionicu pod nazivom: “Ples kao izvannastavna aktivnost”, 13.04.2019. na Šestom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga.

E mail: [email protected]

YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCIdlyEmVDh1D3EgAit9AeNg

Facebook stranica: https://www.facebook.com/suvremeniplesgsfk/

Instagram stranica: https://www.instagram.com/suvremeniples.gsfk/

Poveznica na foršpan aktivnosti plesnog odjelahttps://www.youtube.com/watch?v=LfttTSzy-X4

Poveznica na foršpan plesne predstave Peron 56 i 7/8: https://www.youtube.com/watch?v=DGrjtED_sQ8 Isječci plesne predstave “Peron 56 i 7/8” izve-dene 5.lipnja, 2019. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Video materijal: Foto Krešo.

Od nove školske godine 2021./2022. učenici se imaju mogućnosti upisati na novi smjer u našoj osnovnoj školi. Nastavu izvodi Laura del Carmen Velasco Farrera. Trenutno je upisano 8 učenika. Njihove aktivnosti kao i aktivnosti cijelog Odjela za suvremeni ples, mogli ste zapaziti u izvedbi predstave Orašar, koja se izvodila u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.

Nastavnici odjela za općeobrazovne predmete izvršavaju nastavničku djelatnost u III. gimnaziji u Osijeku. Kroz svoju djelatnost, sudjeluju u radu Glazbene škole kroz sve oblike odgojno-obrazovnog rada, kao i nastavnici stručnih predmeta. Što znači, da provod međupredmetne teme i izvannastavne aktivnosti po interesu i potrebi učenika, uključujući stručna usavršavanja i pripreme za državnu maturu.

U osječkoj se Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek od 1999. godine, bienalno, održava EPTA – međunarodno natjecanje za mlade pijaniste. Od 2019. godine natjecanje dobiva ime „Dora Pejačević“ po istaknutoj skladateljici hrvatske glazbene moderne. Njezino ime dodijeljeno je ovom glazbenom događaju kako bi se predstavila slavonska glazbena baština i djela ove europski priznate glazbenice.

EPTA natjecanje u Osijeku održava se pod visokim pokroviteljstvom UNESCO-a, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka od samog početka, prije 20 godina. Brojni su sponzori također prepoznali promidžbu visoke kulture za budući profesionalni razvoj mladog umjetnika-natjecatelja te dali svoj doprinos ovoj značajnoj manifestaciji.

Ulaznica za ovo natjecanje je pisana preporuka eminentnog klavirskog pedagoga koji će svojim potpisom potvrditi kvalitetu natjecatelja. Ovaj je način prijave kandidata jedini takav u Republici Hrvatskoj. Usporedivši natjecanja u našoj državi, a i šire, dolazi se do zaključka kako je EPTA natjecanje u samom vrhu klavirskih natjecanja za mlade po svojim zahtjevima koje stavlja pred kandidate. U posljednje vrijeme pokrenuta su mnoga natjecanja na kojima se smije izvoditi slobodan program. Zadana je jedino minutaža koja se povećava rastom starosne dobi natjecatelja. Na takvim je natjecanjima kandidat u mogućnosti prirediti program po vlastitom odabiru, koji u potpunosti odgovara njegovom glazbenom ukusu i sposobnostima. Glazbenim rječnikom rekli bismo da će svaki natjecatelj odabrati program koji mu „leži“. Na EPTA natjecanju se izvodi zadani program u svim kategorijama, osim u najmlađoj, A kategoriji. To znači da je natjecatelj obavezan izvesti program koji sadržava presjek glazbenih stilova od razdoblja baroka preko klasicističke sonate sve do kompozicije suvremenog skladatelja iz zemlje natjecatelja. Ako se želi natjecati za nagradu „Dora Pejačević“, obavezan je izvesti zadanu kompoziciju spomenute skladateljice. Ne čudi stoga što možemo reći da ovo natjecanje predstavlja velik izazov za kandidate i njihove pedagoge. Nepisano je pravilo da na EPTA natjecanje dolaze kandidati koji su već ostvarili zapažene uspjehe na drugim natjecanjima i koji su stekli dovoljno iskustva kako bi mogli konkurirati zahtjevnom programu i zadovoljiti stroge kriterije međunarodnog žirija.

Službene novčane nagrade dodjeljuju se pobjednicima kategorija a uz njih, dodjeljuju se i posebne nagrade: nagrada EPTA-e – nastup na koncertu laureata EPTA-e, novčana nagrada Hrvat-skog društva skladatelja za najbolju izvedbu hrvatskog skladatelja u B, C i D kategoriji, novčana nagrada Dora Pejačević za najbolju izvedbu zadane minijature D. Pejačević (najboljem kandidatu među svim kategorijama), diploma Ira Švarc za najbolju izvedbu skladbe J. S. Bacha te diploma Jurica Murai za najbolju izvedbu Haydna, Mozarta ili Beethovena.

Natjecanje završava završnim koncertom laureata nagrađenih na natjecanju, prilikom kojeg se pobjednicima kategorija uručuju novčane nagrade, a dobitnicima posebnih nagrada diplome ili novčane nagrade.

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek u svojoj 99 godina dugoj povijesti bilježi više od 70 godina kontinuiranog i vrlo uspješnog rada pjevačkih zborova. Prvi dječji pjevački zbor osnovan je 1947., a mješoviti 1951. godine. U nekim je razdobljima u školi djelovao i djevojački zbor, a u radu se izmijenio i veći broj dirigenata. Danas u školi djeluju tri zbora: Mješoviti pjevački zbor od 1997. vodi doc. dr. sc. Vesna Svalina, Dječji zbor starijeg uzrasta od 1994. vodi prof. Valerija Fisc-hbach i Dječji zbor mlađeg uzrasta koji od 2012. vodi mr. sc. Ivančica Hinek. Nastavljajući tradi-ciju njegovanja lijepoga pjevanja i širenja radosti zajedničkog muziciranja, zborovi se redovito predstavljaju na koncertima, pjevačkim natjecanjima i gostovanjima u zemlji i inozemstvu, a u no-vije vrijeme i manjim i većim projektima u organizaciji škole i prijateljskih udruga i institucija.

Naši su zborovi na brojnim državnim natjecanjima (u Rijeci, Varaždinu, Splitu, Primoštenu, Zagrebu), kao i na međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj (u Požegi, Tuhlju) i inozemstvu (u Italiji, Austriji, Sloveniji, Švicarskoj, Bosni i Hercegovini) postigli vrlo zapažene rezultate: ukupno je osvojeno više od 50 nagrada i posebnih priznanja, od kojih je čak 35 prvih! Posebno se ističe i 9 OSKARA ZNANJA koje su naši zborovi osvojili u razdoblju od 2007. do 2018. godine (dječji zborovi po 2, mješoviti 5), a dodjeljuju ih Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje za najviše plasmane ostvarene na državnim natjecanjima. Može se reći da su naši zborovi već četvrt stoljeća na samome vrhu zborske scene i kao takvi uzor mnogim školskim pjevačkim zborovima diljem Hrvatske pa i šire.

Kao posebnost rada zborova treba istaknuti i nekoliko vrijednih projekata:

Devet članova Dječjeg zbora mlađeg uzrasta pjevalo je solističke uloge djece obitelji von Trapp u mjuziklu Moje pjesme, moji snovi R. Rodgersa i O. Hammersteina II., praizvedenom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku 2016. godine, za što su nagrađeni Nagradom hrvatskoga glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u kategoriji opereta/mjuzikl, a predstava je proglašena najboljom predstavom Hrvatskoga glumišta u toj godini.

U proljeće 2016. godine pojavila se ideja o zajedničkom projektu svih odjela Glazbene škole koja bi se izvela kroz jednu glazbenu točku. Tako je nastao projekt Flashmob Oda radosti iz IX. Beethovenove simfonije. Skladba je izvedena 4. lipnja 2016. godine na Sajmu antikviteta u osječkoj Tvrđi. U izvedbi su sudjelovali članovi Mješovitog zbora i Dječjeg zbora starijega uzrasta, združeni orkestar i članovi plesnoga odjela glazbene škole. Dirigirao je Marcel Glavočević, prof.

Nakon te uspješne izvedbe razmišljalo se o sličnom projektu koji bi bio izveden kao koncert. Tako je nastao projekt Božić s Kuhačevcima koji je osmišljen kao božićni koncert učenika Glazbene škole sa solističkim točkama i točkama ansambala, a tada je na koncertu izvedeno nekoliko glazbenih točaka prigodnih za božićno vrijeme, s velikim združenim ansamblom koji su činile sekcije gudača, puhača, tambura, udaraljki i dva zbora (Dječji zbor mlađeg uzrasta i Dječji zbor starijeg uzrasta). Koncert je izveden 22. prosinca 2016. godine u Arheološkom muzeju Osijek. Postigao je velik uspjeh pa je već sljedeće godine priređen i izveden koncert s još većim brojem izvođača (preko 100). Treći takav koncert održan je 2018. godine, a ovoga su puta uz združeni orkestar nastupila sva tri školska zbora. Na sceni je u jednom trenutku bilo oko 150 izvođača. Na sva tri koncerta združenim ansamblima dirigirao je Marcel Glavočević, prof., koji je predhodno i pripremio aranžmane za većinu orkestralnih i zborskih izvedbi.

Pored toga, svi su zborovi imali priliku nekoliko puta nastupati na koncertima za Svjetski dan glasa (World Voice Day), u vlastitoj organizaciji, od 2014. do 2017. godine. U nekoliko navrata zborovi su pojedinačno sudjelovali i na humanitarnim ili dobrotvornim koncertima poput onih Za Marijine obroke, Ljubav to si ti i Pod Euterpinim okriljem, u suradnji s poznatim estradnim umjetnicima Ivom Gamulinom, Doris Dragović i Radojkom Šverko. Naši su zborovi također uspješno surađivali s prijateljskim udrugama i drugim glazbenim školama. Izdvaja se suradnja Mješovitog pjevačkog zbora s Hrvatskim pjevačkim društvom „Lipa“ i Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u izvedbi Requiema W. A. Mozarta na Osječkom ljetu kulture 2006. godine, kao i su-djelovanje u projektu Od klasike do filma, gdje su oba dječja pjevačka zbora 2019. godine ostvarila dva zajednička koncerta sa simfonijskim orkestrom Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, u Virovitici i Osijeku.

Kroz zborove Glazbene škole Franje Kuhača Osijek prošle su generacije i generacije učenika od kojih su mnogi i po završetku školovanja nastavili pjevati u nekim od amaterskih ili profesio-nalnih zborova. Veliki broj naših bivših učenika danas su umjetnički voditelji ansambala te prenose stečena znanja i iskustva na mlađe generacije i pjevače amatere. Sjećanja na dane provedene u dru-ženju s prijateljima i zajedničkom stvaranju lijepe umjetnosti, sjećanja na putovanja i nastupe na domaćim i svjetskim pozornicama neprocjenjiva su i vječna.

foto: Mješoviti pjevački zbor na Međunarodnom zborskom festivalu i natjecanju u Montreuxu (Švicarska), 2017. , Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

foto: Združeni asambli škole na koncertu Božić s kuhačevcima, Arheološki muzej u Osijeku, 2018., Glazbena škola Franje Kuhača Osijek | privatna arhiva

Poveznice na glazbene izvedbe zborova:

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!