Pretraga

Ovo je 10 škola u Hrvatskoj s najljepšim pogledom

A- A+

Nismo svi bili te (ne)sreće da nam se škola nalazi na vrhu planine, da gleda na more ili neki monumentalni spomenik. Dobar dio nas nastavu je slušao negdje usred grada, u prizemlju neke prastare zgrade u koju si zrake sunca mogao upiti tek ako se zapiješ pa ispred škole dočekaš zoru. No, život je, kako se to kaže, nekome majka, a nekome maćeha. Tako i među srednjoškolcima ima onih sretnika čije škole imaju prekrasne poglede. Izdvojili smo deset takvih.

Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab

Foto: OŠ Ivana Rabljanina Rab

“Škola tolerantnih međuljudskih odnosa, zadovoljnih učenika, učitelja i roditelja”. Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab jedina je osnovna škola na području Grada Raba. Nastava se odvija u matičnoj školi u Rabu i šest područnih škola u naseljima: Barbat, Banjol, Mundanije, Supetarska Draga, Lopar i Kampor. Samo u matičnoj školi u Rabu organizirana je nastava za učenike predmetne nastave sa cijeloga otoka pa se učenici iz okolnih naselja od petog do osmog razreda prevoze u matičnu školu iz pravaca Lopar 14 km, Supetarska Draga 9 km, Mundanije 5 km, Barbat 8 km i Kampor 8 km. U područnim školama organizirana je samo razredna nastava u čistim i kombiniranim odjeljenjima, a samo mali broj učenika su učenici putnici.

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek

Foto: Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek osnovana je 1957. godine i od tada je mijenjala nazive, osnivače i sjedišta djelovanja. Od 1959. godine ona teorijski i praktično obrazuje ratare i stočare s trogodišnjim programom. Bio je potreban niz godina dok se napokon nije 1969. godine odobrio početak rada u Općoj srednjoj školi s poljoprivrednim usmjerenjem u sastavu Školskog centra IPK Osijek. Tijekom agresije na Osijek, na početku Domovinskog rata, zgrada Poljoprivrednog školskog centra je teško oštećena. 1991. i 1992. godine škola radi u gotovo nemogućim uvijetima: nastava se odvijala u progonstvu. 20. travnja 2005. započinje nastava u novoj školi. Škola ima ukupno 14 učionica u zatvorenom prostoru od toga 10 specijaliziranih učionica, 2 laboratorija tj. praktikuma, informatičku učionicu, radionicu, 7 nastavničkih kabineta, dvoranu za tjelesni odgoj, drugu manju dvoranu, knjižnicu i čitaonicu, igrališta za nogomet i košarku, hladnjaču, plastenik, 2 staklenika i školsko imanje na 9 hektara. Sve učionice, praktikumi, radionice, dvorana i knjižnica opremljene su novim školskim inventarom te nastavnim sredstvima i pomagalima.

Gimnazija Dubrovnik

Foto: Gimnazija Dubrovnik

U Gimnazijii Dubrovnik moguće je upisati opći, jezični i prirodslovno-matematički smjer, a unazad dvije godine krenuo je i dvojezični program. Misija škole omogućiti je svim učenicima da u pozitivnom ozračju, kroz suradničke odnose, steknu potrebna iskustva i znanja za daljnje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja. Vizija im je kvalitetna i sigurna škola, bliska životu, u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći da atmosfera bude radna i prijateljska, u kojoj se međusobne nesuglasice rješavaju dogovorom, a sudionici obrazovnog procesa međusobno se uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

Youtube screenshot; Gornjogradska Gimnazija.

Gornjogradska gimnazija Na Gradecu, današnjem Gornjem gradu u Zagrebu, osnovana je 3. lipnja 1607. godine prva zagrebačka gimnazija. Osnovali su je Isusovci u napuštenom dominikanskom samostanu, a za opremanje i uzdržavanje pobrinula se gradska općina i darovatelj ban I. Drašković, zagrebački biskupi i velikaške obitelji. Nastavni jezik kroz povijesti bio je latinski, njemački, ali se puno pažnje posvećivalo i materinjem, hrvatskom jeziku. U razdoblju od 1918. do 1991. dolazi do čestih promjena u nazivu škole i u nastavnim planovima. Tako od 1945. u zgradi djeluje VI. (ženska) gimnazija.  Školska zgrada je više puta pregrađivana jer je tijekom godina ovdje bila Kraljevska akademija i Kraljevsko sveučilište. Od 1969. godine zgrada škole je zaštićeni spomenik kulture. U ovoj školi radili su i stjecali obrazovanje mnogi akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, javni i politički djelatnici kao primjerice: August Šenoa, Miroslav Krleža, Vatroslav Lisinski, Vatroslav Jagić, Ivan K. Tkalčić, Ante Starčević, Janko Drašković, Ivan Kukuljević Sakcinski, Izidor Kršnjavi, Tituš Brezovački, Tade Smičiklas, A.G. Matoš, Stjepan Radić, Dragutin Domjanić i mnogi, mnogi drugi.

Osnovna škola Petra Berislavića, Trogir

Foto: Foto studio Miše, OŠ Petar Berislavić

Ova škola dobila je ime po hrvatskom banu Petru Berislaviću koji je rođen 1475. godine u Trogiru. Potekao je iz plemićke obitelji nastanjene u Trogiru od oca Ivana i majke Magdalene, podrijetlom iz ugledne trogirske obitelji Statileo. Petar je izabrao svećenićko zvanje te je, nanapustivši Trogir i teritorij pod mletačkom vlašću, živio i djelovao u Ugarsko-hrvatskom kraljevstvu, gdje je ostvario značajnu crkvenu karijeru, a usporedno je obnašao i važne državne službe. Škola se nalazi na trogirskoj rivi, u staroj jezgri trogira Trogira koju čuva još iz 13. i 14. stoljeća pa je tako uvršten na UNESCOV popis Spomenika svjetske kulturne baštine.

Za nastavak galerije škola s najljepšim pogledom klikni na gumb nastavak teksta.