Pretraga

Znate li što je waldorfska pedagogija? U Zagrebu je otvorena srednja škola s tim pristupom

A- A+

Od rujna prošle godine Grad Zagreb bogatiji je za još jednu srednju školu. Radi se o prvoj alternativnoj srednjoj školi – Srednjoj waldorfskoj školi u Zagrebu. Otvaranjem ovakve škole učenicima se proširuje mogućnost odabira srednje škole koja će podržati svestrane interese mladih ljudi i pripremiti ih za specifičnosti vremena u kojem živimo.

Foto: Waldorfska škola u Zagrebu

Srednja waldorfska škola oblikuje svoj gimnazijski plan i program na temelju međunarodno priznatog waldorfskog kurikula. Waldorfska pedagogija u mnogočemu je avangardan pristup koji svoje metode provodi već više od stotinu godina na europskom tlu. U današnje vrijeme postaje vrlo tražena jer jača, prije svega, mentalno zdravlje i otpornost učenika, podjednako kao i praktične i obrazovne vještine i kompetencije. Pojedinac koji raste u ovakvom podržavajućem i uravnoteženom miljeu može akumulirati vlastitu snagu i usmjeriti talente u svrhu samorealizacije, ali i za dobrobit društvene i buduće radne sredine.

Uz sve posebnosti alternativne pedagogije, jedna od ključnih jest da se obrazovni predmeti u Srednjoj waldorfskoj školi izvode u epohama. Epohalna nastava koja se uvijek odvija u jutarnjoj smjeni omogućava fokusirano, kvalitetno i intenzivno bavljenje određenim nastavnim sadržajem. Kroz mjesečnu epohu određenog predmeta tematika se može zahvatiti iz svih mogućih aspekata ostvarujući snažnu međupredmetnu korelaciju. To razvija divergentno mišljenje i omogućuje učenicima stvaranje živog znanja koje se svakom nadolazećom predmetnom epohom nadograđuje i sagledava s novog aspekta. Sadržaji prirodoznanstvenih epoha uvijek započinju fenomenološkim promatranjem, pokusima i iskustvenim momentom. To je temelj za bilo koju vrstu apstraktne nadogradnje, generalizacije i inventivnog znanstvenog mišljenja. U rasporedu su uvijek predviđeni dodatni satovi prirodoslovnih predmeta kako bi učenici, prema potrebi i interesu, uvježbavali gradivo i izvan epohe. U tom kontekstu sadržaji obrazovnih predmeta nisu svrha samima sebi, već moraju odgovoriti na razvojne potrebe mladih i konstruktivno vezati fokus na svijet. To olakšava učenicima razvoj kritičkog mišljenja, moralnog integriteta te izgradnju vlastitog identiteta i pozicije iz koje gledaju na svijet.

Učionička nastava u Srednjoj waldorfskoj školi uvijek je nadopunjena i obogaćena terenskim nastavama koje su usko povezane s nastavnim sadržajem čime se kvalitetnije ostvaruju kurikulom predviđeni ishodi. Terenska nastava omogućuje konkretno iskustvo onoga što se na nastavi uči što znanje čini kompaktnim i trajnim, a na socijalnu koheziju u razredu djeluje vrlo pozitivno. Na terenskim nastavama ostvaruje se poznanstvo i suradnja s drugim učenicima i osobljem waldorfskih škola u inozemstvu te redovito dolazi do razmjena učenika i osoblja. Tako, primjerice, naši učenici provedu dio neke epohe u inozemstvu prateći nastavu na stranom jeziku ili profesor iz inozemstva održava mjesečnu epohu na stranom jeziku u našoj školi. Škole i waldorfske institucije koje su nam već tradicionalno partner na ovakvim inozemnim projektima su waldorfske škole u Sloveniji, Austriji, Italiji, Švicarskoj i Njemačkoj.

S obzirom da su estetika i umjetnost neizostavni elementi u razvojnoj dobi tinejdžera koji grade vlastiti identitet, učenicima je omogućeno kroz niz praktično-umjetničkih predmeta usmjeriti vlastiti kreativni potencijal te izgraditi praktične kompetencije i sklonosti. Kroz rad u drvu i glini, obradu metala i tekstila učenici usvajaju razne tehnike rada i ophođenja s alatom, ali i stječu naviku ustrajnog rada na realizaciji vlastitih ideja i inventivnost pri pronalaženju rješenja kod prepreka u radnom procesu. Također uče vlastiti proizvod, uz umjetnički, postaviti i u tržišno-socijalni kontekst jer često oblikuju predmete prema potrebama škole, suradnika ili drugih koji naručuju određene predmete. Kao nadopuna obrazovnim i praktično – umjetničkim predmetima osmišljeni su školski praktikumi. Srednje waldorfske škole svake godine kroz četverogodišnje školovanje održavaju školske praktikume čiji je cilj intenzivnije povezivanje učenika s lokalnom zajednicom i životom izvan škole pa su školski praktikumi poput prozora u svijet.

Waldorfska pedagogija se u Srednjoj waldorfskoj školi u Zagrebu realizira kao diferencirano obrazovanje koje omogućuje svakom učeniku da razvije sve svoje kvalitete i snage za izazove vremena u kojem će mlade generacije živjeti. Waldorfski kurikulum pogoduje takvom razvoju jer razvija i odgaja cjelovitog i, samim time, zdravog pojedinca. Waldorfska pedagogija ostaje vjerna svojim temeljnim postulatima u kojima je čovjek sam postavljen u središte pedagoškog pristupa i nadograđuje ga razvojem najvažnijih kompetencija za čovjeka 21. stoljeća. To se pokazalo kao dobar model za ključno pitanje obrazovnog sustava modernog doba što je ujedno i sve češće pitanje roditelja o tome kako odgajati dijete koje će se razviti u zdravog, društveno odgovornog i slobodnomislećeg čovjeka.

Ako želite znati više o Srednjoj waldorfskoj školi u Zagrebu, posjetite nas 29. veljače 2024. godine od 17 do 20 sati na Danu otvorenih vrata, a više informacija saznajte ovdje.