Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Ivanec

Naziv škole:

Srednja škola Ivanec

Šifra škole

05-031-501

Vrsta Škole

mješovita

Osnivač

Varaždinska županiija

Županija

Varaždinska

Grad/mjesto

Ivanec

Poštanski broj

42240

Adresa

Eugena Kumičića 7

Telefon

042 782 344

Fax

042 781 512

E-mail

info@ss-ivanec.hr

Ravnatelj

mr.sc. Lidija Kozina

Mobitel ravnatelja

098 92 88 200

Broj smjena

1 (jutarnja)

Broj razrednih odjela

26

Broj učenika

607

Broj zaposlenih

73

PROSTOR I OPREMA

Broj zgrada

1

Broj učionica

29

Informatičke učionice

2

Nastavnički kabineti

17

Radionice

3

Dvorane za tjelesni odgoj

2

Amfiteatar

1

Knjižnica

1

Čitaonica

1

Igrališta

3

Unutarnji prostor

6 820 m2

Vanjski prostor

10 602 m2

Ukupan prostor

17 422 m2

 Prvi podatci o srednjoškolskom obrazovanju u Ivancu sežu u godinu 1930./31. kada se osniva Opća zanatsko-trgovačka škola. U imenik (razrednicu) bila su upisana 63 polaznika.

Slijedi razdoblje pod imenom Škola učenika u privredi pa 1972. g. integracija sa Školskim centrom za obrazovanje NGRM kadrova Varaždin, gdje je imala uglavnom pripremni stupanj obrazovanja, a u završnom stupnju samo za struku strojarstvo. Škola je u prvi razred mogla upisati sedam odjeljenja.

1982.g. školska zgrada doživljava velika oštećenja u potresu, nakon čega kreće izgradnja nove školske zgrade i adaptacija starog dijela. 10. rujna 1983. godine započela je nastava u novom objektu. U isto vrijeme škola dobiva odobrenje i za ekonomsku, matematičko-informatičku, tekstilnu i obućarsku struku.

1990-ih godina škola broji oko 600 učenika te se 1991./92. osamostaljuje i postaje srednja škola mješovitog tipa ili srednjoškolski centar te nosi naziv Srednja škola Ivanec s programima – gimnazija, ekonomska i industrijsko-obrtnička (prodavači, tekstil, strojarstvo) škola. U planu je proširenje zanimanja u skladu s potrebama gospodarstva ivanečkog kraja (stolar).

Škola ima dobro opremljene učionice, kabinete, laboratorije i školske radionice za postojeće obrazovne programe, bogato opremljenu knjižnicu i veliku sportsku dvoranu.

Tijekom minulih dvadesetak godina stasala je u srednju školu poznatu po brojnim značajnim rezultatima koji nas svrstavaju među najkvalitetnije škole. To potvrđuju uspjesi ivanečkih srednjoškolaca na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima gotovo u svim predmetima i programima, kao i u izvannastavnim aktivnostima.

Rukometaši naše škole do sada su osvojili sedam naslova prvaka Hrvatske u konkurenciji srednjih škola; 2002.g. osvojili su srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu srednjih škola u Grčkoj u Solunu, a 2010. godine ponovno su zauzeli četvrto mjesto u Portugalu.

I rukometašice su uvijek bile vrlo uspješne i četiri puta državne prvakinje.

Vrijedno je spomenuti još i rezultate na nacionalnim ispitima i ispitima državne mature te visok broj upisanih na željene fakultete.

Gimnazija

  • opća gimnazija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  • ekonomist

  • prodavač

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

  • strojobravar (JMO)

  • instalater kućnih instalacija (JMO)

  • instalater grijanja i klimatizacije (JMO)

Šumarstvo, prerada i obrada drva

  • stolar (JMO)

Četverogodišnja zanimanja

Gimnazija – opća gimnazija

U školskoj godini 2014./2015. Srednja škola Ivanec upisuje 3 razredna odjeljenja opće gimnazije, tj. 72 učenika. Tim programom učenik dobiva kvalitetno znanje koje mu omogućuje uspješno polaganje državne mature i nastavak školovanja u svim područjima visokoškolskog obrazovanja. Izborna nastava prilagođena je upotpunjavanju onih znanja koja su vezana uz informatiku u 2. razredu, a u 3. i 4. razredu uz informatiku, hrvatski jezik ili matematiku. Isto tako učenje stranih jezika pojačava fakultativna nastava i stjecanje DSD – Njemačke jezične diplome uz izvođenje terenske nastave u inozemstvu. O uspješnosti govore brojna zapažena ostvarenja na županijskim i državnim natjecanjima, 100 % prolaznost na državnoj maturi i gotovo isto takav upis na željene fakultete.Također, škola svake godine dobiva mogućnost direktnog upisa određenog broja učenika na neke fakultete zbog uspješnosti studenata koji su pohađali i završili svoje srednjoškolsko obrazovanje u Srednjoj školi Ivanec.

Ekonomska škola – ekonomist

Program omogućuje stjecanje znanja iz općeobrazovnih predmeta uz mogućnost pohađanja dodatne nastave iz predmeta potrebnih za polaganje državne mature, te stjecanje stručnih znanja koja će olakšati nastavak školovanja na srodnim fakultetima i veleučilištima. Učenici koji nakon završetka srednje škole žele raditi u struci imaju široke mogućnosti zapošljavanja u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti (banke, osiguravajuća društva, turističke agencije, turističke tvrtke te trgovačke i ugostiteljske tvrtke). Ovaj program također omogućuje stjecanje širokog temeljnog obrazovanja za pokretanje vlastitog posla. Kroz izborne predmete, a naročito kroz predmet vježbeničke tvrtke, učenici praktično primjenjuju stručna znanja i usvajaju komunikacijske vještine te razvijaju samostalnost i odgovornost u izvršavanju poslova.

Trogodišnja zanimanja

Programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela (programa naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školskog radionici, a dva dana kod licenciranih obrtnika ili u poduzećima. U školi postoje odlično opremljene stolarska i strojarska radionica sa svim potrebnim strojevima i uređajima, te nova školska prodavaonica koja svojim asortimanom proizvoda i pomagalima izvrsno reprezentira stvarnu prodavaonicu.

Posebni uvjeti

Učenici na upis trebaju donijeti Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili poduzećem i liječničku svjedodžbu Medicine rada. Nakon uspješno završenog trećeg razreda školovanja i naukovanja učenici polažu pomoćnički i završni ispit, a nakon tri godine rada u struci, nakon majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Prodavač

Tijekom obrazovanja učenici usvajaju znanja i praktične vještine iz prodajne komunikacije, nabavnog poslovanja, poznavanja robe, poslovanja prodavaonice, osnova marketinga, uređenja poslovnog prostora, financijskih i skladišnih evidencija, poslovnog bontona i psihologije prodaje, zaštite na radu i ekološkog zbrinjavanja otpada. Nakon završenog školovanja, mogućnosti zapošljavanja su raznolike: kao prodavač u raznim tipovima prodavaonica (samoposluživanja, specijalizirane prodavaonice, trgovački centri i sl.) ili kao voditelj vlastite trgovine. Postoji mogućnost nastavka školovanja uz polaganje razlike predmeta za srodno četverogodišnje zanimanje.

Instalater kućnih instalacija (JMO)

Novo zanimanje koje objedinjuje tri instalaterska zanimanja: instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater i plinoinstalater, što će omogućiti učeniku širi spektar znanja i vještina u struci. Instalater kućnih instalacija ugrađuje, sastavlja i održava instalacije i uređaje centralnog grijanja, klimatizacije, vodovoda, plinske instalacije i trošila. Preko izborne nastave usvaja znanja o instalaciji fotonaponskih ćelija i solarnih kolektora. Sve to znači da će usvojiti stručne kompetencije za samostalno i odgovorno djelovanje na radnom mjestu, a mogućnosti zapošljavanja znatno se proširuju.

Strojobravar (JMO)

Strojobravari popravljaju i održavaju razne vrste strojeva i tvorničkih postrojenja. Njihov je posao ispitivanje, mjerenje i kontrola ispravnosti rada strojeva i uređaja u tvornicama ili servisima i obrtničkim radionicama, izrada i montiranje uređaja i elemenata strojeva, ugradnja i ispitivanje sustava upravljanja, montiranje i demontiranje strojeva i sustava, utvrđivanje i otklanjanje pogrešaka i smetnji pri radu strojeva i sustava, proizvodnja i održavanje strojeva posebne namjene te stavljanje strojeva u pogon.

Stolar (JMO)

Stolari obradom drva i drugih zamjenskih materijala proizvode pokućstvo, građevnu stolariju, oplate, obloge i razne uporabne predmete. Na temelju nacrta, opisa ili uzoraka odabiru materijale, alate i strojeve kojima mogu obaviti zadani posao. Tijekom naukovanja učenici će usvojiti znanja i praktične vještine u školskoj radionici i obavljanjem prakse u licenciranim radionicama te u tvrtki Drvodjelac koja nudi zapošljavanje, a najboljima stipendiju i nastavak školovanja.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava, suvremeno opremljene učionice i informatički kabineti,e-dnevnici, knjižnica s preko 11 000 knjiga, velika športska dvorana, vanjska igrališta, rad u manjim skupinama omogućuje individualni pristup učeniku, istraživačka nastava, zavidni uspjesi na svim razinama natjecanja i državnoj maturi, dvije kantine, aktivna suradnja učenika, profesora i roditelja.

Mogućnosti:

Izborna i fakultativna nastava stručnih predmeta prema zanimanjima, dopunska i dodatna nastava za svladavanje programa za polaganje državne mature, terenska nastava, posjeti muzejima i kazalištima, ekskurzije, strani jezici, učenje njemačkog jezika za stjecanje Njemačke jezične diplome, informatika, sport, mladež Crvenog križa, Mladi knjižničari, Literarno-novinarska, Dramska, Glazbena i Likovna radionica, Plesna, Geografska, Matematička, Kemijska i Biološko-ekološka skupina, Sportski klub Srednjoškolac, međunarodna razmjena sa školom u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, razni humanitarni i ekološki projekti.

SREDNJA ŠKOLA IVANEC

Eugena Kumičića 7, 42240 Ivanec

OIB: 42359743872

tel: 042 782 344

fax: 042 781 512

e-mail: info@ss-ivanec.hr

Ravnateljica:

mr.sc. Lidija Kozina, dipl.oec.

042 782 – 344 (13)

042 770 – 890

ravnatelj@ss-ivanec.hr

Zamjenik ravnateljice:

Davor Fodrek, dipl.inf.

042 782 – 344 (17)

davor.fodrek@skole.hr

Tajnica:

Anita Kos, dipl. iur.

042 782 – 344 (11)

Pedagoginja:

Nadica Levanić, prof. pedagogije i sociologije

042 782 – 344 (15)

pedagog@ss-ivanec.hr

Voditeljica računovodstva:

Ruža Latin, oec.

042 782 – 344 (12)

Administrator – učenički referent:

Zvjezdana Štefičar, oec.

042 782 – 344 (14)

r

eferada@ss-ivanec.hr

Voditeljica praktične nastave:

mr.sc. Indijana Putar Kramarić, dipl. ing. strojarstva

042 782 – 344 (21)

Knjižničarka:

Jelena Kolar Dokleja, dipl. bibl., prof. kroatologije i sociologije

042 782 344 (16)

knjiznica@ss-ivanec.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Srednja škola Ivanec
Share via
Copy link
Powered by Social Snap