Pretraga

Srednja škola

Tehnička škola Sisak

http://www.ss-tehnicka-sk.skole.hr/

Tehnička škola Sisak izvodi nastavne planove i programe u trajanju od četiri godine i trenutno izvodi nastavu u zanimanjima:

 • Strojarski računalni tehničar
 • Tehničar za mehatroniku
 • Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom
 • Tehničar za elektroniku
 • Tehničar za računalstvo
 • Tehničar za razvoj videoigara
 • Ekološki tehničar

Nakon završetka obrazovanja učenici izrađuju završni rad kojeg brane pred Povjerenstvom i time stječu naziv tehničara. Učenici stječu i pravo polaganja državne mature, a polaganjem iste i upise na fakultete u Republici Hrvatskoj.

Tehnička škola Sisak izvodi i obrazovanje odraslih i to u programima usavršavanja: operater za rad na CNC strojevima, CNC programer, specijalist za CAD računalne programe, specijalist za solarne sustave i tehničar za informatičku podršku.

Osim što postižu visoke rezultate u učenju, učenici Tehničke škole Sisak sudjeluju na raznovrsnim školskim županijskim i državnim natjecanjima, kako iz svojih struka, tako i iz općeobrazovnih predmeta: hrvatskog jezika, engleskog jezika, fizike, biologije, vjeronauka i dr. predmeta. Posebno se ističu na natjecanjima iz strukovnih područja: strojarstva, elektrotehnike, na području inovacija.

U proteklom razdoblju veliki dio aktivnosti škole bio je usmjeren na stvaranje materijalnih uvjeta za kvalitetnu nastavu. Napravljen je i potpuno opremljen praktikum za kemiju, oformljen je i opremljen praktikum za računalne sustave. U Centru za nove tehnologije promijenjena su sva računala i monitori u praktikumima za CAD i za CNC (ukupno 25 računala i monitora), napravljena je bežična mreža i uvedeni su e-dnevnici (za e-dnevnike je nabavljeno 20 tableta), u sve učionice je dovedena i žičana mreža i postavljeni su projektori (ukupno 20 projektora) i nabavljena su prijenosna računala za učionice. Opremljen je praktikum za obnovljive izvore energije (nabavljeno je 12 setova za vježbe) i kupljena su nova računala za informatičku učionicu, kao i za praktikum za elektroniku.

Sve ovo je omogućilo da se nastava modernizira i da se uvedu novi strukovni kurikulumi. Novi strukovni kurikulumi uveli su se šk. god. 2013./2014. i to u tri zanimanja: strojarskom računalnom tehničaru, tehničaru za elektroniku i tehničaru za računalstvo. Osnovna kvaliteta tih novih kurikuluma je uvođenje brojnih novih nastavnih sadržaja koji prate razvoj tehnologije, kao i mogućnost biranja između različitih modula. U svakom je zanimanju učenicima ponuđeno da biraju između nekoliko ponuđenih modula. Isto tako uveden je sustav ECVET bodova tako da svako zanimanje ima ukupno 240 ECVET bodova. Uvođenje novih nastavnih kurikuluma tražilo je i adekvatno usavršavanje nastavnika, ali i uprave škole i administrativnog osoblja. Od školske godine 2018./2019. ovo kurikulumi postaju redovni programi i uvodi se novi strukovni kurikulum za zanimanje ekološki tehničar.

Osim uvođenja novih zanimanja nastava je modernizirana i provođenjem raznih projekta. Neki od tih projekata su financirani od strane škole, lokalne zajednice i sponzora, a neki su financirani od strane raznih fondova EU. Kroz projekte nastavnici su prošli brojna usavršavanja, a učenici su sudjelovanjem u projektima stekli brojna nova znanja ali i praktične vještine. Tu svakako treba istaknuti projekt izrade solarnog električnog automobila i organizaciju utrke solarnih automobila, izložbe električnih i solarnih automobila te konferencije o novim tehnologijama. Iz godine u godinu ova utrka postaje sve popularnija, prijavljuje se sve više srednjih škola sa svojim solarnim automobilima te dobiva i na međunarodnom značaju. Ponosni smo iz godine u godinu na ovakvu veliku i sve veću organizaciju ovog trodnevnog zbivanja značajnog i za naš grad i za našu županiju.

U školi se njeguje i kreativnost i inovativnost učenika. Kroz SEL – klub za elektroniku učenici izrađuju razne inovativne uređaje i s njima sudjeluju na natjecanjima mladih inovatora. Zadnji nekoliko godina osvojili su tako brojne nagrade.

Škola posebno njeguje i sportske aktivnosti i sa svojim ekipama sudjeluje na brojnim natjecanjima. Najveći uspjeh je bio 3. mjesto muške odbojkaške ekipe na državnom natjecanju 2015. godine. Osim toga škola je sudjelovala na brojnim poludržavnim natjecanjima i osvojila brojna 1. mjesta na županijskim natjecanjima. Ono čime se posebno ponosimo je organizacija projekta “Odaberimo zdrav životni stil” koji škola provodi već deset godina. U sklopu projekta održavaju se radionice protiv ovisnosti i za učenike se organizira četverodnevno skijanje na Mariborskom Pohorju.

Za svoj rad Tehnička škola Sisak dobila je brojna priznanja i nagrade. Tako je 2011. godine Tehnička škola Sisak dobila ZLATNU KUNU, nagradu Hrvatske gospodarske komore – županijske komore Sisak za poticanje inovativnosti u radu s mladima, te za svoj rad i doprinos gospodarstvu Sisačko-moslavačke županije.

ZLATNU VIKTORIJU, nagradu Turističke zajednice Grada Siska za „Zeleni Sisak“, za promicanje obnovljivih izvora energije i zaštitu okoliša Tehnička škola Sisak dobila je 2016. godine.

Iste godine, 2016. Tehnička škola Sisak dobila je i godišnju nagradu Sisačko-moslavačke županije za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

Trajno opredjeljenje djelatnika Tehničke škole Sisak je praćenje razvoja novih tehnologija i uvođenje novih tehnologija u rad. Zato je slogan Tehničke škole Sisak – ŠKOLA ZA NOVE TEHNOLOGIJE 21. STOLJEĆA.

Tehnička škola Sisak nastala je nakon prijedloga o preobrazbi Centara za usmjereno obrazovanje “Norbert Weber”, a osnovala ju je nekadašnja Skupština općine Sisak. Nakon što je škola dobila suglasnost od tadašnjeg Ministarstva prosvjete i športa (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), 9. svibnja 1991. Odlukom Skupštine općine Sisak ukinut je tadašnji Centar usmjerenog obrazovanja „Norbert Weber“, i osnovana Tehnička škola Sisak. Tehnička škola Sisak u ovakvoj organizaciji i pod ovim imenom počela je s radom 1. rujna 1992.

Djelatnost Tehničke škole Sisak je ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz područja strojarstva, elektrotehnike, kemijske tehnologije i rudarsko, naftno geološke tehnologije.

U školskoj godini 2021./2022. Tehnička škola Sisak upisivati će učenike u sljedeća zanimanja:

1. Strojarski računalni tehničar – 20 učenika

 • predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, kemija, tehnička kultura
 • natjecanje mladih tehničara
 • liječnička svjedodžba medicine rada

2. Tehničar za mehatroniku – 20 učenika

 • predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, kemija
 • natjecanje iz područje informatike-računalstva (infokup)
 • liječnička svjedodžba medicine rada

3. Tehničar za elektroniku – 20 učenika

 • predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, kemija
 • natjecanje iz područje informatike-računalstva (infokup)
 • liječnička svjedodžba medicine rada

4. Tehničar za računalstvo – 24 učenika

 • predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, kemija
 • natjecanje iz područje informatike-računalstva (infokup)
 • liječnička svjedodžba medicine rada

5. Ekološki tehničar – 20 učenika

 • predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, kemija, biologija i geografija
 • natjecanje iz geografije
 • liječnička svjedodžba medicine rada

6. Tehničar za razvoj videoigara – 24 učenika

 • predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, likovna kultura
 • natjecanje iz područje informatike-računalstva (infokup)
 • liječnička svjedodžba medicine rada

Općenito:

Tehničar za razvoj videoigara, tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo:

Strojarski računalni tehničar, tehničar za mehatroniku:

Ekološki tehničar

Adresa: Marijana Cvetkovića 2, Sisak

Broj telefona: 044/537-219; 044/537-335

Mail škole: [email protected]; [email protected]

Oib škole: 11624056245

Link na web stranicu škole: http://www.ss-tehnicka-sk.skole.hr/

U izvannastavnom radu učenika i nastavnika, posebno mjesto zauzima sve ovo vrijeme od osnutka Tehničke škole Sisak do danas Sel klub. U sklopu toga kluba nastaju visokosofisticirani elektronički uređaji s kojima se učenici pojavljuju na regionalnim i državnim skupovima. Ovaj je klub iznjedrio i rad na obnovljivim izvorima energije, posebno na uređajima solarnog sustava što promoviraju kako na lokalnoj, tako i na europskoj razini.

U školi djeluje i Školsko sportsko društvo Tehničar, koji redovito sudjeluje na sportskim natjecanjima učenika srednjih škola. Također, već 10 godina naša škole provodi projekt Odaberimo zdrav životni stil te organizira četverodnevno skijanje za učenike na Mariborskom Pohorju. Cilj ovog projekta je da što više naših učenik, iz godine u godinu prođe školu skijanja te nauče skijati.

Od 2004. u Tehničkoj školi Sisak djeluje Centar za nove tehnologije. Namjena Centra je praćenje novih tehnologija iz područja CNC tehnologije, CAD-a, automatizacije, robotike, hidraulike i pneumatike. Centar je na usluzi učenicima škole, ali i učenicima drugih škola SMŽ kao i poduzećima u okruženju.

Tehnička škola Sisak je u svojoj povijesti bila vrlo aktivna u nizu različitih nacionalnih i međunarodnih projekata. Naročito je uspješna zadnjih godina kada se su se pružile veće mogućnosti participiranja u različitim EU programima. Jedna od tih mogućnosti je provođenje programa za cjeloživotno učenje, a za koje je zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.

Tehnička škola Sisak nositelj je Povelje za mobilnost u području strukovnog obrazovanja koja nam osigurava da svake godine možemo organizirati odlazne aktivnosti naših učenika u zemlje Europske unije u kojima učenici obavljaju stručnu praksu. Do sad smo proveli nekoliko takvih projekata mobilnosti, a za sljedeću godinu predviđen je odlazak naših učenika na stručnu praksu u Italiju, Portugal i Španjolsku.

Tehnička škola Sisak također je proglašena Centrom kompetentnosti na području elektrotehnike i računalstva zbog iznimnih rezultata koje je postigla na tom području. U sklopu Centra uređivati će se prostor stare Vojarne u Lađarskoj ulici u koju će se naša škola preseliti. Prostor će biti opremljen najsuvremenijom opremom kako bi našim učenicima omogućili najbolje moguće obrazovanje.

2020. godine škola je proglašena European Talent Pointom zbog svog rada na projektima i raznim izvannastavnim aktivnostima kojima se potiče darovitost učenika.

Popis najznačajnijih projekata:

 1. Projekt „Partnerstvom i znanjem do zapošljavanje“ – financiran u sklopu programa CARDS 2003 – Upgrading of vocational and training schools (broj projekta: 2003-0203-010206). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Industrijsko obrtnička škola Sisak, Sisačko-moslavačka županija, LEDA poduzetnički centar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Sisak, Hrvatska gospodarska komora – županijska komora Sisak. Vrijednost projekta: 274.776,00 EURA. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 2. Projekt „Razmjena dobre prakse u strukovnom obrazovanju iz područja CNC tehnologije“ – financiran u sklopu programa Leonardo da Vinci – VETPRO projekt – stručno usavršavanje nastavnika (broj ugovora: 2011-HR1-LEO03-00719). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak i Volkshochschule und Bildungszentrum fur den Landkreis iz Regena, Njemačka. Vrijednost projekta: 3.242,00 EURA. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 3. Projekt „Stručnom praksom učenika do novih vještina u CNC tehnologijama“ – financiran u sklopu programa Leonardo da Vinci – IVT projekt stručne prakse učenika (broj ugovora: 2013-1-HR1-LEO01-03161). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak i Volkshochschule und Bildungszentrum fur den Landkreis iz Regena, Njemačka. Vrijednost projekta: 11.363,00 EURA. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta. Projekt je prikazan kao primjer dobre prakse na otvaranja programa ERASMUS+.
 4. Projekt „Osnaživanje zapošljivosti mladih u području novih tehnologija“ – financiran u sklopu programa Erasmus+ (Broj ugovora: 2014-1-HR01-KA102-000379). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak i Volkshochschule und Bildungszentrum fur den Landkreis iz Regena, Njemačka. Vrijednost projekta: 13.620,00 EURA. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 5. Projekt „Compile New Competencies and Implement them to Teaching CNC&IT“ – financiran u sklopu programa Leonardo da Vinci – projekt Strateškog partnerstva (Broj ugovora: 2013-1-HR1-LEO04-03231 1). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak, TECHNIKUM NR 7 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 W ZABRZU IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO – POLJSKA, Bahçe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – TURSKA, ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA – SLOVENIJA, CADCAM LAB, Podletje za računalstvo, projektiranje design, proizvodnjo, zastopstvo in inženiring d.o.o. – SLOVENIJA, Asociación de investigación de la industria del juguete, conexas y afines – ŠPANJOLSKA, TALLERES TIBI S.L. – ŠPANJOLSKA. Ukupna vrijednost projekta: 139.500,00 EURA. Sredstva namijenjena Tehničkoj školi Sisak: 22.500,00 EURA. Tehnička škola Sisak je kordinator projekta. Projekt je prikazan kao primjer dobre prakse.
 6. Projekt „SOELA – SOLAR ELECTRICAL AUTOMOBILE)“ – financiran u sklopu programa IPA BGUE 04 06 – HUMAN Resources Development (Broj ugovora: IPA4.1.3.07.01.c26). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Strukovna škola Velika Gorica, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Sisačko-moslavačka županija i HZZ – Područni ured Sisak. Vrijednost projekta: 189.149,15 EURA. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 7. Projekt „Novim ICT kompetencijama nastavnika do modernih školskih kurikuluma“ – financiran iz programa ERASMUS+ kao konzorcij pet škola (Broj ugovora: 2014-1-HR01-KA102-000282). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Tehnička škola Slavonski Brod, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar i Martello training Ltd, Dublin, Ireland. Vrijednost projekta: 35.540,00 EURA. Tehnička škola Sisak je koordinator konzorcija. Projekt je bio primjer dobre prakse2015. godine.
 8. Projekt „EU iskustvom do kompetencija za tržište rada“ – financiran iz programa ERASMUS+ (Broj ugovora: 2015-1-HR01-KA102-012851). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak i YouNet, Bologna, Italija. Vrijednost projekta: 89.586,00 EURA. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 9. Projekt „3D – Tvornica budućnosti“ – financiran iz ESF (Broj ugovora: HR.3.1.13-0007). Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Strukovna škola Velika Gorica, Sisačko-moslavačka županija, HZZ – Područna služba Sisak. Vrijednost projekta: 1.999.910,80 kuna. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 10. Projekt „Making and designing a toy drone through multidisciplinary collaborative work – DRONE TEAM“ – financiran iz programa ERASMUS+ – projekt strateškog partnerstva K2 (Broj ugovora: 2015-1-ES01-KA202-015925). Partneri na projektu: TECHNIKUM NR 7 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 W ZABRZU IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO – POLJSKA, ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA – SLOVENIJA, Asociación de investigación de la industria del juguete, conexas y afines – ŠPANJOLSKA, TALLERES TIBI S.L. – ŠPANJOLSKA, Tehnička škola Sisak, LA FOIA, ŠPANJOLSKA. Nositelj projekta je LA FOIA, a Tehnička škola Sisak je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta: 201.159,00 EURA, a Tehnička škola Sisak ima na raspolaganju 30.940,00 EURA.
 11. Projekt „2. utrka solarnih automobila“ – projekt financira Tehnička škola Sisak u suradnji sa sponzorima i Sisačko-moslavačkom županijom. Vrijednost projekta: 72.944,43 kuna. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 12. Projekt „3. utrka solarnih automobila“ – projekt financira Tehnička škola Sisak u suradnji sa partnerima Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Sisačko-moslavačka županija. Vrijednost projekta: 181.331,11 kn. Tehnička škola Sisak je nositelj projekta.
 13. Projekt „4. utrka solarnih automobila“ – projekt financira Tehnička škola Sisak u suradnji sa partnerima Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Sisačko-moslavačka županija.
 14. Projekt „5. utrka solarnih automobila“ – projekt financira Tehnička škola Sisak u suradnji sa partnerima Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Sisačko-moslavačka županija.
 15. Projekt „Odaberimo zdrav životni stil“ – projekt sufinancira Sisačko-moslavačka županija. Nositelj projekta je Tehnička škola Sisak. Sufinanciranje je u iznosu 20.000 kuna godišnje. Projekt traje već 10 godina.
 16. Projekt „Hrvatska mreža škola koje promiču zdravlje“- projekt Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva obrazovanja znanosti i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje.
 17. Projekt „e-Škole“ Tehnička škola Sisak je odabrana za projekt CARNET-a e-škola. Tijekom projekta e-škole škola će biti spojena na ultra-brzi Internet, opremljena informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), s informatiziranim procesima poslovanja te učenja i poučavanja. Nastavnici će proći niz radionica za povećanje digitalnih kompetencija.
 18. Projekt „Školontiranje“ Projekt Školontiranje, kojeg u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama – Tehnička škola Sisak, Ekonomska škola Vukovar i Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar te organizacijom civilnog društva – Volonterski centar Osijek, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, kroz obrazovanje i odgoj za volontiranje u školskim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji u razdoblju od dvije godine (01.06.2017.-31.05.2019.)
 19. Projekt „Stručnom praksom u EU do kompetencija za tržište rada“ koji se financira iz programa ERASMUS+. Za njegovo provođenje Tehnička škola Sisak dobila je potporu od 112.210,00 Eura. Tijekom projekta 45 učenika Tehničke škole Sisak zanimanja strojarski računalni tehničar, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo i ekološki tehničar odradit će stručnu prasku u poduzećima u Bolonji u trajanju od tri tjedna.
 20. Projekt “Sve tajne pismenosti” – vrijednost projekta je 1.478.246,04 HRK, a partneri na projektu su Elektrotehnička škola Split i Tehnička škola Sisak. Partnerske će škole projektom „Sve tajne pismenosti“ ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole, za kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma
 21. Projekt “Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada” – stručna praksa učenika
 22. Projekt LIFE – Living in inclusive and fair Europe – Partnerstvo sa školama iz Slovenije, Francuske, Poljske, Rumunjske i Francuske. Radionice i mobilnost učenika u kojima će učenici raditi na tome kako će izgledati „njihov život u njihovoj Europi“
 23. Projekt CAT – Coding all together – Projekt “CAT” namjerava osvijestiti važnost učenja programiranja u obrazovanju i važnost programiranja za razvoj produktivnosti i kreativnog mišljenja učenika.Primarni je cilj projekta doprinijeti inovativnom obrazovanju i tehnološkoj pismenosti te kreativnom korištenju digitalnog svijeta. Povećanje svijesti o važnosti učenja programiranja za buduće zaposlenje.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!