Pretraga

Srednja škola

Zdravstveno učilište Zagreb

Ponosni smo na 758 redovnih učenika smještenih u 32 razredna odjela, 83 zaposlenika i 13 odlično opremljenih strukovnih učionica. Dugi niz godina surađujemo s mnogim uglednim javnim zdravstvenim ustanovama poput bolnica, klinika i laboratorija. Kao dio suradnje s tim institucijama i tvrtkama, naši profesori i učenici redovito sudjeluju u dodatnom obrazovanju i u tijeku su s novim metodama, tehnološkim procesima i proizvodima koji se lansiraju na domaće i međunarodno tržište. Škola kontinuirano organizira obrazovanje i prekvalifikaciju odraslih za sljedeća zvanja: zdravstveno-laboratorijski tehničar, sanitarni tehničar, farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar.

Smjerovi u redovnoj nastavi:

ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u dijagnostičkim laboratorijima iz područja laboratorijske medicine, koji su sastavni dio bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda i instituta.

SANITARNI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u zavodima za zaštitu zdravlja, kao i u drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama (npr. gradska sanitarna služba, poslovi DDD, poslovi očuvanja i briga o okolini i zdravlju, ekologiji itd. Moguće je i otvaranje privatne sanitarne službe.

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u ljekarni, biljnoj ljekarni, veleprodaji, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te u analitičkim i galenskim laboratorijima.

DENTALNI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u zubotehničkom laboratoriju gdje izrađuje razne zubne nadomjestke za gornju i donju čeljust (u sastavu stomatološkog tima). Moguće je i otvaranje privatnog zubotehničkog laboratorija.

DENTALNI ASISTENT/ICA
Učenik se nakon završetka programa, te izradbe i obrane završnog rada kao i obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u ordinacijama dentalne medicine, domovima zdravlja ili poloklinikama kao asistent doktoru dentalne medicine.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa, položenog završnog ispita te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u bolnicama, rehabilitacijskim centrima, liječilištima i u hotelskim objektima koji imaju uvjete za provođenje terapijskih, športskih, rekreativnih postupaka. Moguće je i otvaranje privatne prakse fizikalne terapije.

MEDICINSKI KOZMETIČAR/KA
Učenik se nakon završenog programa i položenog završnog ispita može zaposliti u centrima za estetsku medicinu ili korektivnu dermatologiju, dermatološkim klinikama i poliklinikama, klinikama ili odijelima za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i opekline, na odjelima maksilo-facijalne kirurgije i traumatologije, lječilištima, u centrima zdravstvenog turizma i u kozmetičkim salonima odnosno u privatnom kozmetičkom salonu (samostalno ili u timu). Moguće je i otvaranje privatnog kozmetičkog salona i medicinsko-kozmetičkog salona.

Kada je škola osnovana 1931. godine, započela je rad s programom sanitarnih tehničara, te su se u nadolazećim godinama postupno uvodili i ostali obrazovni programi. Farmaceutski tehničari obrazuju se od 1948., a od 1999. godine uveden je program medicinskih kozmetičara. Naposljetku 2011. godine započeo se provoditi i program dentalnih asistenata.

Učenici zainteresirani za upis u programe naše škole mogu se prijaviti ukoliko su tijekom školovanja u osnovnoj školi ostvarili određeni broj bodova. Bodovni prag definira se za svaki program zasebno, a bodovni pragovi definirani prošle godine bili su slijedeći (možda bude nekih promjena za školsku godinu 2020./2021.):

Zdravstveno-laboratorijski tehničar-66 bodova (zadnji upisan prošle šk. godine 2019./2020. imao je 72,03 boda)
Sanitarni tehničar-56 bodova (64,85)
Farmaceutski tehničar-71 bodova (76,63 – dva razreda smo upisali)
Medicinska kozmetičarka-56 bodova (68,75)
Fizioterapeutski tehničar-68 bodova (74,83)
Dentalni tehničar-67 bodova (75,35)
Dentalni asistent-64 bodova (70,36)

Učenici ostvaruju bodove na osnovi zaključnih ocjena od petog do osmog razreda OŠ. Boduje se opći uspjeh (izračunat na dvije decimale) te ocjene iz predmeta hrvatski jezik, strani jezik i matematika.
Boduju se još i ocjene iz predmeta osobito važnih za školovanje u našoj školi, a to su fizika, kemija i biologija.

Učenici zainteresirani za upis mogu ostvariti i dodatne bodove prema odluci MZOS-a, o čemu se svake godine izdaju posebne odluke s detaljnim objašnjenjem.

Učenici zainteresirani za upis u program dentalni tehničar pristupaju procjeni ručne spretnosti. Ova je procjena izlučnog karaktera, što znači da pristupnik mora biti pozitivno ocjenjen, bez obzira na ocjene. Provodi se prije završetka rokova prijave, u tjednu kojeg odredi MZOS. Poziv s detaljima objavljuju se na web stranici škole.

 

U sklopu dobivenih projekata razvili smo 10 novih fakultativnih/izvannastavnih programa usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti. Kroz te projekte dio učenika imao je terensku nastavu iz biologije i fizike u Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, dio nastave iz vježbi četvrtih razreda učenici su odrađivali u laboratorijima u Njemačkoj, terensku nastavu iz biologije i predmeta Okoliš i održiv razvoj na Velebitu i Sljemenu…

Zadnjih nekoliko godina ponosni smo na rad ponovno pokrenute Dramske skupine i na obilježavanje posebnih dana u školi (npr. Božićni sajam i Dan škole).

U čemu smo dobri:

– u razdoblju od 2013. do 2018. ciljanim preventivnim radom bitno smanjena konzumacija duhana, alkohola, opojnih sredstava i posjeta kladionicama kod učenika drugih i trećih razreda. Izvor: objavljeni članci naših djelatnica u Farmaceutskom glasniku i Časopisu društva farmaceutskih tehničara (prva izdanja u 2020.);
– u školskoj godini 2012./2013. imali smo 8 nastavnika koji su bili mentori ili savjetnici, a sada ih imamo 17 (10 je savjetnika). Tri nastavnice su prošle godine nagrađene kao najbolje u RH (među 500 djelatnika);
– do 2014. godine nismo bili aktivni u projektima, a od 2014. do danas imali smo 10 različitih projekata (uglavnom novac iz EU fondova, a u 3 smo bili nositelji);
– u našoj školi svatko dobije priliku za uspjeh (imamo preko 40 učenika s individualiziranim pristupom, učenike koji imaju pomoćnike u nastavi, učenike azilante, poslije ljetnog roka 2019. četvero učenika upisalo farmaciju…) – podršku dobivaju i oni koji imaju određene poteškoće kao i oni koji su akademski visoko motivirani;
– sjedište smo za 3 međužupanijska/državna strukovna vijeća kao i središte za polaganje stručnih ispita u zdravstvu i za psihologe-stručne suradnike;
– kontinuirano provodimo obrazovanje odraslih u području farmaceutskih tehničara (suradnja i sa Ministarstvom zdravstva);
– 2009. godine je 18 % naših završenih maturanata dobilo posao/pripravnički staž u svojoj struci, a 2018. taj postotak je bio 48% – znatno povećan postotak onih koji nalaze posao u struci. Izvor: razrednici prikupljaju informacije 6 mjeseci nakon završetka škole, a dobivamo i podatke sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Grad Zagreb i Zagrebačka županija);
– ravnatelj Učilišta je dobio 2017. Povelju Hrvatske komore dentalne medicine za osobit doprinos razvoju i unapređenju dentalne djelatnosti u RH, a škola je 2014. dobila povelju Grada Zagreba za „NAJPROJEKT“: „Dentalni asistenti ZA zdravlje zubi“;
– uspjesi na ispitima Državne mature. Iz gotovo svih predmeta povećao se uspjeh učenika na predmetnim ispitima Državne mature (kriterij je usporedba našeg prosječnog učenika s prosječnim učenikom u RH – usporedba ljetnih rokova 2012. i 2013. sa ljetnim rokovima 2018. i 2019.) Izvor: podatke u centilima svake godine dobivamo od NCVVO-a. U proteklim godinama za duplo smo povećali broj sati u fakultativnoj/dodatnoj nastavi za pripreme ispita iz Državne mature;
– vjerojatno smo najtraženija strukovna škola u RH (Izvor: članak od 28. lipnja 2018. na www.srednja.hr – kriterij je bio broj prijavljenih učenika na prvi dan prijava – 8 i pol učenika na jedno upisno mjesto);
– brojni uspjesi na regionalnim, državnim i međudržavnim natjecanjima većinom iz područja struke – kontinuirano kroz godine. U zadnjih pet školskih godina 27 učenika je na različitim natjecanjima Državne razine osvojilo jedno od prva tri mjesta;
– upravo smo dobili informaciju da je Srednja škola Mlinarska (Zdravstveno učilište je partner) prošla na natječaju Regionalnih centara kompetentnosti za uspostavu infrastrukture – vrijednost istoga je oko 29 milijuna kuna. Dio novčanih sredstava biti će upotrijebljen za obnovu prostora Zdravstvenog učilišta i nabavu specijalizirane opreme (Izvor: WEB stranica MZO). Kroz drugi natječaj (RCK) razvijat ćemo nove strukovne kurikulume i dodatno opremiti laboratorije;

Adresa škole: Medvedgradska 55
Broj telefona: 01/555-2151
Mail škole: ured@ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr
Oib škole: 08936934524
Link na web stranicu škole:
http://ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr/

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Zdravstveno učilište Zagreb
Share via
Copy link
Powered by Social Snap