Pretraga

Srednja škola

X. gimnazija Ivan Supek Zagreb

X. gimnazija „Ivan Supek“, s 1072 učenika I 116 zaposlenika jedna je od najvećih gimnazija u Hrvatskoj.

Škola nudi četiri programa:  opća gimnazija, opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku (engleski), prirodoslovno-matematička gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku (engleski)

Škola su s tzv. dvojezičnom nastavom i prva državna škola Cambridge međunarodni centar u RH. Također su i Pasch-škola – Deutchen Partnerschule, te u suradnji s Goethe-institutom provode projekte s ciljem upoznavanja njemačkog jezika I kulture.

Vrlo su aktivni u provedbi Erasmus+ projekata i eTwinning projekata.

Škola je članica Azijsko-Europske Fondacije CLASSROOM NETWORK kroz koju su sudjelovali  u projektima škola Europe i Azije.

Nastava se odvija u matičnim učionicama i u kabinetima koji su opremljeni suvremenom opremom. U školi se nalaze dva kabineta iz fizike, dva kabineta za strane jezike, iz biologije, kemije, geografije, povijesti, likovne i glazbene umjetnosti te tri kabineta iz informatike. Sve učionice opremljene su računalom i projektorom.

X. gimnazija

X. gimnazija

X. gimnazija u Klaićevoj 7 osnovana je, prirodnim slijedom usavršavanja, dogradnje i razvoja strukovnog obrazovanja, kao obrtna škola u Zagrebu 1882. godine. To je prva strukovna škola u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Izvorište je svih strukovnih škola u Hrvatskoj i jednog broja gimnazija u Zagrebu.

X. gimnazija prvi je put osnovana 1961. godine u Zagrebu u Medulićevoj 33. Neposredne veze između prve X. gimnazije i današnje X. gimnazije nema, osim u nazivu i kvaliteti rada. Tako je u Medulićevoj 33 ukinuta X. gimnazija, a osnovan je Ekonomski obrazovni centar, koji je nastavio obrazovati i učenike iz Ekonomske škole u Klaićevoj 7.

1991. godine ukinuto je usmjereno obrazovanje i povratkom na tradicionalno srednje školstvo, te se ponovno osnivaju gimnazije. X. gimnazija nastavlja se na obrazovni program prirodoslovno-matematičkog tehničara, po kojem programu su se upisivali i školovali učenici u Obrazovnom centru „Nikola Tesla“.

2007. godine X. gimnazija promijenila je ime u X. gimnazija „Ivan Supek”.

Za upis u školu, boduju se prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (5. – 8. razred).

U općoj gimnaziji i općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

 1. hrvatski jezik
  2. matematika
  3. prvi strani jezik
  4. geografija
  5. povijest
  6. biologija (predmet po izboru škole).

U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom  jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

 1. hrvatski jezik
  2. matematika
  3. prvi strani jezik
  4. fizika
  5. kemija
  6. biologija (predmet po izboru škole).

Uvjet  za upis u programe opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku je položena provjera znanja iz engleskog jezika.

Provjera znanja engleskog jezika provodi se pisanim putem iz područja čitanje s razumijevanjem i uporaba jezika (vokabular i gramatika).  Provjerom se ne ostvaruju  dodatni bodovi već se evidentira je li kandidat s uspjehom položio provjeru.

Virtualni Dani Ivana Supeka

https://vr-easy.com/11052/

Adresa škole: Vjekoslava Klaića 7, Zagreb

Broj telefona: 01/ 55 09 290

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 01896750020

Link na web stranicu škole: https://deseta-gimnazija.hr/

Škola nudi veliki izbor fakultativnih i izbornih predmeta te izvannastavnih aktivnosti. U ovoj školskoj godini izvannastavne aktivnosti se odvijaju u online okruženju i to su:  Pjevački zbor, Dramsko-recitatorska družina, Novinarska družina, Debatni klub, Volonterski klub, Grupa Prve pomoći, Likovna grupa, Muzejska grupa, Galerijska grupa, Čitateljska grupa, Družina za hrvatski jezik i Školsko sportsko društvo “Cener”.

Trudimo se biti ŠKOLOM PO MJERI UČENIKA. Za nas je to škola koja pruža stjecanje širokog općeg obrazovanja i razvijanje vlastitih sposobnosti, moralnih vrijednosti uz zadovoljavanje osobnih interesa. Uspjesi naših bivših i sadašnjih učenika potvrđuju da su naši napori opravdani i potiču nas da ustrajemo u njima.

Sudjeluju u brojnim projektima iz različitih područja. Aktivni su sudionici inicijativa školske, lokalne i međunarodne zajednice, često i u ulozi njihovih pokretača, što je vidljivo iz aktivnosti i projekata (28 u ovoj šk. god.) navedenih u Školskom kurikulumu koji je dostupan na web stranici škole.

Škola je provela osam Erasmus+ projekata i 15-tak eTwinning projekat.

Kao članica Azijsko-Europske Fondacije CLASSROOM NETWORK sudjelovali  su u devet projekata škola Europe i Azije koji su za cilj imali predstaviti život škole i obogatiti znanje učenika o vlastitoj i kulturi zemalja sudionica.

Nakon uspješno uvedene dvojezične nastave, naša je škola 2008. godine postala prva državna škola Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj (Sveučilište u Cambridgeu, Međunarodni ispitni centar, HR006). Time je učenicima, iz naše i iz drugih škola, kao i svima zainteresiranima omogućeno stjecanje kvalifikacija iz niza različitih predmeta na IGCSE i AS/A razini.

U našoj smo školi kroz školski kurikulum dvojezične nastave integrirali i Cambridge međunarodni kurikulum.

Završni video projekta “Kultura turizma – Identitet grada”, koji prikazuje što se sve radilo u okviru navedenog projekta, ali s naglaskom na glazbi i dojmovima učenika o projektu. Isti video također možete pronaći na web-stranici projekta www.identitet-grada.com.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!