Pretraga

Srednja škola

Glazbena škola Zlatka Grgoševića

Djelatnost škole je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje. Uz samo glazbeno obrazovanje, učenici u našoj školi mogu polaziti i općeobrazovne predmete (tzv. glazbeni razred) te im je tako omogućeno cjelovito obrazovanje na temelju kojeg mogu redovno polagati državnu maturu te upisati bilo koji fakultet.

Škola izvodi :

  • program predškolskog odgoja i obrazovanja u okviru osnovnog glazbenog obrazovanja u dvogodišnjem trajanju
  • program osnovnog glazbenog obrazovanja u šestogodišnjem trajanju za programe: klavir, violina, violončelo, flauta, klarinet, truba, saksofon, gitara, harmonika, tambure, viola, oboa, trombon, kontrabas
  • pripremni program srednjeg glazbenog obrazovanja u dvogodišnjem trajanju za programe: tambure, klarinet, saksofon, truba, pjevanje, oboa, trombon, kontrabas, teorijski smjer
  • program srednjeg glazbenog obrazovanja u četverogodišnjem trajanju za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik violinist, glazbenik violončelist, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik trubač, glazbenik saksofonist, glazbenik harmonikaš, glazbenik tamburaš, glazbenik orguljaš, glazbenik violist, glazbenik oboist, glazbenik trombonist, glazbenik kontrabasist, glazbenik solo pjevač, glazbenik teorijskog smjera

Učenici nam dolaze iz centra Sesveta i iz naselja koja pripadaju Gradskoj četvrti Sesvete (Glavnica, Adamovec, Belovar, Lužan, Sesvetski Kraljevec, Moravče, Soblinec i dr.) ali i iz gradova Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline i iz dijelova grada Zagreba (Dubrava).

Od 1979. godine pa do 31.8. 2014. godine Škola je bila ustrojbena jedinica Narodnog sveučilišta „Sesvete“, a izdvojena je iz Narodnog sveučilišta temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju. Škola djeluje samostalno od 1.9.2014.

Gradska skupština Grada Zagreba 16. lipnja 2016. godine donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Zlatka Grgoševića. Škola je promijenila ime u Glazbena škola Zlatka Grgoševića, a osnovnoškolsko obrazovanje dopunjeno je srednjoškolskim.

Kako bi učenici upisali 1. razred srednje glazbene škole, trebaju imati završeno osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole. Sljedeći je uvjet položeni prijamni ispit iz glazbene darovitosti na kojem se provjerava znanje, sposobnost i darovitost kandidata. Prijamni ispit se polaže iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, a provjeru klavira i solfeggia za teorijski smjer. Smatra se da je učenik položio prijamni ispit glazbene darovitosti ukoliko ostvari minimalno 70 bodova.

Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje) upisuju se na temelju zajedničkog elementa bodovanja i stručnih sadržaja. Zajednički element bodovanja obuhvaća prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Likovna kultura i Glazbena kultura. Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program, vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole.

Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, za zanimanja glazbenik kontrabasist, glazbenik fagotist i glazbenik tubist, mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršene 22, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

Adresa škole:

Ul. Ivana Gorana Kovačića 19 (sjedište škole)

dodatni prostor škole: Bjelovarska 48b; Bistrička 7 (Sesvete)

područni odjel: Vatrogasna 3, Sv. Ivan Zelina

Broj telefona: Tajništvo: 01 2000 382

Mail škole: [email protected]

OIB škole: 54566509173

Link na web stranicu škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/

Online katalog školske knjižnice: https://library.foi.hr/lib/1254

Facebook stranica škole: https://www.facebook.com/glazbenaskolazlatkagrgosevica

YouTube kanal škole: https://www.youtube.com/channel/UCTZIB7Kgj7eIMQKgrXIWgiw/videos

Škola godišnje sudjeluje na brojnim natjecanjima, organizira koncerte i javne nastupe te redovito radi na virtualnim produkcijama. Škola također ima aktivno Vijeće učenika s kojim se redovito komunicira o novim mogućnostima i poboljšanjima unutar ustanove.

Škola se ponosi brojnim uspjesima svojih učenika i njihovih mentora na natjecanjima diljem Hrvatske, ali i šire. Svake godine u svibnju obilježavamo i Dane Grgoševića – ove godine, 2022., obilježavamo ih već 7. godinu zaredom. Povodom tih dana organiziramo koncerte, produkcije i radionice za učenike, ali i edukacije, tj. stručna usavršavanja za naše profesore.

Također, jedna smo od rijetkih glazbenih škola koja ima i svoju stručnu službu koja broji dvije članice – stručnu suradnicu pedagoginju i stručnu suradnicu psihologinju.

Naši učenici uz redovnu nastavu mogu se priključiti i nekim izbornim predmetima. Što se tiče glazbenog obrazovanja, tu su izborni predmeti Uvod u suvremenu glazbu, Osnovne tehnike skladanja te Uvod u audio produkciju i elektroničku glazbu, a što se tiče općeobrazovnog dijela, Kemija, Biologija i Fizika su prema našem programu izborni predmeti.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!