Pretraga

Srednja škola

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula obuhvaća glazbeni vrtić, osnovnu glazbenu školu, srednju glazbenu školu i Područni odjel Barban.

Glazbeni vrtić pripremni je program za osnovnu glazbenu školu namijenjen učenicima 1. razreda općeobrazovnih osnovnih škola.

Osnovna glazbena škola traje šest godina. Nastava se organizira u suprotnim smjenama u odnosu na općeobrazovnu osnovnu školu. U osnovnoj glazbenoj školi učenici stječu različita glazbena znanja kroz predmete: instrument, solfeggio, a od trećeg razreda i skupno muziciranje. Solfeggio je predmet koji se izučava u glazbenim školama i neizostavan je dio glazbenog obrazovanja, na kojemu se stječu intonacijska i ritamska znanja i vještine koje omogućuju razumijevanje glazbene strukture, kao što su ritam, harmonija, melodija i dinamika. Pohađanjem satova solfeggia uči se zapisivati note i pjevati zapisanu glazbu.
U osnovnoj glazbenoj školi, ovisno o interesu i broju učenika, izvode se sljedeći nastavni programi: klavir, gitara, udaraljke, harmonika, violina, violončelo, kontrabas, flauta, francuski rog, saksofon, klarinet i truba. Nakon završenog šestogodišnjeg programa osnovne glazbene škole stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu.

Osim u Puli, program osnovne glazbene škole provodi se i u Područnom odjelu Barban. U osnovnoj glazbenoj školi učenici stječu različita glazbena znanja kroz predmete: instrument, solfeggio, a od trećeg razreda i skupno muziciranje.
Učenici mogu izabrati jedan od sljedećih instrumenata: harmonika, klarinet, klavir, truba. Nakon završenog šestogodišnjeg programa osnovne glazbene škole stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu.

Pripremni program za srednju glazbenu školu je dvogodišnji program. Namijenjen je učenicima koji nisu pohađali ili završili osnovnu glazbenu školu. Nakon završenog pripremnog programa za srednju školu stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu (kao i nakon završene šesterogodišnje osnovne glazbene škole). Tijekom pripremnog programa učenici stječu različita glazbena znanja kroz predmete: instrument, solfeggio i skupno muziciranje. Solfeggio je predmet koji se izučava u glazbenim školama i neizostavan je dio glazbenog obrazovanja, na kojemu se stječu intonacijska i ritamska znanja i vještine koje omogućuju razumijevanje glazbene strukture, kao što su ritam, harmonija, melodija i dinamika. Pohađanjem satova solfeggia uči se zapisivati note i pjevati zapisanu glazbu.

U pripremnom programu za srednju glazbenu školu u ponudi su sljedeći obrazovni programi: glazbenik flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik hornist, glazbenik saksofonist, glazbenik trubač, glazbenik tubist, glazbenik violinist, glazbenik kontrabasist, glazbenik udaraljkaš, glazbenik pjevač, glazbenik teorijski smjer.

Srednja glazbena škola izvodi se prema umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju, te se izvode općeobrazovni i stručni predmeti (prema odabranom glazbenom usmjerenju).

Učenici upisani u srednje glazbene škole mogu pohađati samo glazbenu školu pri čemu učenik uz stručne predmete sluša i općeobrazovne predmete te ga škola priprema za državnu maturu s ciljem upisa na željene fakultete i akademije.
Učenici srednje glazbene škole mogu paralelno pohađati još jednu četverogodišnju srednju školu pri čemu učenik u glazbenoj školi sluša samo stručne predmete.

U srednjoj glazbenoj školi izvode se sljedeći nastavni programi: glazbenik – klavirist, glazbenik – gitarist, glazbenik – udaraljkaš, glazbenik – harmonikaš, glazbenik – orguljaš, glazbenik – violinist, glazbenik – violončelist, glazbenik – kontrabasist, glazbenik – flautist, glazbenik – teoretičar, glazbenik – rogist, glazbenik – saksofonist, glazbenik – klarinetist, glazbenik – trubač, glazbenik – pjevač, glazbenik – violist i glazbenik – tubist.

Glazbeno školstvo u institucionalnom smislu u Puli bilježi stoljetnu povijest. Nakon drugog svjetskog rata prioritet kulturne i obrazovne politike bila je organizacija mreže školskog sustava. Posebna se briga posvećivala osnivanju glazbenih škola kao jednom od sredstava približavanja glazbe mladima iz pretežito siromašnih radničkih obitelji. Cilj osnivanja glazbene škole bio je razvijanje glazbenih sposobnosti i vještina djece pod stručnim vodstvom nastavnika.

Odlukom Gradskog narodnog odbora, a na inicijativu i poticaj glazbenika koji su tada živjeli u gradu, u Puli je osnovana Muzička škola. Osnivačka, izvanredna sjednica Nastavničkog zbora Muzičke škole održana je 10. veljače 1949. godine. Prema zapisniku s prve izvanredne sjednice Nastavničkog zbora Muzičke škole upisano je 266 učenika.

Unatoč poteškoćama vezanim uz prostor i inventar u šk. god. 1957./58. osniva se i srednja muzička škola. Te se godine pet učenika upisuje u prvi razred srednje muzičke škole-puhački odjel, a 1958. osniva se i teoretski odjel pa se to može smatrati i pravim početkom srednjoškolskog glazbenog obrazovanja.

U nepunom desetljeću kvalitetnog i požrtvovnog rada stvoreni su uvjeti za daljnji razvitak Škole, što se očitovalo u sve većem broju instrumenata za koje su se učenici obrazovali, kao i sudjelovanjem sve većeg broja solista i ansambala u kulturnom životu grada.

Škola je 1962. godine dobila ime Ivana Matetića-Ronjgova, skladatelja, glazbenog pedagoga i melografa koji je svojim svestranim poniranjem u život i duh istarskog naroda i melosa ostavio najdublji trag u glazbenoj povijesti Istre i Primorja.

Godine 1977. reformom školstva dolazi do organizacijskih promjena glazbenog školstva u gradu Puli. Muzička škola „Ivan Matetić-Ronjgov” integrira se s Osnovnom muzičkom školom „OKUD Istra” i Pionirskim domom „Slavko Grubiša” u Centar za umjetničko obrazovanje „Ivan Matetić-Ronjgov”. Centar je imao oko 1.100 polaznika i u njemu su glazbeni programi i dalje bili dominantni, a pridodana im je još i ritmika, balet i dramsko stvaralaštvo. Godine 1992. ukida se Centar za umjeničko obrazovanje, a osniva Umjetnička škola s programima glazbene i likovne škole. Od 1994. obje te škole počinju odvojeno egzistirati. Škola s glazbenim programom dobiva naziv Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova.

Danas je Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula, i po broju učenika i nastavnika, a i po raznovrsnim programima za koje se polaznici obrazuju, jedna od najvećih glazbenih škola u Republici Hrvatskoj.

Učenici se upisuju u pripremni program za osnovnu školu (glazbeni vrtić) bez polaganja prijamnog ispita.

Pravo upisa u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila 7 godina života te su uspješno položila audiciju. Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred općeobrazovne osnovne škole (u pravilu od 8 ili 9 godina života).

Za upis nije potrebno predznanje. Audicija je provjera glazbenih sposobnosti koju provodi povjerenstvo, a elementi vrednovanja su: glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam. Za audiciju je potrebno pripremiti jednu pjesmu prema izboru učenika.

Mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta i ostvarenim bodovima.

Pravo na upis u prvi pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 godina života. Iznimno, za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Za upis u 1. razred pripremnog programa za srednju glazbenu školu potrebno je položiti prijemni ispit. Prijemni ispit predstavlja provjeru glazbenih sposobnosti u glazbenoj školi: glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam. Za prijemni NIJE potrebno predznanje: učenik pjeva pjesmu po osobnom izboru (za program glazbenik pjevač dvije pjesme) te ponavlja zadanu melodiju i ritam.

Pravo upisa u prvi razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17 godina života, nakon završenog osnovnog glazbenog ili pripremnog glazbenog obrazovanja, uz uvjet položenog prijemnog ispita. Iznimno, prvi razred srednje glazbene škole za zanimanje glazbenik tubist i kontrabasist mogu upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 22 i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.
Za upis prvog razreda srednje glazbene škole potrebno je položiti prijemni ispit. Prijemni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela te poznavanja temeljnog predmeta struke.

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Adresa škole: Ciscuttijeva ulica 22, 52100 Pula

Broj telefona: 052/ 543-915

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 65504237438

Link na web stranicu škole: https://www.imr.hr/

Facebook stranica škole: https://www.facebook.com/ivan.ronjgov

Youtube kanal škole: https://www.youtube.com/user/ivanmatetic

Tijekom godine školski program bogate različite aktivnosti. U našoj se školi obilježavaju Dan škole, Projektni dan, prigodno obilježavamo različite datume (Božić, Svjetski dan glazbe…), organiziramo brojne koncerte naših učenika (npr. Zlatna jesen nastupa, Dicembriamo musica…), naši učenici sudjeluju na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima, organiziramo razne projekte (npr. Berlinska filharmonija u IMR, Upoznaj, istraži i dokumentiraj tradicijsku glazbu Istre, Škola u prirodi na Ćićariji… ), a organiziramo i gostovanja drugih glazbenih škola i akademija. U Školi djeluju razni komorni ansambli, dječji zbor osnovne škole, mješoviti zbor srednje škole, harmonikaški orkestar osnovne škole, harmonikaški orkestar srednje škole te vokalni ansambl srednje glazbene škole.

Posebnosti Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova jesu mali razredni odjeli u kojima se njeguje individualan pristup rada pri čemu svakog učenika pažljivo promatramo kao cjelinu unutar njegovog razvoja.

Budući da postoji mogućnost pohađanja srednje glazbene škole kao matične, pri čemu nastavni plan i program obuhvaća i opće obrazovne predmete te sprema učenike za državnu maturu, učenici naše škole, osim Glazbene akademije, uspješni su pri upisima na strane jezike, pedagogiju, psihologiju i druge fakultete društvenog smjera. Također, kroz izborne predmete srednjoškolci mogu dobiti i pojačane predmete prirodnog smjera – biologiju, fiziku, kemiju te matematiku.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!