Pretraga

Srednja škola

Srednja tehnička prometna škola Split

http://ss-tehnicka-prometna-st.skole.hr/ploca

U sklopu redovnog obrazovanja, trenutno se provode programi obrazovanja za zanimanja tehničar cestovnog prometa, tehničar za poštanske i financijske usluge i zrakoplovni prometnik u trajanju od četiri godine te zanimanje vozač motornog vozila u trajanju od tri godine.

Tehničar za poštanske i financijske usluge planira, organizira i realizira poštanske i kurirske usluge, usluge povezane s elektroničkim komunikacijama, financijskim i bankarskim poslovanjem, osiguravajućim društvima, informacijskim tehnologijama, prodajom robe i ostalim uslugama prema zahtjevu tržišta, a na zadovoljstvo korisnika.

Zrakoplovni prometnik bavi se prihvatom i otpremom putnika i prtljage (zemaljska domaćica/domaćin i spikerica/spiker informator); nuđenjem usluga putnicima (domaćica/domaćin zrakoplova); tehničkom i ustrojnom pripremom operative za prihvat i otpremu; izradom cijena prijevoza; poslovima špedicije, nadzora letenja te vođenjem statističkih podataka.

Vozač upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta.

Srednja tehnička prometna škola je odgojno-obrazovna srednjoškolska ustanova, upisana u sudski registar rješenjem od 19. ožujka 1992. godine. Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu od 5. svibnja 1999. godine izvršeno je usklađivanje ustanove sa Zakonom o ustanovama, usklađenje upisa ustanove sa Zakonom o sudskom registru te upisane promjene osnivača, djelatnosti i sjedišta. Školi je odobren početak rada temeljem rješenja Ministarstva kulture i prosvjete od 14. travnja 1994. Osim redovnog obrazovanja, Škola provodi obrazovanje odraslih, a nude se opcije i dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Za upis u pojedino zanimanje nije definiran bodovni prag već isti ovisi o interesu učenika i njihovom uspjehu. Uvjet upisa za zanimanje tehničar cestovnog vozila i tehničar za poštanske i financijske usluge jest potvrda nadležnog školskog liječnika o sposobnosti za zanimanje dok je za zanimanja vozač motornog vozila i zrakoplovni prometnik potrebno dostaviti liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju kontraidikacija za zanimanje.

Adresa škole: Teslina 4

Broj telefona: 021 385 937

E-mail škole: [email protected]

OIB škole: 90359909941

Link na web stranicu škole: http://ss-tehnicka-prometna-st.skole.hr/ploca

U Školi se kontinuirano provode razne aktivnosti i projekti s ciljem promicanja pozitivnog duha i stvaranja optimalnog okruženja za razvoj svakog pojedinca. Školskim kurikulumom planiraju se i provode stručni izleti i ekskurzije kao i posjeti specijaliziranim poduzećima i mjestima koja su od značaja za pojedino zanimanje.

Obrazovne prilike Škole omogućuju učenicima razvoj stručnih kompetencija i vještina potrebnih za uspješno konkuriranje na tržištu rada. Postoje učionice specijalizirane za praktičnu nastavu kojima se omogućuje iskustveno učenje, odnosno osposobljavanje za poslove pojedinog zanimanja.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!