Pretraga

Srednja škola

Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo

Trenutno Školu pohađa oko 614 učenika u 34 razredna odjela, a obrazuje se za dvadeset i jedno različito zanimanje u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju u šest sektora:

1. trogodišnji strukovni obrazovni programi

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

• JMO: automehaničar, strojobravar
• Klasični: strojobravar, automehaničar
• Dalno obrazovanje: CNC operater

Elektrotehnika i računalstvo

• Klasični: elektroinstalater, elektroničar-mehaničar, autoelektričar
• JMO: elektroinstalater

Turizam i ugostiteljstvo

• JMO: kuhar

Poljoprivreda, prehrana i veterina

• Klasični: pekar, mesar, cvjećar

Šumarstvo, prerada i obrada drva

• Klasični: stolar

Graditeljstvo i geodezija

• Klasični: zidar, keramičar-oblagač

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

• JMO: frizer
• Klasični: ličilac-soboslikar, fotograf
• DO: soboslikar ličilac dekorater

2. četverogodišnji strukovni obrazovni programi

Elektrotehnika i računalstvo

• tehničar za mehatroniku

Poljoprivreda, prehrana i veterina

• poljoprivredni tehničar – opći
• agrotehničar
• agroturistički tehničar
• poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

• računalni tehničar za strojarstvo
• strojarski računalni tehničar
• tehničar za računalstvo

Srednja strukovna škola Antuna Horvata | privatna arhiva

Srednja strukovna škola Antuna Horvata najstarija je srednja škola u Đakovu i jedna od najstarijih u Osječko-baranjskoj županiji. Trenutno ju pohađa 615 učenika u 34 razredna odjela, a obrazuju se za dvadeset i jedno različito zanimanje u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju.

Za svoj rad Škola je primila više priznanja među kojima se ističu dvije Nagrade šegrt Hlapić (1999. i 2010.) za najbolju školu koja izvodi obrtnička zanimanja u Hrvatskoj. Dva puta dobila je i Nagradu Grada Đakova (2000. i 2019.), Zelenu povelju Osječko-baranjske županije zaslužila je 2008. , a Nagradu Osječko-baranjske županije u području prosvjete 2016. godine.

Škola je započela s radom 23. siječnja 1887. pod imenom ŠEGRTSKA ŠKOLA, kao trinaesta takva škola u Hrvatskoj, a kroz povijest više je puta mijenjala ime. Izvorno ime zadržala je trideset godina, a od šk god. 1928./29. mijenja naziv u ZANATSKO-TRGOVAČKA ŠKOLA. Tijekom 2. svjetskog rata rad Škole teško je poremećen te je nastava provedena samo kroz dvije školske godine (1941./1942. i 1942./1943.) pod imenom STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA. Po završetku II. svjetskog rata Škola nastavlja s radom. 28. srpnja 1947. godine dobila je ime ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI, a kasnije je tom nazivu dodano ime đakovačkog partizana Regala Vajsa. Škola djeluje samostalno do 1867. kada se udružuje s Gimnazijom i Ekonomskom školom u Srednjoškolski centar braće Ribar. Takav ustroj ostaje do 9. srpnja 1991. kada se srednjoškolski centar ponovno razdvaja na gimnaziju, strukovnu školu i obrtničku školu. Budući da je bilo nemoguće organizirati nastavu za sve tri škole u samo jednoj zgradi bivšeg CUO – a, odlučeno je da Obrtnička škola privremeno iseli u montažne zgrade u dvorištu OŠ Vladimira Nazora. Nastava je trebala početi u rujnu 1991., no planove i programe promijenio je Domovinski rat te je nastava otpočela tek 8. siječnja 1992. Često je bila prekidana zbog zračnih i topničkih napada, jednom su krhotine granata pogodile i zgradu Škole, a u krugu škole bila je podmetnuta i eksplozivna naprava. Na sreću, nitko od učenika i nastavnika u tim napadima nije stradao. Na prijedlog đakovačkog Udruženja obrtnika, 5. ožujka 1992. Škola dobiva ime po Antuna Horvatu, dugogodišnjem ravnatelju i predavaču u ŠUP-u; a u sadašnju zgradu, bivši CUO, vratila se početkom 1997. godine.

Osim baštine Šegrtske škole, odnosno Škole učenika u privredi, Škola nasljeduje i tradiciju Poljoprivrednog tehnikuma/Poljoprivredne škole, koja je u Đakovu osnovana davne 1946.

Zanimljivost je svakako što Škola u trogodišnjim zanimanjima koristi tri modela obrazovanja: JMO (jedinstveni model obrazovanja), klasični-školski te eksperimentalni model dualnog obrazovanja.

Srednja strukovna škola Antuna Horvata upisivat će učenike u I. razred kako slijedi:
(nakon odobrenja planirane strukture od strane MZO)

foto: Srednja strukovna škola Antuna Horvata | privatna arhiva

Učenici se na temelju ovakvog natječaja (koji će biti objavljen u lipnju ove godine – nakon odobrenja planirane strukture od strane MZO) prijavljuju i upisuju u I. razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (NISpuSŠ).

Pravo upisa u prvi razred imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima.

Vrednovanje uspjeha kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte (JMO zanimanja)

Za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se osim zajedničkih mjerila i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa.
Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuje se na temelju:

  • zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja;
  • zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju.

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za prijavu u odabrano zanimanje i dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada.
Nakon utvrđene ljestvice poretka, a iznimno najkasnije do kraja prvog pougodišta prvog razreda, kandidat je dužan pri upisu u program obrazovanja za vezane obrte (JMO zanimanja) dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnome roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u te za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole

Potrebni dokumenti za određena zanimanja

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR UČENIKA

1. ZAJEDNIČKI ELEMENT

Zajednički element vrednovanja za upis obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta (opći uspjeh) na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

2. DODATNI ELEMENTI

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;
  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

Kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

3. POSEBAN ELEMENT

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

  • kandidata sa zdravstvenim teškoćama koji su prethodno obrazovanje završili po redovitom nastavnom planu i programu;
  • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;
  • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine;
  • kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti bili upućeni na rad u inozemstvo.

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava koje je za njega najpovoljnije.

Adresa škole: Vijenac kardinala Stepinca 11

Broj telefona: 031/812.317

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 30462645032

Link na web stranicu škole: www.strukovna.com

 

Zanimljivost je svakako što Škola u trogodišnjim zanimanjima koristi tri modela obrazovanja: JMO, klasični-školski te eksperimentalni model dualnog obrazovanja. Škola ima 107 zaposlenih među kojima čak 25 nastavnika ima zvanje savjetnika i mentora, a unatoč velikom broju zanimanja ostvaruje zavidne rezultate, a to potvrđuju učenici i učenice na državnim natjecanjima. U posljednjih desetak godina u više kategorija su ostvarili titule državnih prvaka, a škola je do sada pet puta bila domaćin državnim natjecanjima u  različitim disciplinama. Također, većina naših učenika u trogodišnjim strukovnim zanimanjima prima stipendije od Grada, Županije ili Ministarstva gospodarstva u iznosima od 500 do 1500 kuna mjesečno, što ova zanimanja, uz veliku potražnju na tržištu rada čini iznimno privlačnima.  Vidljivo je to i u ovoj korona krizi, kada su najteže pogođena neproizvodna zanimanja, pogotovo ekonomska i upravna, a osobe koje su završile poljoprivredna ili druga trogodišnja zanimanja imaju posla i unatoč krizi. Da naša škola ima zajamčenu budućnost, jamči oko 1000 obrtnika u Đakovu ali i iznimna prošlost naše škole. 

U programe Škole sustavno se svake godine uključuju i učenici s teškoćama u razvoju, sukladno Mišljenju stručnog tima za profesionalno usmjeravanje HZZ-a. Za učenike kojima je određen primjeren program školovanja na osnovi Rješenja o primjerenom programu školovanja nadležnog županijskog ureda za obrazovanje, nastavnici su suradnji sa stručnom službom Škole, a nakon inicijalne procjene, izrađuju plan podrške. Za učenike koji prate redovan program uz individualizirani pristup, nastavnici planiraju strategije podrške i individualizirane postupke u radu, dok za učenike koji prate redovan program uz prilagodbu sadržaja i individualizirani pristup u radu, uz strategije podrške nastavnici planiraju i prilagodbu sadržaja nastavnih predmeta u kojima je to potrebno. 

Zanimljivost je svakako što Škola u trogodišnjim zanimanjima koristi tri modela obrazovanja: JMO, klasični-školski te eksperimentalni model dualnog obrazovanja. Škola ima 99 zaposlenih među kojima čak 25 nastavnika ima zvanje savjetnika i mentora, a unatoč velikom broju zanimanja ostvaruje zavidne rezultate, a to potvrđuju učenici i učenice na državnim natjecanjima. U posljednjih desetak godina u više kategorija su ostvarili titule državnih prvaka, a škola je do sada pet puta bila domaćin državnim natjecanjima u različitim disciplinama. Također, većina naših učenika u trogodišnjim strukovnim zanimanjima prima stipendije od Grada, Županije ili Ministarstva gospodarstva u iznosima od 500 do 1500 kuna mjesečno, što ova zanimanja, uz veliku potražnju na tržištu rada čini iznimno privlačnima. Vidljivo je to i u ovoj korona krizi, kada su najteže pogođena neproizvodna zanimanja, pogotovo ekonomska i upravna, a osobe koje su završile poljoprivredna ili druga trogodišnja zanimanja imaju posla i unatoč krizi. Da naša škola ima zajamčenu budućnost, jamči oko 1000 obrtnika u Đakovu ali i iznimna prošlost naše škole.

U programe Škole sustavno se svake godine uključuju i učenici s teškoćama u razvoju, sukladno Mišljenju stručnog tima za profesionalno usmjeravanje HZZ-a. Za učenike kojima je određen primjeren program školovanja na osnovi Rješenja o primjerenom programu školovanja nadležnog županijskog ureda za obrazovanje, nastavnici su suradnji sa stručnom službom Škole, a nakon inicijalne procjene, izrađuju plan podrške. Za učenike koji prate redovan program uz individualizirani pristup, nastavnici planiraju strategije podrške i individualizirane postupke u radu, dok za učenike koji prate redovan program uz prilagodbu sadržaja i individualizirani pristup u radu, uz strategije podrške nastavnici planiraju i prilagodbu sadržaja nastavnih predmeta u kojima je to potrebno.

Prošle je godine obavljena kompletna energetska obnova školske zgrade i sportske dvorane, uređenje prilaza, obnova parketa i sustava grijanja, nabavljena je velika količina suvremene opreme u svim zanimanjima. Dovršeno je uređenje sportskih terena koja sada imaju nova igrališta s tartan podlogom, vježbalište sa spravama itd.

Od ranije, Škola kao jedna od eksperimentalnih e-škola raspolaže brzim i besplatnim internetom, računalnim učionicama, pametnim pločama, računalima, laboratorijskom opremom u STEM zanimanjima, u strukovnim kurikulumima, a uvodi i nove eksperimentalne programe – od ove je godine to CNC operater u dualnom sustavu obrazovanja budući da je nabavljen suvremeni školski CNC uređaj i tri su nastavnika educirana za izvođenjem teorijske i praktične nastave. U tijeku je Škole u vrijednosti od više od 2 milijuna kuna, u svrhu izvođenja aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti u području ugostiteljstva i turizma gdje će se razvijati eno-gastronomija i tradicijska kuhinja. S ovom investicijom u posljednja tri godine ulaganje u objekte i opremu iznosit će oko 10 milijuna kuna, čime se ispunjavaju sve uvjeti za još bolji i uspješniji rad.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!