Pretraga

Srednja škola

Zdravstveno učilište Zagreb

Ponosni smo na 758 redovnih učenika smještenih u 32 razredna odjela, 83 zaposlenika i 13 odlično opremljenih strukovnih učionica. Dugi niz godina surađujemo s mnogim uglednim javnim zdravstvenim ustanovama poput bolnica, klinika i laboratorija. Kao dio suradnje s tim institucijama i tvrtkama, naši profesori i učenici redovito sudjeluju u dodatnom obrazovanju i u tijeku su s novim metodama, tehnološkim procesima i proizvodima koji se lansiraju na domaće i međunarodno tržište. Škola kontinuirano organizira obrazovanje i prekvalifikaciju odraslih za sljedeća zvanja: zdravstveno-laboratorijski tehničar, sanitarni tehničar, farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar.

Smjerovi u redovnoj nastavi:

ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u dijagnostičkim laboratorijima iz područja laboratorijske medicine, koji su sastavni dio bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda i instituta.

SANITARNI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u zavodima za zaštitu zdravlja, kao i u drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama (npr. gradska sanitarna služba, poslovi DDD, poslovi očuvanja i briga o okolini i zdravlju, ekologiji itd. Moguće je i otvaranje privatne sanitarne službe.

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u ljekarni, biljnoj ljekarni, veleprodaji, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te u analitičkim i galenskim laboratorijima.

DENTALNI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u zubotehničkom laboratoriju gdje izrađuje razne zubne nadomjestke za gornju i donju čeljust (u sastavu stomatološkog tima). Moguće je i otvaranje privatnog zubotehničkog laboratorija.

DENTALNI ASISTENT/ICA
Učenik se nakon završetka programa, te izradbe i obrane završnog rada kao i obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u ordinacijama dentalne medicine, domovima zdravlja ili poloklinikama kao asistent doktoru dentalne medicine.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u bolnicama, rehabilitacijskim centrima, liječilištima i u hotelskim objektima koji imaju uvjete za provođenje terapijskih, športskih, rekreativnih postupaka. Moguće je i otvaranje privatne prakse fizikalne terapije.

MEDICINSKI KOZMETIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa i položenog završnog ispita može zaposliti u centrima za estetsku medicinu ili korektivnu dermatologiju, dermatološkim klinikama i poliklinikama, klinikama ili odijelima za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i opekline, na odjelima maksilo-facijalne kirurgije i traumatologije, lječilištima, u centrima zdravstvenog turizma i u kozmetičkim salonima odnosno u privatnom kozmetičkom salonu (samostalno ili u timu). Moguće je i otvaranje privatnog kozmetičkog salona i medicinsko-kozmetičkog salona.

Kada je škola osnovana 1931. godine, započela je rad s programom sanitarnih tehničara, te su se u nadolazećim godinama postupno uvodili i ostali obrazovni programi. Farmaceutski tehničari obrazuju se od 1948., a od 1999. godine uveden je program medicinskih kozmetičara. Naposljetku 2011. godine započeo se provoditi i program dentalnih asistenata.

Učenici zainteresirani za upis u programe naše škole mogu se prijaviti ukoliko su tijekom školovanja u osnovnoj školi ostvarili određeni broj bodova. Bodovni prag definira se za svaki program zasebno. U šk. god. 2023./ 2024. bodovni pragovi su:

  • Zdravstveno-laboratorijski tehničar – 70 bodova
  • Sanitarni tehničar – 61 bod
  • Farmaceutski tehničar – 73 boda
  • Medicinska kozmetičarka – 63 boda
  • Fizioterapeutski tehničar – 70 bodova
  • Dentalni tehničar – 71 bod
  • Dentalni asistent- 68 bodova

Učenici ostvaruju bodove na osnovi zaključnih ocjena od petog do osmog razreda OŠ. Boduje se opći uspjeh (izračunat na dvije decimale) te ocjene iz predmeta Hrvatski jezik, Strani jezik i Matematika. Boduju se još i ocjene iz predmeta osobito važnih za školovanje u našoj školi, a to su Fizika, Kemija i Biologija.

Učenici zainteresirani za upis mogu ostvariti i dodatne bodove prema odluci MZOS-a, o čemu se svake godine izdaju posebne odluke s detaljnim objašnjenjem.

Učenici zainteresirani za upis u program dentalni tehničar pristupaju provjeri ručne spretnosti. Provjera je izlučnog karaktera, što znači da pristupnik iz nje mora biti pozitivno ocjenjen. Poziv na provjeru s točnim terminima i detaljima objavljuju se na web stranici škole.

 

Brojne i vrlo raznolike izvannastavne i izvanškolske aktivnosti pridonose ostvarivanju obrazovnih ishoda, ali i cjelokupnom osobnom i socijalnom razvoju naših učenika. Za učenike koji žele više, među ostalim se nudi: Znanost o okolišu, Primijenjena biologija, Biosigurnost i biozaštita, Primijenjena trigonometrija, Fizikalna kemija, Sociologija, Keramika u zubotehnici, Akvaristika, sportske aktivnosti kroz rad školskog sportskog kluba, Čitateljski klub, „Zajednica aktivnih građana“ , Njemački jezik za učenike koji uče Engleski, Kultura turizma, Čitateljski klub, Dramska skupina, Volonterski klub, dodatna nastava koja ih priprema za pristupanje ispitima državne mature itd.
Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama, kako iz strukovnih tako i iz općeobrazovnih predmeta, poput natjecanja iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Latinskog jezika, natjecanja iz kozmetičke njege, dentalne tehnike, Robotike. Organizira se niz stručnih i terenskih nastava/ ekskurzija/ posjeta, npr. Renesansa u Dalmaciji i Dubrovniku, posjeta spalionici smeća u Beču, posjeta Jadran Galenskom laboratoriju i Muzeju farmacije u Rijeci, posjeta tvornici Afrodita u Sloveniji, muzejima, poliklinikama i laboratorijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

U šk. god. 2022./23. naše su učenice i učenici, kao i uvijek do sada, bili uspješni na natjecanjima: prvo mjesto na međužupanijskom natjecanju iz kozmetičke njege, drugo mjesto na državnom natjecanju iz Latinskog jezika, prvo i drugo mjesto na međunarodnom i međužupanijskom natjecanju iz dentalne tehnike, nagrada iz područja književnosti na njemačkom jeziku Goethe instituta, nagrada za plasman na županijskom natjecanju iz Njemačkog jezika jedine učenice polaznice strukovne škole.

U školi se organiziraju brojne posjete stručnjaka iz različitih područja i događanja, npr. Božićni sajam na koji smo osobito ponosni, a od ove godine i Sajam rabljenih stvari.

U čemu smo dobri:

Trudimo se biti škola po mjeri učenika. Kroz brojne izvannastavne aktivnosti potičemo osjećaj pripadnosti školi, osobni i socijalni razvoj učenika i svakom učeniku nastojimo pružiti priliku za uspjeh. Potičemo suradnju, timski rad, humanost i empatiju, pozitivnu i ugodnu komunikaciju.

Dio osobne karte škole su i nastavnici u položajnim zvanjima: 5 izvrsnih savjetnika, 6 savjetnika, 8 nastavnika-mentora. Sudjelovali smo u više nacionalnih i međunarodnih projekata, npr. E-medica, Povećanje pismenosti u okviru čega smo razvijali izvannastavne kurikulume iz STEM područja, Zdravstvene pismenosti itd. Sastavnica smo Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska, centar u kojem Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira polaganje stručnih ispita. MZOS je za ukupni odgojno-obrazovni rad nagradio naše tri nastavnice, od kojih je jedna nagrađena višestruko.

U školi je, u okviru projekta RCK Mlinarska, pokrenut Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere koji pomaže učenicima u njihovim profesionalnim odlukama. Učenici završnih razreda spremni su za tržište rada. Oko 50% učenika ipak nastavlja obrazovanje na veleučilištima i fakultetima. Dvoje djelatnika dobili su nagrade i priznanja Hrvatske komore dentalne medicine za osobit doprinos razvoju i unapređenju dentalne djelatnosti u RH. Škola je 2014. dobila povelju Grada Zagreba za „NAJPROJEKT“: „Dentalni asistenti ZA zdravlje zubi“.

Što nam predstavlja teškoću:

Škola nema dvoranu za nastavu TZK. Nastava se odvija u dvoranama, koje uspijemo dogovoriti, uz financijsku podršku osnivača. Dijelom se može odvijati na vanjskim sportskim terenima na Bundeku.

Adresa škole: Medvedgradska 55
Broj telefona: 01/555-2151
Mail škole: [email protected]
OIB škole: 08936934524
Link na web stranicu škole:
zdravstveno-uciliste.hr

Poveznica na Fb stranicu škole:
https://www.facebook.com/zdravstvenoucilistezagreb

Poveznica na Instagram profil škole:
https://instagram.com/zdravstveno_uciliste_zuz_55

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!