Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Ivanec

Srednja škola Ivanec jedina je srednja škola u gradu Ivancu i upravo zato nudimo različite obrazovne programe. U slijedećoj školskoj godini 2021./2022. planiramo upis:

 • 40 učenika u 2 razreda opće gimnazije
 • 20 učenika u 1 razred ekonomske škole
 • 20 učenika za zanimanje prodavač
 • 20 učenika za zanimanje CNC operater
 • po 8 učenika u kombinirani razredni odjel stolara, strojobravara i instalatera kućnih instalacija

Četverogodišnji programi nude mogućnost polaganja državne mature te upis na željene fakultete, a to su kod nas gimnazija i ekonomska škola.

Gimnaziju će odabrati učenici koji još možda nisu sigurni kojim zanimanjem se žele baviti u budućnosti  te kroz srednju školu još imaju priliku otkriti što ih zanima, a kroz srednju školu dobivaju široko znanje te i ih se priprema za polaganje državne mature i upis na željene fakultete. Većina naših učenika postiže izvrsne rezultate na državnoj maturi, što je potvrda kvalitetnog djelovanja škole. Osim redovne nastave imaju mogućnost odabrati širok spektar izborne,  dodatne i fakultativne nastave i izvannastavnih aktivnosti ovisno o njihovim interesima.

Ekonomsku školu  će odabrati učenici koji žele imati zanimanje nakon srednje škole, ali s druge strane mogu i nastaviti školovanje na fakultetima. Zato učenici koji odaberu ekonomsku školu također mogu polagati državnu maturu i nastaviti školovanje na fakultetima, ali  imaju i široke mogućnosti zapošljavanja u struci – od trgovine, administracije, računovodstva, marketinga, turizma pa sve do bankarstva i osiguranja. Također program im omogućava da steknu vještine i kompetencije da nakon škole pokrenu vlastiti posao.

Za one učenike koji nakon srednje škole žele raditi nudimo različita trogodišnja strukovna zanimanja i to za prodavače, stolare, strojobravare, instalatere kućnih instalacija i CNC operatere. Obrazovanje u trogodišnjim zanimanjima usmjereno je na stjecanje znanja i vještina u struci te se zato jedan dio nastave izvodi praktično u školi i kod poslodavaca. Odlična suradnja je uspostavljena sa svim lokalnim poduzećima, mnogo poduzetnika nudi  učenicima stipendije, obavljanje stručne prakse i mogućnost zapošljavanja nakon završetka školovanja.

foto: Srednja škola Ivanec | privatna arhiva

Prvi podatci o srednjoškolskom obrazovanju u Ivancu sežu u godinu 1930./31. kada se osniva Opća zanatsko-trgovačka škola. U imenik (razrednicu) bila su upisana 63 polaznika.

Slijedi razdoblje pod imenom Škola učenika u privredi pa 1972. godine integracija sa Školskim centrom za obrazovanje NGRM kadrova Varaždin, gdje je imala uglavnom pripremni stupanj obrazovanja, a u završnom stupnju samo za struku strojarstvo. Škola je u prvi razred mogla upisati sedam odjeljenja.

1982.g. školska zgrada doživljava velika oštećenja u potresu, nakon čega kreće izgradnja nove školske zgrade i adaptacija starog dijela. 10. rujna 1983. godine započela je nastava u novom objektu. U isto vrijeme škola dobiva odobrenje i za ekonomsku, matematičko-informatičku, tekstilnu i obućarsku struku.

1990-ih godina škola broji oko 600 učenika te se 1991./92. osamostaljuje i postaje srednja škola mješovitog tipa ili srednjoškolski centar te nosi naziv Srednja škola Ivanec s programima – gimnazija, ekonomska i industrijsko-obrtnička (prodavači, tekstil, strojarstvo) škola.

Opća gimnazija

 • kod opće gimnazije boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Biologija i Povijest
 • Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).
 • Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 80 bodova. Postoji i mogućnost stjecanja dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) prema Pravilniku o elementima i kriterijima. Za upis u smjer opće gimnazije neće se određivati bodovni prag

Ekonomska škola

 • za zanimanje ekonomist boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Tehnička kultura
 • uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale)
 • na taj način moguće je ostvariti maksimalno 80 bodova. Postoji i mogućnost stjecanja dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) prema Pravilniku o elementima i kriterijima. Za upis u smjer ekonomist neće se određivati bodovni prag

Prodavač

 • kod zanimanja prodavač boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik
 • uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale)
 • na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Postoji i mogućnost stjecanja dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) prema Pravilniku o elementima i kriterijima. Za upis u zanimanje prodavač neće se određivati bodovni prag

CNC operater

 • kod zanimanja CNC operater boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik
 • uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).
 • na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Postoji i mogućnost stjecanja dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) prema Pravilniku o elementima i kriterijima. Za upis u zanimanje CNC operater neće se određivati bodovni prag

Stolar

 • kod smjera stolar boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 • uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale)
 • na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Postoji i mogućnost stjecanja dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) prema Pravilniku o elementima i kriterijima. Za upis u smjer stolar neće se određivati bodovni prag

Strojobravar

 • kod smjera strojobravar boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 • uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale)
 • na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Postoji i mogućnost stjecanja dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) prema Pravilniku o elementima i kriterijima. Za upis u smjer strojobravar neće se određivati bodovni prag

Instalater kućnih instalacija

 • kod smjera instalater kućnih instalacija boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 • uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale)
 • na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Postoji i mogućnost stjecanja dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) prema Pravilniku o elementima i kriterijima. Za upis u smjer instalater kućnih instalacija neće se određivati bodovni prag.

Adresa škole: Eugena Kumičića 7, 42240 Ivanec

Broj telefona: 042 782 344

Mail škole: [email protected]

OIB škole: 42359743872

Link na web stranicu škole: www.ss-ivanec.hr

Osim redovne nastave učenici mogu birati prema svojim interesima uključivanje u dodatnu i fakultativnu nastavu – Učenje njemačkog jezika za polaganje njemačke jezične diplome (DSD), učenje engleskog, njemačkog i talijanskog jezika u digitalnom i multikulturalnom okruženju, pohađanje Razvoja mobilnih aplikacija, Statistike, Digitalne kartografije i Eksperimentalne fizike.

Učenicima nudimo i velik broj izvannastavnih aktivnosti – od robotike, novinarstva, kemije, ekologije pa sve do sporta, plesa i pjevanja u zboru u koje se mogu uključiti prema svom izboru.

Srednja škola Ivanec vrlo je uspješna u provedbi projekata na nacionalnoj i europskoj razini uz pomoć kojih uvodimo promjene i inovacije, poboljšavamo uvjete obrazovanja i  učenicima nudimo dodatne sadržaje. Projektima smo modernizirali nastavu uvođenjem novih tehnologija i novih metoda učenja i poučavanja, a također su nam omogućili suvremeno izvođenje nastave – razvili smo interaktivni portal za e-učenje koji sada koriste svi nastavnici i učenici u izvođenju nastave na daljinu. U nastavu ekonomske grupe predmeta uveli smo računovodstveni softver i rad na računalima, u području digitalne kartografije učenici su radili sa svjetski poznatom tvrtkom HERE koja se bavi navigacijom i izradom digitalnih karata, a projektom Učionice budućnosti osigurali smo našim učenicima poticajno i motivirajuće okruženje za izvođenje suvremene nastave svih predmeta uz potporu tehnologije.

Projektom MathReality  uveli smo tehnologiju virtualne stvarnosti u nastavu matematike, kako bi zainteresirali učenike za matematiku i pokazali da matematika ne mora biti niti dosadna niti teška.

Nastavljamo uvoditi inovacije u nastavu i sa novim Erasmus+ projektom Virtual Museum of STEM kojim ćemo razviti prvi europski virtualni muzej za srednjoškolce.

Kroz projekte našim učenicima nudimo velik broj dodatnih aktivnosti kojima se mogu baviti, interaktivnom nastavom i učenjem uz pomoć IKT-a želimo osigurati aktivno i efikasno učenje koje priprema naše učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Projektom energetske obnove obnovljena je škola i stvoreni su još bolji i ljepši uvjeti za obrazovanje naših učenika.

Prednost Srednje škole Ivanec je da nudimo različite obrazovne programe koji međusobno aktivno surađuju i nastava se odvija u jednoj smjeni.

Također nismo prevelika škola, i ono po čemu smo uistinu posebni je aktivna suradnja učenika, profesora i roditelja i briga o svakom učeniku.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!